Перейти к публикации
BadAngel

Плата за въезд в Крым

Рекомендованные сообщения

Уважаемый Игорь Артурович!

Хотелось бы узнать, на каком основании взымается плата за въезд на территорию Крыма в размере 15 гривен с машины. Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA
Уважаемый Игорь Артурович!

Хотелось бы узнать, на каком основании взымается плата за въезд на территорию Крыма в размере 15 гривен с машины. Заранее благодарен.

К сожалению, сразу ответить на такой вопрос, на мой взгляд, не предоставляется возможным. Дело в том, что неизвестна правовая природа этого платежа. В соответствии с Законом Украины "О системе налогообложения" (ст. 7, 14) (далее -Закон) Верховной Раде АРК предоставлено право на установление некоторых общегосударственных сборов (например, сбор за специальное использование природных ресурсов, сбор за загрязнение окружающей природной среды и др.) А кроме того, согласно ст. 15 Закона, органы местного самоуправления АРК в пределах своей компетенции сами также могут устанавливать ставки для местных налогов и сборов (например, курортный сбор) и порядок их взимания. Возвращаясь к вопросу, скорее всего, эти 15 грн. взимаются как сбор за загрязнение окружающей природной среды. Понимаю, что в данном случае мои догадки вас мало устроят, т. к. нужен четкий и ясный ответ. В связи с этим я предлагаю пока вопрос оставить открытым: завтра я сделаю запрос в КМУ АРК по поводу этих 15 грн. После получения официального ответа правительства Крыма, я обязательно размещу его на сайте (при необходимости, с комментарием). Давайте немного подождем...

Приложение:

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про систему оподаткування

(Извлечение)

Стаття 13. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що

справляються на території України

В Україні справляються:

загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі);

місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові

платежі)

1. До загальнодержавних належать такі податки і збори

(обов'язкові платежі):

1) податок на додану вартість;

2) акцизний збір;

3) податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди,

що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими,

казенними або комунальними підприємствами; ( Пункт 3 частини

першої статті 14 в редакції Закону N 349-IV ( 349-15 ) від

24.12.2002 )

4) податок на доходи фізичних осіб;

5) мито;

6) державне мито;

7) податок на нерухоме майно (нерухомість);

8 ) плата (податок) за землю;

9) рентні платежі;

10) податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів;

11) податок на промисел;

12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок

державного бюджету;

13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту

населення;

( Пункт 16 частини першої статті 14 виключено на підставі

Закону N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 )

17) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

18 ) збір до Державного інноваційного фонду;

19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької

діяльності;

20) фіксований сільськогосподарський податок; ( Частину першу

статті 14 доповнено пунктом 20 (діє з 01.01.1999 до 01.01.2000)

згідно із Законом N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98 )

21) збір на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства; ( Частину першу статті 14 доповнено пунктом 21 згідно

із Законом N 588-XIV ( 588-14 ) від 09.04.99 )

22) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року);

( Частину першу статті 14 доповнено пунктом 22 згідно із Законом

N 643-XIV ( 643-14 ) від 13.05.99 )

23) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через

державний кордон України; ( Частину першу статті 14 доповнено

пунктом 23 згідно із Законом N 1213-XIV ( 1213-14 ) від 04.11.99 )

24) збір за використання радіочастотного ресурсу України;

( Частину першу статті 14 доповнено пунктом 24 згідно із Законом

N 1770-III ( 1770-14 ) від 01.06.2000 )

25) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(початковий, регулярний, спеціальний); ( Частину першу статті 14

доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 2740-III ( 2740-14 ) від

20.09.2001 )

26) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на

електричну та теплову енергію. ( Частину першу статті 14 доповнено

пунктом 26 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій

території України.

3. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів

(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету

Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових

фондів визначається згідно з законами України.

4. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені в пунктах

7, 8, 10, 11, 13, 14 частини першої цієї статті, на території

Автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою

Автономної Республіки Крим. При цьому ставки податків і зборів

(обов'язкових платежів) визначаються в межах граничних розмірів

ставок, установлених законами України.

5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних

осіб, зазначений у пункті 25 частини першої цієї статті,

встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд

гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ). ( Статтю 14

доповнено частиною згідно із Законом N 2740-III ( 2740-14 ) від

20.09.2001 )

Стаття 15. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

1. До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

2. До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

1) готельний збір;

2) збір за припаркування автотранспорту;

3) ринковий збір;

4) збір за видачу ордера на квартиру;

5) курортний збір;

6) збір за участь у бігах на іподромі;

7) збір за виграш на бігах на іподромі;

8 ) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на

іподромі;

9) збір за право використання місцевої символіки;

10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного

розпродажу і лотерей;

12) збір за проїзд по території прикордонних областей

автотранспорту, що прямує за кордон;

13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та

сфери послуг;

14) збір з власників собак;

( Пункт 15 частини другої статті 15 виключено на підставі

Закону N 2515-III ( 2515-14 ) від 07.06.2001 )

3. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм

справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими,

селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах

граничних розмірів ставок, установлених законами України, крім

збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту,

що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. При

цьому податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені у пункті 2

частини першої і пунктах 2-4, 13 та 14 частини другої цієї статті,

є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими

радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими

пов'язане запровадження цих податків і зборів. ( Частина третя

статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1805-III

( 1805-14 ) від 08.06.2000 - набирає чинності з 1 січня 2001 року,

N 2515-III ( 2515-14 ) від 07.06.2001 )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA
Уважаемый Игорь Артурович!

Хотелось бы узнать, на каком основании взымается плата за въезд на территорию Крыма в размере 15 гривен с машины. Заранее благодарен.

Для тех, кто ещ не потерял интереса к этому вопросу, привожу ответ министра экономики АРК В. Кулиша.

"На Ваш запрос от 14.07.03 № 221/07 Министерство экономики АРК сообщает.

В соответствии с полномочиями АРК и Верховной Рады АРК, определенными в п.п. 14 п. 1 ст. 18, п.п. 8 п. 2 ст. 26 Конституции АРК и ст. 39 ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2003 г." на территлории АРК введен "Сбор на развитие рекреационного комплекса в АРК", утвержденный постановлением ВР АРК от 10.06.03 № 587-3/03.

1. Плательщиками сбора являются:

- граждане украины, граждане иностранных государств и лица без гражданства, которые

прибывают в АРК для отдыха и лечения в санаториях, домах отдыха, пансионатах, включая

лагеря для отдыха, городки и базы отдыха (далее - организованные отдыхающие);

- граждане Украины, граждане иностранных государств и лица без гражданства, которые

прибывают на отдых в АРК без путевок и курсовок (далее - неорганизованные

отдыхающие).

От уплаты сбора освобождаются:

1) дети в возрасте до 16 лет;

2) дети в возрасте до 18 лет, прибывшие на отдых в АРК по путевкам Министерства охраны

здоровья Украины, приобретенным за бюджетные средства;

3) инвалиды и лица, их сопровождающие;

4) участники ВОВ и приравненные к ним лица;

5) участники ликвидации последствий авариии на ЧАЭС;

6) граждане Украины, которые постоянно проживают в АРК и г. Севастополе;

7) лица, которые прибыли в АРК и г. Севастополь на обучение или на постоянное место

жительства.

Уплата сбора дает право плательщику сбора беспрепятственно пользоваться пляжами и

другими объектами курортной инфраструктуры, получать медицинскую помощь,

пользоваться общественным транспортом и коммунальными услугами по регулируемым в

АРК тарифам.

2. Ставка сбора для организованных и неорганизованных отдыхающих устанавливается в

размере 5 грн.

Организованные и неорганизованные отдыхающие, которые прибыли в АРК на управляемом

ими автотранспортном средстве, дополнительно платят сбор в размере 10 грн за одно

автотранспортное средство.

3. Право на взимание сбора на развитие рекреационного комплекса в АРК имеют:

- санаторно-курортные и туристические учреждения при регистрации организованных

отдыхающих или при продаже путевок организованным отдыхающим или любым субъектам

предпринимательской деятельности для их дальнейшей реализации;

- администрации отелей или других учреждений гостиничного типа во время регистрации

неорганизованных отдыхающих;

- органы, организации или хозяйствующие субъекты, уполномоченные Государственной

налоговой администрацией в АРК, в соответствии с особенностями по уплате сбора,

определенным настоящим Положением, с граждан, которые приезжают на отдых в АРК на

управляемом ими транспортном средстве;

- субъекты предпринимательской деятельности, организации и физические лица, которые

заключили договоры с органами местного самоуправления на взимание сбора с

неорганизованных отдыхающих;

- квартирно-посреднические организации при направлении неорганизованных отдыхающих

на временное поселение в дома или квартиры.

4. Документов, подтверждающим уплату сбора, явялется:

- для организованных и неорганизованных отдыхающих - квитанция, выданная субъектами,

указанными в п. 3, образец которой утверждается Государственной налоговой

администрацией в АРК;

- для граждан, прибывающих на отдых в АРК на управляемом ими автотранспортном

средстве, - специальная квитанция, образец которой утверждается Государственной

налоговой администрацией в АРК, свидетельствующая об уплает сбора (в резмере 10 грн.).

Документ, который свидетельствует об уплате сбора, действителен на протяжении всего календарного года.

Комментарий. Несмотря на достаточно полный ответ министра (за это наша благодарность!), по-моему, осталось все-таки неясным, кто же имеет право взимать плату за въезд автотранспорта на территорию АРК... Уж слишком это расплывчатое определение: "...органы, организации или хозяйствующие субъекты, уполномоченные ГНА в АРК..." Как определить, подошедший к автомобилю человек при пересечении границы АРК имеет право на взимание денег или нет? На мой взгляд, в этом случае необходимо руководствоваться следующим:

1) поинтересоваться, кто к вам подошел с требованием уплаты сбора: ФИО, должность, какую организацию (орган) представляет;

2) предложить показать удостоверение или другой документ, дающий право на взимание такого сбора;

3) показать оригинал договора с местными органамисамоуправления на взимание сбора с неорганизованных отдыхающих;

4) потребовать выдачи квитанции установленного образца (это в обязательном порядке пронумерованные бланки строгой отчетности);ъ

5) в случае отсутствия необходимой информации или отказа в выдаче квитанции вы имеете право не платить сбор и требовать соблюдения установленного порядка взимания сбора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...