Перейти к публикации
Гость Людмила

Скоро экзамены!

Рекомендованные сообщения

Гость Людмила

Добрый день!

Я работаю у частного предпринимателя, оформлена на мин. зп. в это же время обучаюсь в вузе заочно (на платном), высшее образование получаю впервые.

Вопросы:

1) Должен ли ЧП предоставлять мне отпуск на время сессий?

2) Оплачивается ли такой отпуск?

Если да то кем (ЧП или ФСС или др.)? и в каком размере?

3) Должна ли я использовать свой ежегодный отпуск на прохождение сессий?

Заранее благодарна! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA

Ответы.

1) Должен ли ЧП предоставлять мне отпуск на время сессий?

Ответ. Да, должен. Если Вы находитесь в трудовых отношения с лицом, то не имеет значения юридическое ли это лицо (предприятие) либо физическое лицо –предприниматель.

2) Оплачивается ли такой отпуск?

Ответ. Да, оплачивается.

Чтобы не быть голословным:

Про відпустки

N 504/96-ВР, 15.11.1996, Закон, Верховна Рада України

Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

( Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2073-III від 02.11.2000 )

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.

( Статтю 15 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2073-III від 02.11.2000 )( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III від 02.11.2000 )

Кодекс законів про працю України

10.12.1971, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 216. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.

( Стаття 216 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6237-10 від 21.12.83; Законом N 263/95-ВР від 05.07.95; в редакції Закону N 117-XIV від 18.09.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 490-IV від 06.02.2003 )

3) Если да то кем (ЧП или ФСС или др.)? и в каком размере?

Ответ. ЧП; в размере среднего заработка. Правовое основание:

Кодекс законів про працю України

10.12.1971, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу, за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

( Стаття 217 в редакції Закону N 117-XIV від 18.09.98 )

3) Должна ли я использовать свой ежегодный отпуск на прохождение сессий?

Ответ. Нет, не должны. Закон этого от Вас не требует. Если Вы обратили внимание, этот отпуск так и называется – дополнительный отпуск в связи с обучением. А раз он дополнительный и специально предназначен для учебы, то нет и необходимости для учебы тратить основной отпуск, в течение которого надо «не грызть гранит науки», а полноценно отдыхать и набираться сил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Людмила

Огромное спасибо! А то ведь я учусь уже на 4-м курсе.

Подскажите пожалуйста еще такое:

1. как мне корректно(без конфликта) заставить ЧП предоставить мне дополнительный оплачиваемый отпуск? (ведь в это время на моем месте работает человек и ему нужно заплатить зп)

2. очередной отпуск тоже оплачивается за счет ЧП?

С ув. Людмила.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA
Огромное спасибо! А то ведь я учусь уже на 4-м курсе.

Подскажите пожалуйста еще такое:

1. как мне корректно(без конфликта) заставить ЧП предоставить мне дополнительный оплачиваемый отпуск? (ведь в это время на моем месте работает человек и ему нужно заплатить зп)

2. очередной отпуск тоже оплачивается за счет ЧП?

С ув. Людмила.

Ответ. 1. К сожалению, универсального средства от трудовфых конфликтов не существует. Наверное, многое будет зависеть от Вашего умения договораиваться с Вашим работодателем.

Что же касается юридической стороны Вашего вопроса, то будет лучше если Вы напишите ЧП не просто заявление, а аргументированное заявление со ссылкой и цитатами законов, защищающих Ваше право на оплачиваемый отпуск.

В случае, если это не поможет, проведите переговоры и сообщите, что Вы намерены отстаивать свое право на всех уровнях. Если и в этом случае "до него не дойдет", то, скорее всего, конфликта не избежать.

По второму вопросу. Очередной ежегодный отпуск предоставлется за счет работодателя (не менее 24 календарных дней). Ст. 6, 21 Закона Украины "Об отпусках".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Людмила

Благодарна за ответ!

Подскажите пожалуйста в какой форме написать заявление на дополнительный отпуск( может образец покажите)!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость VIA
Благодарна за ответ!

Подскажите пожалуйста в какой форме написать заявление на дополнительный отпуск( может образец покажите)!?

В обычной форме, как пишутся все завления: кому, от кого, слово: ЗАЯВЛЕНИЕ, Текст: Прошу предоставить мне дополнительный отпуск с ___ по ____ в связи ________ (указываете причину).

число, подпись.

Кстати. Если Вам нужен образец заявления и как его написать, не сочтите за труд купить в киоске или у распространителя газеты "Семейный адвокат" № 1. На странице 5 там все самым подробным образом изложено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость beris
Благодарна за ответ!

Подскажите пожалуйста в какой форме написать заявление на дополнительный отпуск( может образец покажите)!?

В обычной форме, как пишутся все завления: кому, от кого, слово: ЗАЯВЛЕНИЕ, Текст: Прошу предоставить мне дополнительный отпуск с ___ по ____ в связи ________ (указываете причину).

число, подпись.

Кстати. Если Вам нужен образец заявления и как его написать, не сочтите за труд купить в киоске или у распространителя газеты "Семейный адвокат" № 1. На странице 5 там все самым подробным образом изложено.

Также не забудьте приложить если он у вас есть-вызов с учебного заведения +-+

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...