Перейти к публикации
Гость Aleks

Моральный вред

Рекомендованные сообщения

Гость Aleks

Будьте добры подскажите чем подтверждается в суде моральный вред? Дело возбуждено по ч.1 ст. 122 и переквалифицировано на 125 УК и закрыто. Я подаю жалобу в частном порядке по 27 УПК и прошу возбудить уголовное дело по 125 УК и хочу потребовать возмещения морального вреда какую сумму мне требовать?

Заранее Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA

Ответ.

Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України, Верховна Рада України

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди

1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

2. Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

( Пункт 4 частини другої статті 23 в редакції Закону N 3261-IV від 22.12.2005 )

3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

При определении денежного размера руководствуйтесь ч. 3 ст. 23 ГК, и основывайтесь на принципах разумности, справедливости и добросовестности.

Никто Вам точную сумму компенсации морального вреда не назовет - здесь вы этот денежный эквивалент должны определить исключительно сами.

Что касается практики компенсации морального вреда судами, то вам уцелесообразно посеить по этому поводу юридическую консультацию и пообщаться с юристом-практиком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Aleks

УВ. Игорь Артуровичь подскажите еще необходимо ли проходить судебно-психологическую экспертизу для установления и доказывания в суде морального вреда?

Заранее Спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA

Ответ. Нет, не нужно. Нужно лишь только всегда помнить о том, что закон заставляет именно истца доказывать причинение ему моральных страданий. А что такое моральные страдания, и чем они должны быть доказаны в суде, закон как правило, по каждому конкретному случаю умалчивает. Есть лишь самые общие критерии, которые я привел через ст. 23 ГК Украины.

Практика показывает - есть всегда ощутимый дефицит в доказывании причинения такого специфического вреда как моральный. Поэтому я не могу однозначно говорить о том, что экспертиза для доказывания по вашему конкретному делу не нужна. Если выводы экспертизы будут свидетельствовать о причинении моральных страданий - это очень весомое доказательство в суде. Имейте лишь в виду, что закон НЕ ОБЯЗЫВАЕТ вас проводить такую экспертизу. Исключительно - на ваше собственное усмотрение.

И в дополнение:

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

N 4, 31.03.1995, Постанова, Верховний Суд України

3. Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

( Пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Пленуму Верховного суду N 5 від 25.05.2001 )

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

N 4, 31.03.1995, Постанова, Верховний Суд України

Верховного суду N 5 від 25.05.2001 )

5. Оскільки питання відшкодування моральної шкоди регулюються законодавчими актами, введеними у дію в різні строки, суду необхідно в кожній справі з'ясовувати характер правовідносин сторін і встановлювати якими правовими нормами вони регулюються, чи допускає відповідне законодавство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин, коли набрав чинності законодавчий акт, що визначає умови і порядок відшкодування моральної шкоди в цих випадках, та коли були вчинені дії, якими заподіяно цю шкоду.

( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного суду N 5 від 25.05.2001 )

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

( Абзац пункту 5 в редакції Постанови Пленуму Верховного суду N 5 від 25.05.2001 )

Особа (фізична чи юридична) звільняється від відповідальності по відшкодуванню моральної шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством.

( Абзац пункту 5 в редакції Постанови Пленуму Верховного суду N 5 від 25.05.2001 )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Aleks

Подскажите пожалуста если дело было возбуждено по ст. 122 УК и раследовалось в течении 3 лет, после было закрыто 25.04.2006 года, а я теперь хочу подать жалобу в порядке ст. 27 УПК и влзбудить уголовное дело по ст. 125 УК, судья невернет мне заявление в связи с тем что я пропустил срок давности.

Тоесть если дело закрыто в прошлом году то я могу подать заявление до 25.04.2008 года или я немогу уже требовать возбуждения дела и взыскания морального вреда?

Спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA

Ответ. Сейчас Вы можете подать жалобу в порядке частного обвинения в суд.

Что касается вопроса компенсации морального вреда, то его решение может быть:

в рамках возбужденного Вами уголовного дела - для этого нужно будет подать граждански иск в уголовном деле о компенсации морального вреда;

в рамках отдельного гражданского судопроизводства - для этого Вам нужноо подать отдельно исковое заявление о компенсации морального вреда.

На исковые требования о компенсации морального вреда распространяются правила ст. 257 ГК Украины - общий срок исковой давности составляет 3 года.

В связи с тем, что с момента причинения Вам телесных повреждений прошло больше 3-х лет, очевидно, что срок исковой давности Вы пропустили. Однако, суд может по Вашему заявлению, если сочтет причину пропуска уважительной, восстановить Вам этот срок. Поэтому Вам следует посетить Вашего юриста либо юр. консультацию для изучения перспектив Вашего дела спецалистом в области права.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...