Перейти к публикации
Гость С.А.Х.

Медсетра с сокращенным рабочим днем

Рекомендованные сообщения

Гость С.А.Х.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , что означает формулировка "медсестра с сокращенным рабочим днем"? У меня сестра инвалид третьей группы и имеет такую формулировку в специальности. Где можно ознакомиться с графиком работы и льготами, положенными ей?

Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , что означает формулировка "медсестра с сокращенным рабочим днем"? У меня сестра инвалид третьей группы и имеет такую формулировку в специальности. Где можно ознакомиться с графиком работы и льготами, положенными ей?

Заранее спасибо!

Ответ. Для полного и точного ответа на данный вопрос я сделаю запрос в Министерство охраны здоровья Украины. После получения ответа он будет размещен на форуме.

Очевидно, что в данном случае может идти речь о некоторых специальностях, перечисленных в приказе Минохраны здоровья № 319 2006 г. Привожу его полностью.

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

N 319, 25.05.2006, Наказ, Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

25.05.2006 N 319

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 червня 2006 р.

за N 696/12570

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 580 від 28.08.2006 )

Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України (із змінами), пункту "з" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Установити такі норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я:

1.1. 38,5 години на тиждень для керівників структурних підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров'я з числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров'я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці:

- лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;

- амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);

- закладів переливання крові, швидкої та екстреної і консультативної медичної допомоги, медицини катастроф;

- санітарно-профілактичних закладів;

- молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;

- шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти і соціального захисту населення;

- інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

- бюро судово-медичної експертизи;

- клінік, лабораторій та інших структурних підрозділів охорони здоров'я науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

( Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я N 580 від 28.08.2006 )

1.2. 33 години на тиждень для лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих:

- амбулаторно-поліклінічних закладів;

- амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі сільських та селищних рад);

- центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультаційних комісій;

- лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють на протязі всього робочого часу на медичних генераторах ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват.

У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітню та профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється за пунктом 1.1 цього наказу.

1.3. 40 годин на тиждень:

- для керівників закладів та установ охорони здоров'я, їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров'я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців (головних медичних сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних технологів тощо), фахівців, технічних службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці);

- для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту;

- для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці).

1.4. 18 годин на тиждень:

- для вчителів I-XII класів шкіл, вчителів-дефектологів та логопедів, вчителів-логопедів закладів охорони здоров'я (крім будинків дитини).

( Підпункт 1.4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я N 580 від 28.08.2006 )

1.5. 20 годин на тиждень:

- для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів, вчителів-логопедів будинків дитини.

( Підпункт 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я N 580 від 28.08.2006 )

1.6. 24 години на тиждень:

- для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів, культорганізаторів.

1.7. 25 годин на тиждень:

- для вихователів будинків дитини (груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

30 годин на тиждень:

- для вихователів закладів охорони здоров'я та будинків дитини.

Для педагогічних працівників норма робочого часу на тиждень встановлена з урахуванням педагогічної (викладацької) роботи, що відповідає тарифній ставці.

( Підпункт 1.7 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 580 від 28.08.2006 )

1.8. 36 годин на тиждень:

- для вихователів-методистів закладів охорони здоров'я.

( Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я N 580 від 28.08.2006 )

2. Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

3. Напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу законів про працю України).

4. Норми робочого часу, установлені в цьому наказі, застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

5. Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року N 163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня", на підставі результатів атестації робочих місць, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".

6. Уважати такою, що не застосовується на території України, постанову Ради Народних Комісарів СРСР від 11 грудня 1940 року N 2499 "Про тривалість робочого дня медичних працівників".

7. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Карамушці Л.І. забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Весельського В.Л.

Міністр

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

праці та соціальної

політики України

Перший заступник

Міністра освіти

і науки України

Голова Центрального

комітету профспілки

працівників охорони

здоров'я України

Ю.Поляченко

В.І.Тьоткін

Б.М.Жебровський

Т.Л.Казаріна

Для ответа на вопрос о льготах и графике работы следует ознакомиться с коллективным договором, графиками выхода специалистов и правилами трудового распорядка этого учреждения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В связи с вопросом о медсестре с сокращенным рабочим днем мы получили ответ на наш запрос из Минздрава Украины от 11.06.07. исх. № 10.03.68/1023.

Вот его содержание

MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАШИ

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, web:http://www.moz.gov.ua, код СДРПОУ 00012925

<#. Об. 2СС«A JO. О5, б£

На № 019 вш 24.05. 2007

Головному редактору газети "Событие" Балтаксі М.В., вул. Плеханова, 15 Б, к. 70, м. Дшаропетровськ, 49000

MiHicxepcTBO охорони здоров'я розглянуло Ваш запит щодо тривалост! робочого часу медично'1 сестри, яка працюе 1з шкщливими умовами пращ, що дае право на скорочену тривал!сть робочого часу i повщомляе.

В1дпов1дно до статт! 32 Закону Укршни "Про 1нформа1н'ю" та статп 7 Закону Укршни "Про звернення громадян" звертатися до державних органш i вимагати надання будь-яко'1 шформагщ може лише громадянин, в запит! якого повинно бути зазначено пр!звище, 1м'я та по батьков!, письмова 1нформац1я, що його ц!кавить, та адреса, за якою вш бажае одержати в!дповщь.

Для отримання вцщовцп на зазначене питания заявнику пеобхищо самост!йно звернутись до М1н1стерства охорони здоров'я.

Заступник Minicrpa

В.Г. Бідний

(прошу прощения за сканированный текст с ошибками).

Не ставя сейчас перед собой целью спорить с заместителем министра по поводу правомерности фактического отказа в предоставлении информации на абсолютно понятные и обезличенные вопросы:

(фрагмент запроса ниже):

В редакцию газеты обратился гражданин с вопросами относительно нормативного определения понятия "медсестра с сокращенным рабочим днем" и, соответственно, графика работы и льгот для этой категории медицинских работников.

Принимая во внимание относительную сложность самостоятельного изучения этого вопроса и

ответа на поставленные заявителем вопросы, на основании ст. 32 Закона Украины «Об информации», ст. 35 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» прошу письменно в установленный законом срок ответить на следующие вопросы:

1. Каково нормативное определение понятия "медсестра с сокращенным рабочим днем"?

2. Каким нормативно-правовым документом дается определение этому понятию?

3. Каков должен быть график работы, и какие льготы определены действующим законодательством для медсестры с сокращенным рабочим днем?

обратим внимание нашего форумчанина на то, что он может теперь ссылаясь на полученнымй нами ответ еще раз побеспокоить пана замминистра и задать те же или иные вопросы по адресу, указанноу в письме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...