Перейти к публикации
kog1982

Створення дитячих ОМБУДСМЕНІВ м Кам'янське

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

ДОДГО "Правозахисна Спілка "Допоможемо Дітям"звертаються з проханням підтримати петицію про створення дитячих ОМБУДСМЕНІВ м Кам'янське ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ З ПРАВ ДІТЕЙ ( ДИТЯЧИХ ОМБУДСМЕНІВ) У М. Кам'янське  https://e-dem.in.ua/dniprodzerzhynsk/Petition/View/736
І. Загальні положення. 

1.1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї. 

1.2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

1.3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги. 

II. Мета та основні завдання Уповноваженого. 

2.1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України. 

2. 2. Основні завдання Уповноваженого:- сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у м Кам'янське.;- підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;- моніторинг стану дотримання прав дітей в місті;- вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади міста до проблем дітей;- надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції. 

III. Порядок визначення Уповноваженого. 

3.1. Уповноважені визначаються шляхом відкритого конкурсу письмових робіт та презентації програм діяльності Уповно­важених. 

3.2. Умови проведення конкурсу.Учасниками конкурсу можуть бути учні віком від 14 до 17 років. Конкурс про­водиться в два етапи. 

3.2.1. Першій етап конкурсу проводиться у формі письмових робіт в СЗОШ міста.Тема роботи оголошується разом з початком конкурсу за 20 днів до підведення підсумків 1 етапу. Разом з письмовою роботою учасники подають аплікаційну форму учасника конкурсу (додаток 1).Роботи викладаються у довільній формі на двох аркушах учнівського зошиту та передаються у встановлені терміни до Кам'янське міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

3.2.2. Другий етап конкурсу проводиться у вигляді презентацій програм Уповно­важених, публічних виступів, рольових ігор, дебатів тощо. 

3.2.3. Журі конкурсу (додаток 2) визначає терміни проведення конкурсу, теми письмових робіт, презентацій, публічних виступів конкурсантів, рольових ігор та дебатів. Журі на основі колегіального рішення визначає переможців кожного етапу конкурсу. Переможці визначаються з урахуванням ґендерного підходу. 

IV. Права і обов'язки Уповноваженого. 

4.1. Уповноважені проводять свою роботу під керівництвом координатора від Кам'янське міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або від відділу у справах неповнолітніх Кам'янське міської ради у співпраці з управлінням освіти Вінницької міської ради, відділом у справах сім'ї молоді та туризму Кам'янське міської ради. Відповідний наказ по відділу (установі), що координує діяльність Уповноважених, призначає координатора та затверджує окремий графік роботи Уповноважених у приміщенні відділу у справах неповнолітніх міської ради. 

4.2. Уповноважений має право: 

4.2.1. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників; 

4.2.2. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації; 

4.2.3. Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством прав; 

4.2.4. Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями; 

4.2.5. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції; 

4.2.6. Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташовані у школах скриньки звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів; 

4.2.7. Звертатись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управлінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів. 

4.3. Обов'язки Уповноваженого Уповноважений зобов'язаний: 

4.3.1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей; 

4.3.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права; 

4.3.3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди. 

V. Набуття та припинення повноважень. 

5.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у м.Кам'янське , виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та успішно пройшла конкурсний відбір. 

5.2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами прове­дення відкритого конкурсу за письмовою згодою батьків. 

5.3 Набуття повноважень. Повноваження Уповноваженого починаються з моменту оголошен­ня переможців останнього етапу конкурсу. 

5.4. Припинення повноважень.Повноваження Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого ви­конання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення вісімнадцяти років. 

Додаток 1 

До Положення про Уповноважених з прав дітей ( дитячих омбудсменів) у м. 
Кам'янське 
Аплікаційна форма учасника конкурсу на обрання Уповноваженого з прав дітей (дитячого омбудсмена) у м. Кам'янське 1. ПІП  
2.  
Дата народження  
3. 
Навчальний заклад  
4. Клас (група)  
5. Домашня адреса  
6. Телефон  
7. Додаткова інформація (досвід, навички, захоплення тощо)  


Додаток 2 

До Положення про Уповноваженихз прав дітей (дитячих омбудсменів) у м. . 
Кам'янське 
Склад журі конкурсу на визначення Уповноважених з прав дітей(дитячих омбудсменів) у м.Кам'янське 

Голова журі: - начальник управління освіти міської ради. 

Члени журі: 

1. Начальник (або представник) відділу у справах сім’ї, молоді та туризму міської ради. 

2. Начальник (або представник) відділу у справах неповнолітніх міської ради. 

3. Директор (або представник) Кам'янське міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

4. громадської організації (за згодою). 

5. громадської організації (за згодою). 

6. Голова правління громадської організації 

7. Голова правління громадської організації за згодою). 

http://www.vmr.gov.ua/Ombudsmen/Lists/ObudsmenSection/ShowContent.aspx?ID=4

23172594_2073598696204094_6633833231483504396_n.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1478124383_volk.jpg.9cf49d1e6aa113705a0cc5fc77f69003.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

 • Похожие публикации

  • Автор: kogushka8
   ДОДГО "Правозахисна Спілка "Допоможемо Дітям" требует увольнения Директора Камянского центра социальных служб семьи детей и молодёжи Днепропетровской области Васильева Надежда Юрьевна нарушает права детей и превышает свои должностные обязанности..Это письмо мэру Каменского написали воспитанники детского дома семейного типа супругов Берелет — Ольховик. Сейчас здесь проживает семеро детей разного возраста, и этот ДДСТ — один из «старейших» в городе. Всего же подобных домов в Каменском на сегодняшний день -15. 

   «Приятно, что дети растут именно в таком теплом семейном кругу. Убежден, что эти люди совершают настоящий подвиг. Ведь взять чужих детей и воспитывать как родных – очень тяжело и физически, и психологически. Каждый ребенок должен иметь дом и семью, а мы должны сделать все, чтобы это стало возможным», – говорил секретарь городского совета Александр Залевский год назад, посещая ДДСТ супругов Берелет — Ольховик. 

   Что же произошло и от кого сейчас надо защищать этот дом? 

   По словам отца семейства Сергея Ольховика, все началось несколько месяцев назад, когда из их ДДСТ ушли обратно в приют две девочки. Не часто, но так бывает в приемных семьях. Правда, за существование с 2011 года этой семьи такое здесь случилось впервые. В приюте девочки якобы написали заявления о том, что к ним применялось насилие. 

   «Нас проверяют соответствующие службы регулярно, и, как правило, без предупреждения, и если бы такие факты всплыли, то они бы уже давно были зафиксированы. Ежемесячно приходят психологи, беседуют с детьми, и так уже не первый год! 

   …Однако то, что творилось в новогодние праздники в нашем доме, стало настоящим кошмаром, как для нас, так и для детей. 26 декабря на елке у мэра мы были всей семьей. Во время представления мне на мобильный телефон позвонила Надежда Васильева, одна из сотрудниц службы по делам детей. «Немедленно бросайте все и везите в приют мобильный телефон для одной из девочек»! Я ответил отказом, так как согласно закону еще не было ни приказа, ни акта передачи всех личных вещей для бывшей воспитанницы. А без этих документов приют возьмет ее вещи только как гуманитарную помощь, которую должен разделить на всех! Да и потом в положении о ДДСТ нет такого, чтобы приобретались мобильные телефоны — это была моя личная инициатива. Но Васильеву это не остановило. «Я Вас закрою, Вы не человек, Вы не любите детей и т.д.». 

   Продолжилась история сразу же после нового года. 3 января — звонок — «Мы к вам идем с проверкой». Но почему-то вместо одного, как положено, пришло сразу два психолога — проверяющих, якобы один из них на практике! Приказа на второго проверяющего мне даже не дали в руки. С детьми психологи почему-то отказались общаться, и вышли на улицу, а недалеко от дома стояла незнакомая машина. Не успел я отойти от калитки, звонок, а на пороге Васильева и два полицейских. И госпожа Васильева кричит — «Вот он насилует детей! Хватайте его». 

   Я опешил, говорю полицейским,- Проходите в дом, пожалуйста. 

   На крики Васильевой «высыпала» вся улица, подъехал еще экипаж полиции с мигалками. Завел я полицейского в дом, тот спросил у детей — «Все хорошо?» Те отвечают: — Да живем хорошо. «Все бы так дети жили», — резюмировал полицейский, когда взял их пояснения. На шум вокруг ДДСТ приехали кураторы — секретарь горсовета Александр Залевский, начальник службы — Галина Пелипас, и дети стали невольными свидетелями выяснения отношений между взрослыми дядями и тетями — пустил проверяющих Сергей Ольховик в дом или нет. Но есть запись в журнале, что они были в доме. На следующий день проверяющие психологи пришли снова. Но тут взбунтовались уже дети! Они категорически отказались общаться с «гостями», мотивируя это тем, что им испортили все праздники, и теперь вся улица знает, что они приемные, а еще у их матери, Натальи поднялось давление, и ее госпитализировали. 

   В итоге был составлен акт о том, что в связи с повышенной эмоциональной обстановкой в доме, дети отказываются общаться с новыми психологами. Я тоже отказался заставлять детей насильно общаться с психологами, у нас никогда такого в семье не было. 

   Возмущенные дети написали письмо на имя мэра с просьбой разобраться в ситуации, оградить их от общения с такими чиновниками, и собрались прийти на прием к городскому голове с приглашением посетить их уютный дом. Ведь ДДСТ существует более 6 лет, и такого безумного «рвения» соцработников еще не было». 

   Начальник службы по делам детей Галина Пелипас пока не комментирует возникшую ситуацию и действия ее подчиненных, идет служебная проверка. 

   Так же не комментирует ситуацию и Надежда Васильева. Но судя по телефонному разговору стало понятно, что она хочет закрыть ДДСТ, и, похоже, не только этот…http://dndz.com.ua/pysmo-horodskomu-holove/
   https://e-dem.in.ua/dniprodzerzhynsk/Petition/View/604

  • Автор: kog1982
   Що відбулося на нараді у голови Дніпропетровської ОДА В.М.Резніченко по питанню захисту дітей
   7 листопада 2016 року відбулося розширене засідання Координаційної ради з питань сімейної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації
   в якому взяли участь члени Координаційної ради з питань сімейної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації, Радник Голови ДніпроОДА Ірина Грицай, члени обласної міжвідомчої супервізійної групи по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, представники громадських організацій, спеціаліст з питань гуманітарного реагування Фонду народонаселення ООН по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

   На засіданні Координаційній ради були розглянуті та обговорені питання планування та проведення заходів з підготовки щорічної Всеукраїнської акції ”16 днів проти насильства“.
   План заходів насичений.
   На данному засіданні, правозахисник Микола Кожушко запропонував наступні дії:
   Пропозиція щодо співпраці 
   Щоз органами влади і громадськими організаціями у напрямку захисту прав дітей та іншими представниками незахищених верств населення 
   На сьогодні, у зв’язку з останніми подіями, Дніпропетровська область фактично являється найбільшою областю в Україні. В області проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб,сімей з дітьми з зони АТО, сімей з дітьми демобілізованих, а також сімей з дітьми загиблих захисників України, які потребують своєчасної комплексної допомоги у вирішені їх проблем. У зв’язку з економічним становищем в Україні спостерігається зубожіння населення, як по всій Україні, так і в Дніпропетровській області. Стрімко зростає кількістьосіб, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, малозабезпечених сімей, серед яких багато багатодітних, де батьки не в змозі забезпечити дітей самим необхідним, у тому числі повноцінним харчуванням, сезонним одягом та взуттям. 
   В області гострим залишається питання захисту прав дітей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, про що свідчать непоодинокі випадки порушених кримінальних справ. Своєчасно не надається допомога особам із числа дітей-сиріт та дітям позбавлених батьківського піклування, поза увагою територіальних органів влади залишається проблема забезпечення їх соціальним житлом. 
   З метою недопущення соціальної напруги серед незахищених верств населення, контролю над ситуацією та підвищення ефективності роботи у відповідному напрямку пропоную наступне: 
   1. Керівництву області: 
   - Посилити контроль у напрямку забезпечення соціальним житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
   - Забезпечити роботу обласної міжвідомчої супервізійної групи по роботі з сім`ями, які опинилися в складних життєвих обставинах; 
   - Затвердити перелік питань, які будуть розглядатися на виїзних засіданнях вищезазначеної групи, графік виїздів на листопад –грудень 2016 року та 2017 рік. Пропоную в графік виїздів на листопад –грудень 2016 року включити Апостолівський, Дніпропетровський та Софіївський райони Дніпропетровської області, графік на 2017 рік затвердити до 01 січня 2017 року. 
   - Посилити контроль у даному напрямку на територіях області, забезпечити ефективну роботу комісій з захисту прав дітей та комісій/координаційних рад по роботі з особами та сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах при територіальних органах влади. Забезпечити проведення засідань не рідше ніж раз на місяць під головуванням не нижче ніж заступника голови, який відповідає за даний напрямок діяльності. 
   - Забезпечити ефективне вирішення проблем представників цільової групи та їх соціальний супровід на територіях, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах. В межах обласної міжвідомчої супервізійної групи здійснювати оцінку діяльності комісій та якості надання соціальних послуг та соціального супроводу осіб і сімей, які опинилися в складних життєвих.В рамках виїздів провести робочі наради на територіях щодо підвищення ефективності роботи та усунення виявлених недоліків. 
   - Результати проведених виїзних засідань заслуховувати на Координаційній раді з питань сімейної та ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з залученням керівників територіальних адміністративних одиниць. 
   - У разі виявлення суттєвих недоліків у роботі або порушення Закону України «Про захист прав дітей» на територіях вжити дієвих заходів адміністративного впливу та забезпечити притягнення посадових осіб до відповідальності в межах діючого законодавства. 
   - Забезпечити публічне висвітлення, зокрема на сайті облдержадміністрації,діяльності Координаційної ради з питань сімейної та ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації та результатів проведених виїзних засідань обласної міжвідомчої супервізійної групи по роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
   - Не допустити скорочення штатів, як на обласному, так і на місцевих рівнях, працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,так як кількість дітей, осіб і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в області стрімко зростає. 
   - Для запобігання корупції під час призначення на посаду директора Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших підрозділів соціальної сфери, які не є державними службовцями, затвердити та оприлюднити порядок призначення на вищезазначені посадиі вимоги до кандидатур шляхом розміщення відповідних документів на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації. До складу комісій, на яких будуть розглядатися кандидатури на посади керівників установ обласного рівня обов’язково вводити представників громадських організацій, які працюють у відповідному напрямку, зокрема Всеукраїнську дитячу правозахисну спілку «Допоможемо дітям» та ГО «Евромайдан -Дніпро». Обов’язковою вимогою під час призначення на вищезазначені посади повинно бути проходження кандидатами люстрації в обласному люстраційному комітеті, та люстраційному комітеті при Міністерстві Юстиції України. 
   - Забезпечити щорічне проведення, починаючи з 2016 року, громадських слухань з питань: захисту прав дітей,збереження їх житла та майна, стану справ у забезпеченні соціальним житлом відповідно до потреб; якості надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводуосіб та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
   - Забезпечити щорічне проведення обласного конкурсу серед дітей із незахищених верств населення інтелектуальної спортивної гри «Крокс»; 
   - Забезпечити впровадження в навчальних закладах області пілотного проекту «Шкільний дитячий омбуцмен» з використанням досвіду Вінницької області; 
   - Забезпечити інформування дітей шкільного віку Дніпропетровської області про роботу гарячої лінії «Якщо ображають дитину» шляхом розміщення відповідних оголошень в закладах освіти Дніпропетровської області (056)370-48-19) для своєчасного реагування з боку державних установ на порушення прав дітей. Моніторинг виконання цього пунктуздійснювати в межах виїзних засідань обласної міжвідомчої супервізійної групи по роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
   - Забезпечити щоквартальний вихід дитячої газети «Допоможемо дітям» з метою інформування дітей про їх права та можливі шляхи вирішення їх потреб, популяризації міжнародної конвенції ООН про права дитини. 
   2. Керівникам державних установ та громадських організацій, що працюють з дітьми з обмеженими можливостями, дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, дітьми, особами та сім`ями, які опинилися в складних життєвих обставинах мобілізувати наявні ресурси, забезпечити своєчасне виявлення та вжиття заходів щодо вирішення проблем незахищених верств населення. 
   Про результати прийнятих рішень прошу офіційно мене повідомити в межах чинного законодавства. 
   Сподіваюсь на об’єднання зусиль, порозуміння та співпрацю.
   Прес-служба ДОДГО "Правозахисна Спілка "Допоможемо Дітям"


  • Автор: Мама Оля
   Огромная просьба ко всем проголосовать за мою петицию на сайте президента.Даже если у вас здоровые детки,поддержите нас,родителей больных детей,пожалуйста!!!
   Что бы президент рассмотрел мою петицию за 92 дня нужно собрать 25 000 голосов.
   Будь ласка пiдтримайте!!!!!!!!!!!
   https://petition.president.gov.ua/petition/24533
 • Сейчас на странице   0 пользователей

  Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×