Перейти к публикации
Гость Гоша

Непонятные долги по Горгазу

Рекомендованные сообщения

Гость Гоша

Уважаемый Игорь Артурович!

Этот вопрос будет актуален практически для всех газопользователей города, а именно: многим жителям нашего города пришли квитанции с непонятными ддолгами по газу. С этой квитанцией, выстояв многосотенную очередь, я прибыл на сверку в Горгаз. У меня с июля 2006 года установлено автономное отопление, включая счетчик по газу. Расчитывался я за потребленный газ согласно показаний счетчика и на момент установки даного прибора задолженности у меня не было. Откуда взялись долги мне после часа общения с оператором абонотдела Горгаза прояснить не удалось. Она признала что долгов у меня согласно показаний счетчика нет, а долги возникли якобы вследствие выделенных для меня как потребителя лимитов по газу. Так что получается я должен платить не по показаниям прибора, а по каким то, ведомым только Горгазу расценкам? Проясните пожалуйста эту ситуацию!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA
Уважаемый Игорь Артурович!

Этот вопрос будет актуален практически для всех газопользователей города, а именно: многим жителям нашего города пришли квитанции с непонятными ддолгами по газу. С этой квитанцией, выстояв многосотенную очередь, я прибыл на сверку в Горгаз. У меня с июля 2006 года установлено автономное отопление, включая счетчик по газу. Расчитывался я за потребленный газ согласно показаний счетчика и на момент установки даного прибора задолженности у меня не было. Откуда взялись долги мне после часа общения с оператором абонотдела Горгаза прояснить не удалось. Она признала что долгов у меня согласно показаний счетчика нет, а долги возникли якобы вследствие выделенных для меня как потребителя лимитов по газу. Так что получается я должен платить не по показаниям прибора, а по каким то, ведомым только Горгазу расценкам? Проясните пожалуйста эту ситуацию!

Ответ. Чтобы повернуть разговор в правовое русло, сначала нормативно-правовй акт:

Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання

N 2246, 09.12.1999, Постанова, Кабінет Міністрів України

Оплата послуг

10. Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006 )

Застосування роздрібних цін у поточному році для споживачів здійснюється залежно від обсягу фактичного використання природного газу у попередньому році.

( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006 )

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу окремо по кожному споживачеві залежно від обсягу його фактичного використання у попередньому році та від роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.

( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006 )

У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.

Розрахунки за надання населенню послуг з газопостачання у разі використання лічильників газу (будинкових або на групу будинків) провадяться відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 620.

11. У разі відсутності лічильників газу плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до встановлених законодавством норм споживання та цін на газ.

12. Розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть провадитися:

за розрахунковими книжками;

за платіжними документами, які виписуються газопостачальною організацією.

Порядок і форма розрахунку визначаються у договорі.

13. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть провадитися на підставі планових платежів з підсумковим розрахунком за період не більше одного року.

У разі застосування планових платежів або безготівкової форми оплати газопостачальна організація періодично (згідно з умовами договору) провадить перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання та видає споживачеві рахунок.

За відхилення нарахованих сум за фактично надані послуги з газопостачання від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

14. Постачання скрапленого газу з групових резервуарних установок здійснюється за попередньою оплатою.

15. Справляння плати за нормами споживання у разі наявності лічильника газу не допускається, крім випадків:

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

навмисного пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілості його пломб, а також дій споживача, що призвели до заниження показань лічильника;

відмови споживача у доступі до власних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації для контрольного зняття показань лічильників газу;

прострочення планової повірки лічильника газу з вини споживача у разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу або монтажу.

16. Послуги з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявками споживачів оплачуються ними за затвердженими в установленому порядку тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей, крім послуг з технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат газотранспортних організацій, пов'язаних з транспортуванням природного газу, а саме:

забезпечення своєчасної планової повірки лічильників газу (демонтаж, транспортування та монтаж);

перевірки на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском;

ліквідації витоку газу;

перевірки відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації;

перевірки димових і вентиляційних каналів на наявність тяги;

перевірки наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

розбирання, очищення від залишків корозії і мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах;

перевірки придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх очищення, наладки та регулювання;

дрібного ремонту газових приладів і пристроїв, пов'язаного із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з'єднань і запірних пристроїв.

17. Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.

Зняття показань лічильників газу проводиться споживачем щомісяця. Газопостачальна організація має право контролювати правильність зняття показань та оформлення споживачем платіжних документів.

18. Якщо споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати природного або скрапленого газу, в договорі робиться відповідна позначка.

У разі отримання права на пільги з оплати природного або скрапленого газу споживач повинен звернутися до газопостачальної організації з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому порядку.

19. Якщо споживач не оплатив надані послуги з газопостачання протягом 10 днів після строку, зазначеного в договорі чи платіжному документі, а газопостачальна організація протягом наступних п'яти днів не отримала повідомлення про оплату, споживачеві надсилається письмове попередження про припинення газопостачання.

У разі неоплати наданих послуг з газопостачання протягом 10 днів після отримання споживачем письмового попередження (з позначкою про його вручення) газопостачальна організація має право відключити споживача від газопостачання.

Припинення газопостачання не звільняє споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично отримані послуги з газопостачання.

Забороняється відключати споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання.

20. За несвоєчасну оплату послуг з газопостачання споживач сплачує неустойку (пеню) згідно із законом або договором.

21. У разі коли послуги з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів надані не в повному обсязі і несвоєчасно, газопостачальна (газотранспортна) організація усуває виявлені порушення та несправності за власні кошти.

Теперь Вы, зная порядок расчетов за потребленный газ, можете написать заявление в горгаз с требованием разъяснить порядок начисления Вам платы за газ. Получив ответ, Вы его сравните с требованиями Правил. Если есть нарушения и плата начислена неправильно, имеете право обратиться в суд. Что и следует впоследствии сделать, чтобы разрешить Ваш спор с газопоставляющей организацией относительно начисления платы за ее услуги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...