Перейти к публикации
Гость Df1201

Фофудья

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Гость Івасик Телесик

Апокрифи про Фофудью

http://justus.com.ua/articles/4347.html

Апокриф перший. Плач уніженного і оскорбльонного

Пісано істінно русскім патріотом (ізвінітє за тавтологію) Ільйой Ноздрєватінковим, уроженцем южнорусскіх зємєль хєрсонскіх, что издрєвля прінадлєжалі к владєніям імпєратріци-матушкі і святєйших архімандрітов.

Пісанієм сім справєдлівості алчу, а нє отмщєнія, хотя і оноє обрушится на голови поправших ісконно русскіє ценності.

Хочу повєдать вам, братіє, сколь вєліка хула, возвєдьонная в Малоросії на одно лишь імя русскоє, сколь ужасни гонєнія на язик наш воцерковлєнний, сколь жестокій проізвол учіняют на етіх зємлях нєвєсть откуда появiвшиєся врагі рода человєческого и всєго русского.

Началось всьо с того, что прішлі на святую Русь пособнікі князя тьми, отріцающіє русскость духа народного і право єго на свойо сокровєнноє. Прітєснєнія, оказиваємиє всякімі жидо-бєндєровцамі, прі полном попустітєльствє властєй с каждим дньом всьо больше сорняком проізрастают. Дошло до того, что винуждєн я, братіє, пісать сії строкі с нєнавіснимі буквамі, прідуманнимі в Малороссії, чтоб дразніть чєловєка русского, — с нєдавніх пор здєсь обичай такой завьолся: ізимать у народа всякую ісконно русскую раскладку клавіатури в комп'ютєрах, чтоб забил он со врємєнєм імєна отца і матєрі да отрьокся от слога правєдного. Своім дікім нарєчієм душат оні, ісчадія, православную нашу культуру, ковєркают маліновий звон рєчєй наших, прєдаются смєху і іздєватєльствам.

Мало того, что язик русскій запрєщают, так і всякія мєрзості протів істінних патріотов повсємєстно распространєни сталі, особєнно на западних зємлях, фашиствующiх. На тєлєвідєнії нєт болєє слова животворящєго, газєти патріотіческіє запрєщени, а в школах за каждоє слово ісконноє карают розгамі да прінудітєльним чтєнієм «Кобзаря» (под страхом смєрті лютой). Даже фільми надумалі пєрєводіть с общепонятного на злокознєнноє свойо нарєчіє, даби отвратіть чєловєков от важнєйшего із іскусств.

Но самоє страшноє поруганіє случілось вєсной сєго года, когда пєрєсмєшнікі натовскія растопталі наше самоє богоугодноє — Святую Фофудью, вєкамі взлєлєянную, послєднюю защітніцу от супостата. Случілось сіє в мартє, пєрвого дня. Прорвался я, вопрєкі бєсовскім козням, на чат-конфєрєнцию надьожи нашей — Пєтра вєлікого свєт Сімонєнка, чтоб отвєрзті глаза і уста єго на бесчінства жидо-бєндєровскія. Сообщіл, как дітьо мойо лішилі прав человєческіх, узрєв на нєй Фофудьюшку нашу святую, — засвісталі да заулюлюкалі, прінялісь на вєсь зємной інтернєт потєшаться. Да постігнєт кара отвратівших ліца своі постилиє от імєні русского!

Но так і нє получіл я отвєта от воітєля і радєтєля нашего — подозрєваю, что і у нєго раскладку ісконную с клавіатури ізъялі.

Вот і пішу вам, братіє, сій апокріф, тайно от властєй мєстних составлєнний, і с надєждой на провідєніє отправляю єго голубіной почтой в Москву-матушку, в газєту «Ізвєстія». Чтоби зналі, родімиє, сколь нєсносна жизнь патріота русского в сєгодняшнєй Малороссії, возомнівшей сєбя чєм-то отдєльним. Услиштє же возглас мой: доколє поруганіє єто тєрпєть? Но чую, прідьот єщо врємя ісполанія раскольніков, врагов всєго русского, і всякого жидо-бєндєровского пріспєшніка покараєт святая Фофудья-матушка в колєсніце огнєнной!

Апокриф другий. Замість тесту на політкоректність

«Фофудья», безумовно, — один із найяскравіших блог-вірусів 2006 року, який можна вважати зразковою реакцією української інтернет-громади на чорносотенну риторику, що нею послуговуються у «висвітленні» подій в Україні не лише російські ЗМІ, а й вітчизняні політичні сили, котрі невтомно спекулюють «двоязичними» мантрами та оповідають затурканому виборцю, як порушують його права на мовну та культурну самоідентифікацію. Живучість такого штибу проповідей, шовіністичних за суттю та пропагандистських за формою, — явище не менш абсурдне, ніж довіра деяких виборців до нинішніх носіїв червоної ідеології, а тому давно вже не заслуговує на серйозне обговорення чи жорстку критику. Можна було б просто ігнорувати все розмаїття пульсацій потьмареної російськомовної публіки, яка цілком серйозно вбачає у нашому суспільстві «жахіття українізації». Але ж ці історії радісно спонсоруються увагою різноманітних радикалів, чиє надзавдання — підтримувати міф про міжетнічну напругу в Україні. Відтак явище це потребувало систематизованої альтернативи, котра взялася б винищувати ворога на його ж території. Оцю функцію й взяла на себе так звана «Свята Фофудья».

Спершу, навесні 2006-го, це була лише спільнота в найпоширенішому на пострадянських теренах блог-сервісі «Живого журналу» (http://community.livejournal.com/fofudja/profile), а згодом — загальна інтернетівська панацея у спілкуванні з «язично стурбованими» громадянами. Нині ж ця тема поширилася далеко за межами віртуального світу.

Почалося все з чат-конференції Петра Симоненка на сайті «Кореспондент», де виринув нині одіозний віртуал Ноздреватенков зі зворушливою історією про те, як його дочці «в школе запретили носить такой атрибут русской культуры, как фофудья, аргументировав это тем, что государственный язык — украинский». Підсумком цієї стурбованості було запитання, яке перетворилося на символічне «волання про справедливість»: «ДОКОЛЄ»?

Цей текст зродив цунамі обговорень на тему: «Що таке фофудья» і, справді, «доколє?». Феномен прикола Ноздреватенкова полягає в тому, що він бездоганно імітує стилістику численних висловлювань про наругу над російською мовою та культурою в Україні. Настільки бездоганно, що п. Ноздреватенкова — завсідника багатьох сайтів та форумів — чимало користувачів сприйняли за реального персонажа.

Варто визнати, що саме слово «фофудья» — це класичний випадок, коли іноді навіть ломака стріляє. Цей архаїзм навіть у російському націонал-патріотичному середовищі квасного штибу не використовувався (тепер, завдяки українській ініціативі, вони поступово звикають до «ісконності» цього слова, ба навіть намагаються доточити його до свого лінгвістичного пантеону).

Насправді ж пошуки означення «паролю» закінчилися лише однією словниковою знахідкою: «Фофудья — східна дорогоцінна тканина, з якої виготовлявся одяг. За літописами, цар Леон у 912 р. надарував Олегових послів «золотом і паволоками і фофудьями» <...> Окрім того, фофудья означала одяг, відповідний єврейському ефоду (amiculum humerale), одягу першосвященика. За словами Михайла Максимовича, вже в XII ст. замість Ф. стали використовувати оксамити».

Відтак фофудья — це перший філігранно сфальшований символ російської ідентичності, який замінив (а точніше — урізноманітнив) добре знаний анекдотичний набір атрибутів — лапті, щі, водка, балалайка тощо.

Фофудья чудово надається до сміховинних інтерпретацій не лише тому, що може використовуватись на позначення будь-яких речей, а ще й через чудовий ефект спантеличення, який вона викликає у громадян, котрі звикли до класичних мовних опозицій («вареники — пєльмєні», «вишиванки — кокошнiкi» тощо).

Усі ці трагікомічні розваги імені Фофудьї, параноїдальні й відверто іронічні дописи на різних інтернет-ресурсах, де хворобливо товчеться у ступі тема двомовності, сплеск анонімної народної творчості і, здавалося б, очевидний балаганний дискурс, витворений псевдообуренням «русскоязичного населення», яке переслідують пекельні націоналюги, зазіхаючи на «ісконноє», — такий інноваційний комплект викликає у багатьох розгубленість і нерозуміння: де закінчується «глас вопіющєго» і починається жорсткий стьоб із нього? Наступний крок, зумовлений катастрофічним браком почуття гумору, — це роздратування, розмови про неполіткоректність та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Утім, на мою думку, феномен Фофудьї успадкував насамперед іронічну українську традицію — в ньому немає «язвітєльной сатіри», до котрої часто-густо вдаються електронні й цілком реальні українофоби, чий гумор вимірюється знанням ненормативної лексики.

Ось, наприклад, кілька характерних повідомлень зі спільноти «ЖЖ» Fofudja.

«Вибіраю модель парадной Фофудьї в комплєктє с кокошніком. Вот нашол очєнь пріятний екземпляр. Но єсть сомнєнія в єйо канонічності. Друзья НАШИ, помогітє, пожалуйста, разобраться. Мнє єта модель нравітся, только єсть сомнєнія: а вдруг тут єсть елємєнти малоросской вишиваночкі ілі даже шароваров с осєлєдцем. Помогітє!».

Або: «НАШІ люді ва Львовє маскіруюцца і пішут на стєнах вмєсто канонічєскаго «ДОКОЛЄ?» зашифрованноє «ЗАЧЄМ»...».

Очевидно, що важко виявити якусь людожерську мету в цих стилістичних імпровізаціях, як і в багатьох віршованих екзерсисах, котрі взагалі тяжіють до хрестоматійних постмодерних зразків:

Красную фофудью я ль накину,

Я ль меха тальянки растяну!

Выйди-выйди, милая, к овину:

Попоем частушки на луну!

Апокриф третій. Откуда єсть пошла Фофудья (і заодно — камо грядеши)

Фофудья — зворушливий симбіоз інтернет-провокації, флеш-мобівської ініціативи, практичної риторики. Це явище народжене інтернетівською блог-сферою, але не обмежене нею, бо протягом року виявило спроможність увійти в масову культуру, як це відбулося з кількома її ідейними передтечами.

Саме технологічно фофудья успадкувала методи й стилістику поширення електронної істерики «превед-медвед», яка стала своєрідним субкультурним підсумком та кульмінацією «падонківської» естетики. «Падонківський» сленг також до пори до часу вважався суто інтернетівською витівкою, аж поки не вивалився у зовнішній світ як у рекламному просторі (слово «жжот» на багатьох біг-бордах), так і в медіа, котрі масово заповзялися мавпувати стиль і канони «албанської мови» бодай в окремих блоках чи рубриках (позитивно у цьому напрямку відзначився сайт «Обозреватель»).

Доведення до абсурду певних суспільних фобій — ось що споріднює Фофудью із «падонківською» модою чи Церквою Євгенія Вагановича Петросяна (ще одним чудовим зразком сучасного гротеску). У випадку з «албанським сленгом» популярність явища значною мірою розвивалася завдяки справжньому переляку суспільства, збуреного демонстративною безграмотністю та «сумнівними» життєвими орієнтирами покоління, вирощеного в інтернеті. Неймовірний стьоб з «аншлагівщини» у форматі творення Церкви Петросяна був почасти вимушеним естетичним кроком, адже жодні раціональні, розумні й переконливі звинувачення на адресу Петросяна, як хрещеного батька несмаку, аж ніяк не заважали й досі не заважають йому утримувати колосальну телеаудиторію. Натомість імітація «поклоніння пророку», попри очевидний (знову ж таки — не для всіх) фарс, увічнилася кількома флеш-мобами у російських медіа, коли в пресі поширилися маніакальні інформаційні повідомлення про знущання над живим класиком Петросяном.

Так само й Фофудья — як полемічний напрямок та комунікативна практика — утверджується через неможливість адекватного діалогу з тими категоріями населення, що їх небезпідставно називають зомбованими. Зрештою, на кожний ретельно промитий та відморожений мозок завжди знайдеться порядний антифриз. І що приємно — вітчизняний виробник не пасе задніх.

Арсєній НОВОКАЇНОВ.

ДОКОЛЄ?

Про феномен Фофудьї

Тема «Фофудьї» — це спосіб биття ворога його ж зброєю: коли російським шовіністам протиставляють більш ніж гротескне викривлення їхніх ідей. А заодно — ознака «інтернету другої хвилі», коли користувачі не просто читають інтернет, а самі створюють основний зміст цієї всесвітньої мережі.

Національно свідомі українські інтернетники взялися жорстоко кепкувати над російськими піар-екстремістами, котрі вважають, ніби в Україні забороняють російську мову та культуру. В результаті народилася ціла купа гіперболізованих текстів, у яких свідомо перебільшено гоніння на все російське й героїзовано росіян в Україні. Так, слова «русскій» і «смєлий» почали вживатися лише з припискою «ізвінітє за тавтологію», будь-які негативні поняття — з посиланням на «діавола», а «діавол» — лише з приміткою «КП» («Київського патріархату»).

Узяти останні новини: на сайті http://community.livejournal.com/fofudja ці хлопці подають новину про те, що в Канаді вкрали пам'ятник Тарасові Шевченку, як чергову перемогу російської ідеї над «жидомалороссійством». Але написано навмисно так, щоб хотілося донесхочу сміятися над самим «русофільним» автором...

ЦИТАТНИК

А ти читав «Город Львов»?

Один із шедеврів «фофудьїстів» — повість «Город Львов» невідомого автора.

До вашої уваги — лише два уривки.

«...Поезд въезжает в «Украину». По бокам — заброшенные без российского сырья заводы. Всюду — «жёлто-блакытные» флаги, памятники Бандере и Тарасу Шевченко.

В Днепропетровске они увидели серые колонны русскоязычного населения. Их загоняли в закрытые «телячьи» вагоны и отправляли на принудительные курсы украинского. Увидев российский вагон, один из несчастных вырвался от охранников и побежал. «Братцы! — кричал он, хватаясь за открытое окно купе. — Наши! Братушки! Не бросайте меня!». Но было поздно. Подбежали охранники. Один ударил беглеца по голове толстым томом Лэси Украинки. «Завтра шоб вывчыв «Писню тракторысткы»! Напамъять!» — зло крикнул он. Беднягу затолкали в кабинку с надписью «Просвiтa».

Россияне обомлели, поражённые жестокостью. Только сейчас они поняли весь ужас и страдания тех, кто отрезан от России».

* * *

«— Мне, матушка, водочки, — сказал он (Гундырев ) в окошко.

Взяв бутылку, прочитал этикетку — старая журналистская привычка. Надпись гласила: «Львiвська горiлка». Поражённый, он ещё раз перечитал этикетку. И ещё раз. Всё было на малорусском наречии. Ни одной русской надписи! Вот она, русофобия в действии. Он не мог понять, что сделал этим людям? За что они его так не любят?»

Дійшло до того, що одна недалека українська журналістка у статті для російської газети «Известия» про мовну ситуацію в Україні використала гротескні підходи вигаданого «Города Львова», описуючи дійсність в Івано-Франківську: там, мовляв, вагітних російськомовних жінок б'ють по животах, їхніх чоловіків-учителів звільняють із роботи, а в кав'ярнях обливають окропом. Теж смішно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Івасик Телесик

Город Львов. Роман

Часть первая. Прибытие.

В купе их было семеро. Семеро Россиян. Из России. Поезд подъезжал ко Львову. Позади остались многие километры пути. Всё осталось в памяти. И российская граница... Пограничники жали им руки, обнимали. "Рисковые вы, шебутные!" – говорили они. И вздыхали: не знаете, на что идёте.

Украинский "нэзалэжный кордон"... Злобные враждебные взгляды. Обыск. Конфискуют пистолеты и портреты Путина. Но прикладами не бьют – боятся: русские-то пограничники – рядом, чуть что – вступятся.

И поезд въезжает в "Украину". По бокам – заброшенные без российского сырья заводы. Всюду – "жёлто-блакытные" флаги, памятники Бандере и Тарасу Шевченко.

В Днепропетровске они увидели серые колонны русскоязычного населения. Их загоняли в закрытые "телячьи" вагоны и отправляли на принудительные курсы украинского. Увидев российский вагон, один из несчастных вырвался от охранников и побежал. "Братцы! – кричал он, хватаясь за открытое окно купэ, – Наши! Братушки! Не бросайте меня!". Но было поздно. Подбежали охранники. Один ударил беглеца по голове толстым томом Лэси Украинки. "Завтра шоб вывчыв Писню Тракторысткы! На памъять!" – зло крикнул он. Беднягу затолкали в кабинку с надписью "ПРОСВITA".

Россияне обомлели, поражённые жестокостью. Только сейчас они поняли весь ужас и страдания тех, кто отрезан от России.

За Винницей их загнали в одно купэ. "Для вашои ж бэзопасносты" – пояснил проводник сквозь зубы. Однако верилось слабо.

И вот – город Львов, цель их путешествия.

Их семеро, они едут в отпуск.

Поезд подходит к вокзалу...

Часть вторая. Прощайте вы, прощайте!

– Эх, далеко мы от Родины, – сказал топ-менеджер Михайлов, открывая бутылку "Столичной"

– Э, нет, голубчик, – засмеялся видный российский историк, профессор Деникин. – Плохо Вы историю знаете. Галичане – суть русские люди, как мы. И Россию любят. Да только забила им голову бандеровская пропаганда. А как протрезвеют от дурмана, так сами же и придут на поклон к Путину-батюшке. Прости, скажут...

– Что-то не видно, чтоб они на поклон выходили, – сказал Гундырев, глядя в окно на два ряда автоматчиков. Журналист российского телевиденья, он привык всегда говорить правду.

– А Вы, Василий, что думаете? – спросил депутат Леонов.

Василий Семёнов, стройный и статный сотрудник спецслужб, многозначительно задумался.

– Посмотрим, – вдумчиво заметил он. Во Львов он ехал со специальным заданием, хоть и претворялся туристом. Маскировка...

– Ну, вздрогнули! – произнёс Синяев, поднимая кружку водки. Популярный певец российской эстрады, он ехал во Львов с сестрой, тоже певицей.

– Вздрогнули, Колюня – кокетливо, но целомудренно просто сказала его сестра Светлана, тоже Синяева.

Пассажиры выпили водки.

– Ну, пора на выход! – сказал Михайлов. – Прощайте, братцы!

Они обнялись и разошлись. Вокруг был чужой незнакомый город.

Часть третья. У вокзала

Отойдя от вокзала, профессор Деникин увидел исполинскую статую, маячившую над городом. Она возвышалась на горе, которую когда-то назвали Замковой. А ещё раньше – Кремлёвской. Жители соорудили там крепость – копию московского Кремля, чтобы спастись от поляков и попроситься в Россию. Ясное дело, сломали Кремль львовский-то. Да и гору переименовали. Теперь, вестимое дело, бандеровские "историки" это замалчивают. Зомбируют население...

Тем временем Гундырев не терял времени. Человек действия, он подошёл к ближайшему киоску.

– Мне, матушка, водочки, – сказал он в окошко.

Продавщица – толстая "гуцулка" в расписной "хустынке" – пронзила его злым взглядом.

– Москаль... – прошипела она.

Гундырев вынул пачку банкнот. Баба заколебалась. Уж как не "нэзалэжничают" "украинцы", а на российский-то рубль падки: крепкая валюта, надёжная.

– Тысячу рублив! – с циничной жадностью крикнула бабка.

Гундырев покорно отсчитал деньги – до торгу ли теперь! Взяв бутылку, он прочитал этикетку – старая журналистская привычка. Надпись гласила: "Львiвська горiлка". Поражённый, он ещё раз перечитал этикетку. И ещё раз. Всё было на малорусском наречии. Ни одной русской надписи! Вот она, русофобия в действии. Он не мог понять, что сделал этим людям? За что они его так не любят?

Оглянувшись, он остолбенел. Бабка что–то оживлённо говорила по рации. Поминутно неслось слово "москаль". Гундырев узнал передатчик. Такие использовались в войсках НАТО. Так вот откуда ветер дует!

Он ускорил шаг.

Часть четвёртая. Первая кровь.

Семёнов действовал быстро. Через окно купе – на крышу вагона. Оттуда – на вокзал. Движения точные, размеренные. С вокзала – в ближайшую подворотню. Сбросив чекистскую форму, он переоделся. Длинные малороссийские "вуса", чуб-"осэлэдэць", шаровары и вышитая рубашка. Теперь он не будет выделяться из львовской толпы.

Идя по старинным улицам, он обдумывал детали задания. Но шум прервал размышления.

На площади, подле памятника "пророку" Шевченко, детвора играла в футбол человеческой головой. Он узнал эту голову: Михайлов, топ-менеджер. Ещё 15 минут назад они пили водку... Но что же случилось?

В толпе старый малоросс в форме бандеровца описывал происшествие любопытным. Семёнов призвал на помощь знания малороссийского наречия, освоенные в Центре. И – всё понял...

К Михайлову подошла группа мужчин и спросила, как "по-украински" пуговица. А он им: "Да вы что, братишки? Опять за свою хохляцкую мову? Нет, чтоб приветить старшего брата". Но изверги не поняли простой, человеческой речи...

А голову детям дали, чтоб учились играть в футбол. Тоже националистическая пропаганда: каждый "украинец" должен быть сильным. Они тут поклоняются нацистам из "Динамо-Киев" – вспомнил Семёнов.

За годы службы ему часто доводилось терять друзей. Вот и недавно бандеровцы задушили варениками Витьку Малышева, резидента в Полтаве. Но там гиб солдат, защитник. А тут?

И ведь знал он, точно знал. Стань Михайлов на колени, попроси пощады – может, и не убили б националисты. Ну заковали б в цепи, ну в яму бросили б... Но он знал также, что это невозможно. Не станет русский топ-менеджер на колени. Никогда. Это так же невозможно, как и представить, чтоб российский журналист солгал.

Семёнов глотнул водки и пошёл прочь.

Часть пятая. "Москали!"

Дома старинные, красивые. И от этой красоты Колюне со Светой захотелось петь. Радостный – как, бывало, на сцене – Коля ударил по струнам балалайки. "Эх, ва-аленки, валенки! Не подшиты стареньки!" – запели они хором.

На мгновение площадь притихла.

– Москали! – заплакал ребёнок.

– Москали!! – подхватила женщина в "хустынке" и "вышиванках".

– МОСКАЛИ!!! – заревела толпа.

Артистов окружили.

– Повисымо москалив! – кричали одни.

– Розирвэмо их на части! – возражали другие.

– Ни, спалымо жывымы! – горланили третьи.

Глаза у всех были налиты кровью.

– Тыхо! – раздался властный голос.

Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, на площадь вышел грузный человек в форме эсэсовца "Галычына". "Отар, Отар идэ", – зашептали малороссы.

Отар оценивающе посмотрел на россиян.

– Трэба прынесты их в жертву нашему учытелю, – сказал он, указывая на "замковую" гору. На горе возвышался гигантский памятник Стэпану Бандэре.

Беснующаяся толпа замахала "Заповитами" Тараса Шевченко. Колюню и Свету связали и уволокли.

А тем временем Леонов искал улицу Лермонтова. Российский депутат, он любил великого поэта и всегда ему поклонялся. Но карта города, видимо, устарела. Вместо улицы Лермонтова он всё время попадал на "вулыцу" Джохара Дудаева. Рядом должна быть улица Кутузова. Но вместо неё – "провулок" Наполеона. Неужели... Страшная догадка осенила Леонова. Переименовали! Лермонтова переименовали и Кутузова. Конечно, Дудаев с Наполеоном для них "свои". Ведь эти два врага были "украинцами".

Ошеломлённый, он не протестовал, когда два полицейских проверили документы.

– Дэпутат Государтствэнной Думы, – прочитал один с малороссийским акцентом. Полицай задумался.

– Крови багато, – сказал он наконец. – Пидийдэ.

– Так цэ ж нэ младэнэц, – возразил второй.

– Та ничого, – успокоил первый. – Скоро дэнь народжэння Пророка, а у мэнэ диты щэ борщу нэ йилы.

Леонов не знал обычаев малороссов. Каждый год, на день рождения Тараса Шевченко вся малороссийская семья собирается за столом. Глава рассказывает детям про "разрушение" Запорожской Сечи. Потом читает "священную" книгу – Кобзар. Затем все едят малороссийский "борщ" – горячий красный суп, сваренный на крови русскоязычных младенцев. Вот почему во Львове нет русскоязычных младенцев. А которые уцелели – выучили "мову" и перестали быть русскоязычными. Вот и пришлось заменить их на туристов из России.

Полицаи заломили Леонову руки за спину.

Часть шестая. Погоня в горячей крови

Гундырев не шёл а бежал. За ним гнались очумелые фанатики. Над головой свистели камни, вилы и пули натовских обрезов. "Москаль! Московская собака!" – кричали разъярённые малороссы. Почуяв Русскоязычного Человека, собаки ринулись в погоню. Ещё мгновение – и догонят! Гундырев сжал в руке образок Путина. "Спаси, Владимир Владимирович" – прошептал он, теряя силы. В ту же минуту булыжник попал ему в голову. Падая, Гундырев услышал сдавленный голос: "Сюда, браток! Ползи!".

Он пополз. Через минуту был в тёмном сыром подвале. На улице бесновалась толпа. Потеряв журналиста из виду, они ушли искать новую жертву. Обнаружив профессора Деникина, они принялись пинать его ногами.

– Братцы, да я же из МОСКВЫ! – говорил учёных, тщетно взывая к разуму обидчиков. – Мы же суть братья: я – старший, а вы – младшие. И никто ведь вам, хохлам, не запрещает пользоваться вашим наречием и коверкать русский. Хоть в деревне, хоть на рынках. А-а-а!

Малороссам чужда толерантность. У них в голове один национализм. Где им до российской терпимости! Где им до московского уважения к другим!

Часть седьмая. В подвале

Гундырев не сразу привык к темноте. Рядом с ним был перевязанный человек. Незнакомец бил его по щекам и поил водкой. "Русскоязычный! Наш!" – радостно шептал спаситель.

– Да, я с Российского телевиденья, – прошевелил губами журналист.

– Телевиденье... российское... – с нежностью выговорил незнакомец. Так произносят имя любимой. – Сколько лет уж я его не видывал! Как началась "нэзалэжнисть", так и отключили, заткнули рот. Ни одной русской газеты! Русские школы сожгли вместе с учениками. А кто протестовал – тем на шею собрание сочинений Пушкина, да в пруд. Не многие выплывали. А выплывешь – "украинский" учить заставят.

– А тебя как звать–то? – обнял беднягу Гундырев.

– Номер триста тридцать семь. На "мове" – "трЫсто трЫдцять сим".

– Ох и задурили вам голову малорусским наречием, – вздохнул москвич.

Номер 337 заплакал.

– Ну, после покаешься, – успокоил Гундырев. – Ты сам-то львовянин?

– Куда там! Русскоязычных львовян всех повыбили. Я из Луцкого гетто збежал.

– Луцкое гетто? Для сионистов что ли?

– Да нет! – нетерпеливо пояснил номер. – Сионисты-то с ними за одно. Гетто как раз для русскоязычных.

– Так и зовётся?

– Оффициальное название: "Колония для такЫх, шо нэ володиють дэржавною мовою".

– А есть такие, кто "овладел"?

Номер 337 сплюнул.

– Предатели всегда найдутся, – пояснил он.

Часть восьмая. Горе.

Когда-то тут был Русский культурный центр. В первые дни "нэзалэжности" его окружили танками и расстреляли их гранатомётов. Теперь остались одни руины. На обгоревших стенах чернели националистические надписи. Посреди некогда роскошного актового зала стояла изуродованная статуя Пушкина: вандалы одели её в вышитую "сорочку" и вложили в рот кусок сала.

Именно сюда привёл Гундырева номер 337.

– Смотри, родимый, – прошептал он.

Кулаки Гундырева невольно сжались. Он выхватил походный блокнот и стал писать. Правда! Вот, что он должен сказать в Москве! Родину нужно предостеречь.

– А-а-а! – выкрикнул вдруг номер 337.

Из тёмного угла разрушенного здания на них надвигался бандеровец и шароварах и "вышиванках". Длинные "вуса" и "осэлэдэц" свисали до пояса.

– Назад! – в ужасе крикнул Гундырев, прячась за сломанной колонной.

– Ребята, я это, – раздался знакомый голос. Гундырев просиял – перед ним стоял Семёнов. Друзья обнялись.

– Что за маскарад? – не перестал удивляться журналист.

– Нам, чекистам, иначе нельзя, – пояснил работник органов. – Врага надо усыпить.

– П–предатель х-хохлятский! А говорил, б-будто Н-НАШ! – обрёл дар речи номер 337. – Н-ну м-муч! Р–реж!

– Полноте, – от души рассмеялся Гундырев. – Это наш парень, московский. Просто переоделся.

– Сотрудник российских органов Василий Семёнов! – отдал честь переодетый бандеровцем чекист.

– А-а-а... – облегчённо протянул 337, падая без чувств.

Но Семёнов привёл его в чувства.

– Ты – информационный источник, – пояснил Василий. – От твоих показаний зависят миллионы людей. Говори!

И бедняга заговорил. Шаг за шагом, открывались москвичам новые ужасы. Пытки, допросы, унижения.

– А коменданткой в гетто была Мэри Кристмес.

– Кристмес? – уточнил Гундырев. – Америка что ли?

– Вроде того. Феминистка.

– Ну, это одно и то же, – понимающе кивнул Василий.

– За каждое слово на русском языке она отрубала палец. Вот!

Он показал изуродованные руки. Пять с половиной пальцев отсутствовали.

– Это – за русизм, – пояснил номер, указывая на половинку пальца, – Я сказал "прыйматы участь" вместо "браты участь".

Москвичи поморщились при звуках "мовы".

– А что делали, когда не хватало пальцев? Что рубили тогда?

Номер тяжело вздохнул. Москвичи поняли: о некоторых вещах лучше не спрашивать.

– Я ещё хорошо отделался, – пояснил 337...

Часть девятая. Подвиг.

Они крались по сумрачным улицам. Солнце садилось. В предзакатных лучах зловеще блистали жёлто–синие знамёна УПА-УНСО, развешенные украинствующими "нэзалэжниками".

– Осторожно! – шепнул Семёнов. Друзья спрятались за поруганный бюст Тютчева. Вовремя. По улице проехала девушка на "ровере" (малороссийской разновидности велосипеда, используемой для мучений русскоязычного населения). К заднему колесу было привязано тело профессора Деникина. Историк был ещё жив.

– Зумка! – шёпотом пояснил номер 337. – Это не худшее её зверство.

– Куда уж хуже! – нахмурились москвичи.

– Бывает! Поймала она русских военно-морских офицеров и пытает: что, мол, такое "Дэнь Злукы". А кто не знал – заперла в русскоязычном ночном клубе и подожгла.

– А что за "Злукы" такой? – удивился Гундырев.

– Дык когда петлюровцы с бандеровцами объединились, чтоб наступить на права России.

– А может и правильно... – задумчиво произнёс Семёнов.

Все посмотрели на него.

– Плох тот офицер, что не знает повадки врага в лицо. Таким в НАШЕЙ армии не место.

– А которые и знали, тех того-с... в Харьков. К Серму в лапы.

– Тоже бандеровец? – спросили москвичи.

– Не просто бандэровец, а ещё и мэльныкивец, – пояснил номер. – Выгнал русскоязычных харьковчан на площадь Дзержинского и давай "мове" учить. В мороз. Кто отказался – тех водой, из шланга.

– Дзержинского?! – возмутился Семёнов. – Какое кощунство!

– Я его спасу, – добавил он.

– Кого?

– Профессора. У нас ведь, у гэбистов, как? Сам погибай, а товарища выручай...

Чекист выскочил из–за бюста. Ребром натренированной ладони перерубил стальной трос, привязывавший профессора к велосипеду.

– Спасибо, голубчик! – без чувств произнёс историк, распластавшись на средневековой мостовой.

– О, ще москаль!!! – заревела появившаяся из–за угла толпа малороссов. В россиянина полетели раскалённые "варэныкы" (разновидность изуродованных малороссами пельменей). Масса сомкнулась на Семёновым. Он пал гибелью храбрых.

Деникин отполз за бюст Тютчева. Друзья перевязали ему раны.

Часть десятая. Жертва

В костре пылали книги – Ленин, Сталин, Брежнев. Над огнём висел огромный котёл с красной кипящей жидкостью.

– Смотрите! – вырвалось у журналиста.

В двух шагах от пламени лежал депутат госдумы Леонов. В лице – ни кровинки. Рядом валялась поваренная книга, раскрытая на странице "борщ". На обложке краснело: "УКРАЇНСЬКА ЕТНIЧНА КУХНЯ". И чуть ниже, от руки: "Для Маркiтки вiд Змеюки, у День Народження".

На "Замковой" горе толпились малороссы. Лубяные глаза были прикованы к вершине. Там возвышался гигантская гранитная статуя Степана Бандеры. У подножия – подобие чудовищного "алтаря". Там уже суетится шаман бандеровского культа. Его лицо скрыто маской. Но все знают – это Бэд Джокер (Злой Шутник). На Майдане он такое творил с Ющенко и Тимошенко, что даже жене потом не признался. Напился русскоязычной кровушки.

Вокруг "алтаря" лежали горы апельсинов. Наколотых. К ним тянулась рука.

К ногам статуи были привязаны Света и Колюня. Бэд Джокер подошёл к ним в плотную. В руках у него была ритуальная казацкая булава...

Часть одиннадцатая. Оргия

– Видрэкысь вид собакы Путина! – зарычал Бэд Джокер, замахиваясь булавой.

– Не отрекусь! – прошептал певец. – Ни от Путина, ни даже от его собаки!

Толпа зашумела.

– Ну, тоди видрэкысь вид русского имени! – не унимался негодяй.

– Никогда!

Бэд Джокер схватил именную балалайку, подаренной Колюне Синяеву самим Лужковым. Резким ударом бандеровец разбил её о постамент. Синяев схватился за сердце – и погиб.

– Поклонысь культу Стэпана Бандэры! – крикнула толпа Светлане Синяевой.

Та промолчала. Грубые руки сорвали с неё фофудью и принялись топтать ногами.

Россияне заплакали.

– Надо действовать! – шепнул Гундырев.

– За фофудью! – крикнул он, с колаками врываясь в толпу ("натовп"!) украинствующих.

Вырвав фофудью из-под ног попрателей, журналист вновь водрузил её на девушку.

– Ще москаль! – радостно крикнула толпа. Через минуту националистка Крапка Наступна уже готовила ароматный борщ с "голушкамы".

Воспользовавшись суматохой, профессор Иван Деникин прокрался к ногам бандэровской статуи и отвязал Светлану. Синяева потеряла сознание. На трясущихся руках, нёс её профессор с поля боя. Номер 337 ринулся за ними, но был схвачен.

– Ну що, москалыку? – злорадно выговорил петлюровец Дали Будэ. – Думав вид нас втекты? Тэпэр одниею Мэри Кристмэс не отделаешься.

Номер 337 испуганно задрожал.

– В Тэрнопиль ёго, – распорядился подоспевший Отар. – до Зо-Зо!

– Т-только н-не эт-то! – зарыдал номер.

Часть последняя. Спасение

Долго бежал Деникин по "нэзалэжной" "Украине". Передвигался ночью. Днём прятался под стогами сена. Питался берёзовым соком (не успели бандэровцы берёзки-то вырубить). На плечах тяжким грузом лежала эстрадная певица. Вона приходила в сознание, видела преступления малороссов и снова засыпала.

А преступлений было много.

В исконно российском городе Одесса малороссийский нацист Гурвиц не чтил памяти русской поэтессы Анны Ахметовой. Там же натовцы Че и Алекс-Юа домучивали остатки пророссийского населения. Бандэровка Сардинка варила борщ и "готувала" "варэныкы".

По периметру Крыма стояли виселицы с надписями на "украинской" "мове". В городе российской славы Севастополь русскую девушку Барби привязали к скале и заставили учить на память "коломыйкы" – ужасное изобретение западно-малороссийских сионистов, которым "украинцы" обычно пытают школьников.

На Донбассе путь профессора преградила гора отрезанных языков. Языки были русские. Их отрезали за нежелание произносить чудовищное слово "вализка". После трёх дней альпинизма, Деникин попал в Донецк. И обомлел. Парня, не подписавшегося на газету "Конгресса Украинских Националистов" обернули в "Комсомольскую Правду" и подожгли.

Всюду слышался русскоязычный плач.

Поздно ночью, Деникин с девушкой на спине перешёл "границу", искусственно отделившую малороссов от старших братьев. Русские пограничники встретили теплом. Проверив и допросив (не шпион ли киевский?) обняли и препроводили в Москву. Синяева пришла в себя. Увидев газету на грамотном русском языке, она разрыдалась. Дома!

КОНЕЦ ПОУЧИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Змей-Я

Івасик Телесик Ивасыку может тебе клавиатуру уже нужно поменять, новая она более жошче, меньше будеш писать.

К А Ш М А Р ! ! !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Івасик Телесик
Івасик Телесик Ивасыку может тебе клавиатуру уже нужно поменять

А я їх і так змінюю раз у 2-3 місяця. 8)

новая она более жошче, меньше будеш писать.

Зазвичай виходить навпаки - нові клави додають мені ще більшого натхнення. :mrgreen:

К А Ш М А Р ! ! !

:mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...