Перейти к публикации
kentavr

Обсуждаем новую редакцию Правил благоустройства города

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Обсуждаем проект Правил благоустройства города. Часть 1.

Обсуждение указанного проекта по процедуре началось с 4 марта 2016 года.

 

                                                                                                    ПРОЕКТ                                                  
УКРАЇНА
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
_________________сесія__________________скликання
 
РІШЕННЯ
 
 
від                        №                   
   м.Дніпродзержинськ   
 
 
Про внесення змін
до рішення міської ради
від 29.02.2012 №406-20/VI
 
З метою реалізації напрямів, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, їх збереження та створення сприятливих умов життєдіяльності в місті, відповідно до п.6 ч.1 ст.10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, керуючись п.44 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.02.2012 №406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ» виклавши додаток до рішення міської ради в новій редакції (додається).
2. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громад кістю міської ради (Бережний) забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Гончар), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Масленкова О.В., контроль – на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства (Беспальчук). 
 
 
 
Міський голова                                                                     А.Л. БІЛОУСОВ
 
Додаток
рішення міської ради
від _______ №_________
 
 
ПРАВИЛА
благоустрою міста Дніпродзержинськ
(текстова частина)
 
Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою міста Дніпродзержинськ (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Дніпродзержинськ, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.
1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території міста Дніпродзержинськ всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
1.3. Об'єкти благоустрою міста Дніпродзержинськ використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови 
(з моменту їх прийняття), інших вимог, передбачених законодавством України. 
1.4. Організацію благоустрою міста Дніпродзержинськ забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством.  Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Дніпродзержинськ.
1.5. Повноваження Дніпродзержинської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення» та іншими нормативно-правовими актами.
1.6. Дніпродзержинська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. 
1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.8. Правила регулюють права та  обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті, дотримання  тиші  у  громадських  місцях.
1.9. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Дніпродзержинськ  норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України. 
1.10. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради забезпечує оприлюднення цих Правил у засобах масової інформації. 
Розділ 2. Законодавчі та нормативно-правові акти
на основі яких діють Правила
Правовою підставою Правил є:
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
- Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- Закон України «Про відходи»;
- Закон України «Про основи містобудування»;
- Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»;
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
- Закон України «Про рекламу»;
- Закон України «Про дорожній рух»; 
- Закон України «Про поховання та похоронну справу»;  
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативно-правові акти.
Розділ 3. Визначення термінів
3.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
Аварійні роботи – роботи з усунення наслідків аварій, пов'язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд.
Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.
Благоустрій міста –  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов для захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Будівельне сміття – битий бетон, фрагменти будівельних деталей, бита цегла і шлакоблок, деревина, шифер, метал, грунт, шлак, пісок і т.п.
- відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;
- відходи побутові (тверді, рідкі) – сміття, усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;
- відходи промислові - рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки. 
Вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварин видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі.
Утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку.
Елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об'єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.
Заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
  Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.), що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору, та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів. 
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, яка може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру), що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Об'єкти благоустрою – території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки –пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ та організацій та закріплені за ними території на умовах договору; майданчика для паркування, території автостоянок. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.
Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності,
Територія прибирання – територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб’єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території;
Територія суб’єкта господарювання – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в оренду фізичним чи юридичним особам,
 Закріплена територія – територія, яка закріплена рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради.
Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку, а також територія, прилегла до приватного житлового будинку (від паркану до проїзної частини дороги).
Прилегла територія – територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання на відстані 20м (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги.
Червона лінія – визначення в містобудівній документації - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення; 
Ремонт поточний – (крім вулично-дорожньої мережі та штучних споруд)  роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям і пошкодженням об'єктів благоустрою населених пунктів, на негайну їх ліквідацію.
До поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд належать такі роботи:
а) середній ремонт – роботи, пов'язані з періодичним відновленням шару зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, а також роботи з відновлення елементів та конструкцій штучних  споруд,  які безпосередньо зазнають льодових та хвилевих впливів.
б) дрібний ремонт – роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям і пошкодженням вулично-дорожньої мережі та штучних споруд і а негайну їх ліквідацію.
Ремонт капітальний – роботи, що спрямовані на відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм.
Роботи з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів полягають у регулярному проведенні заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення нормальних умов їх функціонування.
Суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.
Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту.
Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів та елементів благоустрою.
3.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені кодексами України, Законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про планування і забудову територій”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про поховання та похоронну справу”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами. 
Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері благоустрою міста
4.1. Громадяни  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів мають право: 
4.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів. 
4.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території населених пунктів. 
      4.1.3. Уносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.
      4.1.4. Отримувати у встановленому законодавством порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території  населеного пункту та внесення до них змін, також роз'яснення їх змісту. 
      4.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою  населених пунктів,  озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ,  вулиць,  кладовищ,  братських  могил,   обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою. 
4.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян.
4.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою. 
4.2. Громадяни у сфері   благоустрою   населених    пунктів зобов'язані: 
4.2.1. Утримувати  в  належному  стані закріплені у встановленому порядку за ними території.
4.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою території міста. 
      4.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів. 
 4.2.4. Відшкодовувати у встановленому  порядку  збитки,  завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
 4.2.5. Прибирання територій в районах приватної забудови здійснюється їх власниками в межах садибної забудови до проїжджої частини міста.  При явності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена рішенням  та актом землекористування, межею являється середина розриву. Контроль здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
4.2.6. Власники, користувачі будівель, земельних ділянок, які розміщені на вулицях які не мають забудови з протилежної сторони, сприяють дотриманню чистоти на спусках до води та балках.
    4.3. Підприємства,  установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою населених пунктів мають право: 
      4.3.1. Брати  участь  у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій. 
      4.3.2. Брати участь в обговоренні  проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів. 
      4.3.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання. 
      4.3.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.
      4.3.5. Брати  участь  у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових,  реконструйованих та  капітально  відремонтованих  об'єктів благоустрою. 
      4.3.6. Вносити  на  розгляд  місцевих  державних адміністрацій та органів  місцевого  самоврядування  пропозиції   щодо   поліпшення благоустрою міста.
      4.4. Підприємства,  установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані: 
      4.4.1. Утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законодавством порядку. 
      4.4.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).
      4.4.3. Усувати на закріплених за ними  об'єктах  благоустрою  (їх частинах) за власний рахунок та у встановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.
      4.4.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.
      4.4.5. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).
Паспорт закріплення територій вулиць міста укладається між уповноваженою особою органу місцевого самоврядування (адміністрації районів) та власником/орендарем/користувачем об’єкта, містить в собі обов’язки щодо утримання територій вулиць міста у належному санітарному стані, невиконання (неналежне виконання) яких тягне за собою порушення цих Правил. Контроль здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
4.4.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх  частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, постійно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів,  забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані. 
          4.4.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та  охорони навколишнього природного середовища у порядку та розмірах встановлених законодавством України. 
4.5. На об'єктах благоустрою забороняється:
4.5.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого у встановленому законодавством порядку.
4.5.2. Самовільно влаштовувати городи, погреби, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо. 
4.5.3. Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо.
4.5.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.
4.5.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски, тощо.  
4.5.6. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України.
4.5.7. Влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів.
4.5.8. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.
4.5.9. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).
4.5.10. Наносити шкоду, руйнувати чи псувати об’єкти та елементи благоустрою міста. 
4.5.11. Забруднювати (засмічувати) громадські місця на всій території міста сміттям, а саме: інформаційними листівками, використаними проїзними квитками, фантиками, пляшками, недопалками тощо.  
4.5.12. Наносити будь-якими фарбниками та іншими засобами на стінах малюнки, надписи на будівлях, спорудах, парканах; розклеювати листівки, оголошення, рекламу у не відведених для цього місцях (стовпах, стінах житлових та нежитлових будівель та споруд, парканах, деревах та малих архітектурних формах).  
4.5.13. Несвоєчасне знищення бур’янів на об’єктах рослинного карантину на прилеглих, прибудинкових та закріплених територіях.
4.5.14. Спалювання листя, трави, буряну, гілля, деревини, відходів виробництва, різних матеріалів, побутового сміття.
Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання  територій об’єктів благоустрою
5.1. Загальні вимоги до утримання та ремонту об’єктів благоустрою.
5.1.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до законодавства балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
          5.1.2. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, що перебувають у приватній власності, визначають їх власники.
          5.1.3. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єктів благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.
5.1.4. Власник об'єкту благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкту на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта  благоустрою несе  повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
5.1.5. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями і громадянами з організації робіт щодо утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином або обов’язок щодо утримання якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору. 
5.1.6. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень та дотримання природоохоронних заходів, затверджених у встановленому порядку.
5.1.7. Власники, користувачі будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяг пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.
5.1.8. У разі доручення утримання та ремонту об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, утримання та ремонт повинен здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил та інших вимог законодавства.
5.1.9. Договори користування (оренди) об’єктами благоустрою (їх частинами) укладаються уповноваженою особою, якій делеговані відповідні повноваження та на яку покладено обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан, тощо). Договори укладаються на підставі висновків про можливість, доцільність та строки користування, які надаються галузевими управліннями, постійними комісіями Дніпродзержинської міської ради та адміністраціями районів міста. 
5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування: 
5.2.1. Парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших (далі – парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.
Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється балансоутримувачем відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових актів, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життя та здоров’я з додержанням природоохоронного законодавства та включає: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення; освітлення територій, підсвітлення об’єктів та елементів благоустрою; висаджування дерев, кущів, квітів; збереження зелених насаджень; боротьбу із бур’янами, відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках; утримання у належному стані  будівель, споруд та їх фасадів,  встановлення та утримання у належному стані обладнання, садових лав, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; збереження елементів та об’єктів благоустрою, забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян; забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.
З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей, забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці), у віданні яких перебувають ці об’єкти, здійснюють забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим роботи парків і правила поведінки. 
На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 15 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 400 кв. метрів зазначених територій. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.
Господарська зона з ділянками, відведеними для встановлення контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 20 метрів від місць масового скупчення відпочиваючих (танцмайданчиків, естради, фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.
Громадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 метрів від місць масового скупчення відпочиваючих, виходячи з розрахунку одне місце на 100 відвідувачів.
Збір листя для його подальшого вивезення та утилізації здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках.  Спалювання листя забороняється. 
Утримання в належному стані зелених насаджень парків, що включає догляд, обрізання, знесення, висадження зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень) здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105, інших нормативно-правових актів. 
Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, а також збір квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних  
галявинах забороняється. Поливальні пристрої повинні бути у справному стані, постійно оглядатися та ремонтуватися.
  Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами. 
На територіях парків, скверів, зелених зонах забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню цих територій, а саме:
- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації у встановленому порядку;
- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;
- вигулювання собак за межами  встановлених для цього місць;
- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;
- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркових меблів;
- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;
- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;
- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів та електрогірлянд, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень.
5.2.2. Пам’яток культурної спадщини.
Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору, укладеного з органом охорони культурної спадщини.
Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.
Власники пам’яток чи їхніх частин або уповноважені ними органи незалежно від форм власності на ці пам’ятки зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.
Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій. 
Забороняється змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. 
Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта  культурної  спадщини лише у випадках,  що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.
У разі, коли  пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування) на підставі дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.
Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.
Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо).
Власник або уповноважена ним особа, балансоутримувач зобов’язані утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Мати у приміщеннях пам’ятки належне обладнання згідно з вимогами органів протипожежної безпеки, не робити будь-яких прибудов до пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу органу охорони історико-культурних цінностей. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи уповноважених ним осіб для здійснення контролю за виконанням правил утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або її наукового обстеження.
5.2.3. Доріг, вулиць, площ, бульварів, проспектів,  провулків, проїздів, майданів, пішохідних та велосипедних доріжок.
Власники об’єктів, або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та ремонт згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України і мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів стосовно дорожнього руху, правил ремонту й утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
Використовувати об’єкти не за призначенням; встановлювати засоби організації дорожнього руху, пристрої примусового зниження швидкості («лежачих поліцейських») дозволяється лише за погодженими пропозиціями з  сектором Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
    Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи,  зобов'язані:
- своєчасно та якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням  безпеки руху;
- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та терміново усувати пошкодження чи інші перешкоди на автомобільних дорогах, вулицях, своєчасно виявляти перешкоди дорожнього руху та їх усувати, а в разі неможливості – невідкладно позначати дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;
- визначати нормативи та виділення необхідних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів благоустрою;
- влаштовувати місця для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об’єктів дорожнього сервісу; 
- обладнувати об’єкти технічними засобами регулювання дорожнього руху та їх утримувати у встановленому законодавством порядку;
- передавати права на експлуатаційне утримання об’єктів іншим юридичним особам, контролювати якість робіт, що виконуються іншими юридичними особами;
- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях за несприятливих гідрометеорологічних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом з  
спеціалізованими службами організації дорожнього руху за погодженням з сектором Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;
- проводити лінійний аналіз аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних подій, впроваджувати у таких місцях відповідні заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху; 
- разом з сектором Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних подій для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки. Нести в межах чинного законодавства відповідальність, якщо дорожньо-транспортні події сталися з причин незадовільного утримання об’єктів за рішеннями судових органів;
- сповіщати  учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках про гідрометеорологічні та інші умови, що ускладнюють рух та роблять його небезпечним.  
Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.
Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.
Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, інженерних комунікацій,  розташованих в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов'язані:
- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування у разі влаштовування місць для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти повинен погоджувати з сектором Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області та з управлінням головного архітектора міста;
- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;
- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів; 
- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити оброблення тротуарів протиожеледними матеріалами;
- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та чинних нормативів;
- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд та об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також сектор Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:
- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових  
і харчових відходів, що не відповідають санітарним вимогам;
- скидати на проїжджу частину дороги сніг (за винятком випадків визначених цими Правилами), смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;
- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з сектором Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, користувачі дорожніх об'єктів зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства.
Ремонт та утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94.  
5.2.4. Пляжів.
Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до санітарних вимог та умов цих Правил. 
Утримання територій пляжів включає: систематичне прибирання території пляжів, протирання та миття лав, гардеробів, альтанок та інших елементів обладнання пляжів, а також спортивного обладнання, прибирання та миття проїздів, тротуарів і пішохідних доріжок на території пляжів, а також пристаней, помостів, сходів. Обстеження та очищення дна річок, водоймищ від небезпечних предметів у районі пляжів.
Балансоутримувачі або відповідальні за утримання пляжів повинні забезпечити:
- влаштування питних фонтанчиків, відстань між якими не повинна перевищувати 200 метрів;
- встановлення та належний санітарно-технічний стан громадських туалетів; 
- встановлення урн на відстані 3-5 метрів від смуги зелених насаджень і не менш як за 10 метрів від краю води з розрахунку не менш однієї урни на 
800 кв.метрів території пляжу, контейнери для сміття, які необхідно очищувати по мірі наповнення. Відстань між урнами не повинна перевищувати 40 метрів. Контейнери для сміття встановлюються з розрахунку один контейнер на 
3500 кв.метрів території пляжу;
- належному стані території пляжу; 
- наявність та належний технічний стан лавок для відпочинку, наявність дитячих майданчиків;
- роботу приладів освітлення у темну пору доби.
Відповідальні за утримання пляжів, зобов’язані укладати договори про вивезення, утилізацію побутового сміття та вторинної сировини, забезпечити встановлення контейнерів для збирання ПЕТ- посуду.
На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства. 
5.2.5. Кладовищ.
Утримання кладовищ, військових меморіалів, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом за рахунок коштів бюджету міста.
Утримання територій кладовищ включає: догляд за намогильними спорудами; догляд за деревами і кущами, газонами, квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, згрібання та вивезення стовбурів та гілля; улаштування  квітників з однолітників у декоративних вазах, з усіма видами супутніх робіт; систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання та миття, а також поливання покриттів водою під час спеки влітку; заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів; своєчасне очищення покриттів від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами, систематичне очищення урн та контейнерів від сміття, періодичне їх миття та 
дезінфекція; нагляд за зовнішніми мережами електропостачання, водопостачання та каналізації.
Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого 
стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені у встановленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік та утримують органи охорони культурної спадщини.
Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічних норм і правил.
  Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.
5.2.6. Утримання домашніх тварин.
Правила утримання домашніх тварин встановлюються органами місцевого самоврядування.
Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:
- забезпечити домашній тварині необхідні умови, відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;
- дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;
- забезпечувати тишу (попереджувати лай собак та ін.) у період з 22.00
до 08.00;
- регулювати приплід власних тварин, проводити їх стерилізацію, як гуманний метод до зменшення поголів'я тварин.
Забороняється:
- утримувати домашніх тварин у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо);
вільно вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях. 5.2.7. Території для автостоянок та майданчики для паркування.
На територіях автостоянок та майданчиках для паркування забезпечується додержання Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342, вимог цих Правил та вимог  законодавства України.
Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або рішенням органу місцевого самоврядування.
На території автостоянки забороняється:
- знаходитися стороннім особам;
- встановлювати ящики та шафи для зберігання інвентарю, запасних частин чи інструментів;
- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях; 
- торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з сектором Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області;
- зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;
- псувати обладнання автостоянки, парковки, пошкоджувати зелені насадження. 
Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням, не допускається завалювання території стоянок сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо. 
Майданчик для паркування, автостоянки повинен бути розміченим по місцях стоянки й пронумерованим відповідно до схеми розміщення транспортних засобів.
Схема розміщення транспортних засобів погоджується з відділом Державної автомобільної інспекції міста Дніпродзержинськ, виконкомом міської ради, а у випадку будівництва або реконструкції місць паркування, автостоянки також погоджується з архітектурно-будівельною інспекцією.
Балансоутримувачі або особи, яким передано території автостоянок та майданчики для паркування, зобов’язані укладати договори на вивезення та утилізацію відходів.
5.2.8. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.
Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.
Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Обладнання, спортивні споруди, інші елементи благоустрою повинні бути сертифіковані та підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 
  Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 
Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.
До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з  еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.
5.2.9. Місць для організації ярмарків та майданчиків
сезонної торгівлі, ринків.
Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі, ринки утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.
Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, ринків має відповідати Санітарним правилам утримання територій населених пунктів, ветеринарно-санітарним правилам для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 23, Правилам торгівлі на ринках, які затверджені спільним Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 №57/188/84/105 (із змінами та доповненнями) та Правилам роботи дрібно-роздрібної торгової мережі, які затверджені Наказом міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1006 №369 (зі змінами).
Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, ринків зобов’язані:
-  забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;
-  укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;
-  встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;
-  встановити громадські санітарні вузли, відповідно до державних санітарних норм і правил.
У разі виявлення самовільно розміщених (встановлених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, в т. ч. тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, паспорти прив’язки яких анульовані або строк дії яких закінчився, самовільно розміщених (встановлених) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (автомагазини, автокафе, автокав’ярні, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки) тощо) (далі — засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі), об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (на розміщення яких відсутні оформлені в установленому порядку документи) підлягають демонтуванню, відповідно до порядку визначеного чинним законодавством.
5.2.10. Утримання зупинок
           Покриття і всі елементи обладнання зупинок повинні постійно перебувати у належному експлуатаційному стані і відповідати вимогам безпеки дорожнього руху.
           Покриття зупинки слід регулярно прибирати від сміття, якнайшвидше очищувати від снігу та льоду.
           У разі ожеледиці покриття посадочної площадки слід посипати піском, а місце зупинки маршрутних транспортних засобів - піскосольовою сумішшю. Норма посипки - 300-400 г/м2.
          Сніговий вал, що утворюється в лотку після очищення проїзної частини від снігу, необхідно негайно розчищати не тільки на всю довжину посадочної площадки, а й на 5-10м у кожний бік від її межі.
          Урни повинні очищуватись у міру наповнення їх сміттям.
           Фарбування кіосків для продажу проїзних квитків, лав з навісом, павільйонів, урн, кронштейнів, стояків та інших елементів обладнання зупинок слід виконувати у міру необхідності, але не рідше ніж через 2 роки.
5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови, присадибної ділянки.
5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 р. № 76, затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил. 
5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного жилого будинку, належних до нього будівель, споруд та елементів благоустрою проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
  5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може власними силами або на умовах договору, укладеного з спеціалізованим підприємством, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, здійснюється відповідно до цих Правил.
5.3.5. Власники приватних, користувачі орендованих приміщень, що розташовані у житловому фонді комунальної власності, повинні утримувати самостійно або на підставі договору з виконавцем послуг прилеглу територію в межах відведеної земельної ділянки відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку, акту на право користування земельної ділянки або договору оренди земельної ділянки.
Прибирання тротуарів, територій, прилеглих до торгових центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстань до бордюрного каменю, який обмежує проїзну частину вулиці, та 20м по інших сторонах периметру, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі в радіусі 10 метрів по периметру – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти; 
Прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
5.3.6. Всі суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, повинні заключити договір на вивезення твердих побутових відходів.
5.3.7. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, громадянам суворо забороняється скидати сміття за межами відведених для цього місцях. 
5.3.8. Забороняється розміщення будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без попереднього погодження або укладення відповідного договору з житлово-експлуатаційним підприємством.
5.3.9. Забороняється спалювати опале листя на прибудинкових територіях та на інших територіях в межах міста.
5.4. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та закріплених за ними територій
5.4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок та елементів благоустрою на них, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до діючого законодавства, цих та інших Правил.
5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам або утримання, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям відповідно до вимог законодавства. 
Балансоутримувач об'єкта  благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.
Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів України». 
5.4.3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до  законодавства та умов договору.
5.4.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначає орган місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.
5.4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями територіях відповідно до закону.
5.5. Порядок здійснення благоустрою, утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд
5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
5.5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу. 
5.6. Вимоги до санітарного очищення території міста
5.6.1. Санітарне очищення території міста включає механічне та ручне прибирання об’єктів благоустрою, збір та вивезення відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 
5.6.2 Обов’язок по механічному та ручному прибиранню, утриманню територій протягом року покладається:
-  покриття проїжджої частини міських вулиць, доріг, площ, а також покриття тротуарів,  прилеглих до житлового фонду територіальної громади, дворів – на балансоутримувача об’єктів та елементів благоустрою, або підприємство, установу, організацію, яким надано право на утримання об’єктів та елементів благоустрою; 
- тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – на власників домоволодінь, комітети самоорганізації населення, а контроль за виконанням цього обов’язку - на адміністрації районів міської ради; 
- дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом – на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи;
- дворів, тротуарів, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – на відповідні підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
- тротуарів, територій, у тому числі зелених зон, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків, кіосків, ларьків, павільйонів та інших суб’єктів на відстані не менш 15 метрів навколо них, а також об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 15 метрів навколо них – на суб’єктів господарювання, які  експлуатують вказані об’єкти;
-  охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – на відповідні підприємства, що їх експлуатують на відстані не менше 15м навколо них;
- прилеглих до автозаправних станцій, на відстані до 100 метрів навколо них – на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
- прилеглих до гаражів на відстані до 100 метрів – на гаражно-будівельні кооперативи; власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів – на відстані 5 метрів з обов’язковим пофарбуванням у сірий колір із вказівкою у правому верхньому куті воріт, номеру та дати дозволу на встановлення гаражу;
- територій прилеглих до центрально–теплових, трансформаторних, газорозподільних та інших підстанцій  та до інженерних мереж життєдіяльності (трубопровідні, електропровідні та інші) у радіусі 15 метрів – на підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти;
- кінцевих зупинок і стоянок (місць відстою) маршрутних автобусних транспортних засобів – на відповідні підприємства, що експлуатують вказані кінцеві зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки.
- при наявності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, ресторанного господарства, магазинів, ринків та  інших  об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 15 метрів навколо них – на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених адміністраціями районів міської ради. У разі відсутності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, ресторанного господарства, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі обов’язок по механічному та ручному прибиранню територій, посипання протиожеледними засобами покладається на підприємства, організації, установи яким зазначена територія надана на утримання.
- трамвайних колій та колійних споруд, прибирання пасажирських майданчиків та догляд за прилеглими територіями – на підприємства, що утримають колії з розподілом меж відповідальності відповідно до планів-схем закріплених територій,  затверджених відповідними структурними підрозділами та міською радою; 
- парковок та автостоянок на відстані до 100 м – на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;
- зелених насаджень парків, парків культури та відпочинку, спортивних, дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – на їх балансоутримувачів;
- вокзалів – на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;
- ринків – на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, які утримують територію ринків на балансі та не менше 15м навколо них;
- мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів – на їх балансоутримувачів;
Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на відповідні структурні підрозділи та адміністрації районів Дніпродзержинської міської ради.
5.6.2.1. Вимоги до санітарного очищення прибудинкової території
  1).Санітарне очищення прибудинкової території включає прибирання об’єктів благоустрою, збір та вивезення відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання прибудинкової території у відповідності до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
2). Обов’язок по прибиранню та належному утриманню прибудинкових територій покладається на житлово-експлуатаційні підприємства, що на підставі відповідних договорів з балансоутримувачем здійснюють обслуговування багатоквартирних житлових будинків комунальної форми власності міста.
3). Проведення санітарного очищення об'єктів благоустрою прибудинкових територій включає в себе:
- регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку (в межах належності), до бордюрного каменю;
- регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до багатоквартирних житлових будинків комунальної форми власності міста;
- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
- вивезення сміття з території багатоквартирних житлових будинків комунальної форми власності міста – п’ять разів на тиждень з вихідними у середу та неділю. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів – не рідше одного разу на тиждень;
- перевезення побутових відходів, яке повинно здійснюватись спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження;
- очищення стовбурів дерев, стовпів, парканів, будинків та інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
- контроль за станом дощеприймальних та оглядових колодязів, підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують або балансоутримувачів. Відповідальні за утримання мереж підземних каналізацій, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан та забезпечувати їх закриття;
- регулярне знищення бур'яну, скошування трави заввишки більше 10см, видалення сухостійного чагарника та сухого, поламаного гілля та забезпечення їх вивезення;
- з додержанням встановлених норм та правил здійснення утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших елементів благоустрою на підпорядкованій території;
- проведення відновлення елементів благоустрою після ремонтних робіт, ліквідації аварій або природних явищ, які спричинили погіршення їх санітарного та технічного стану.
4). Миття і дезінфекцію контейнерів для збору твердих побутових відходів необхідно здійснювати не рідше, як раз на 10 діб у літній період року, а в інші періоди року – не рідше одного разу на місяць. Відповідальність за проведення зазначених заходів покладається на підприємства, що здійснюють прибирання відведених територій міста, відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених виконкомами районних у місті рад.
5). Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні мати зручне для під’їзду спецтранспорту розташування, водонепроникне тверде покриття, бути обладнані огорожею, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.
6). Зимове прибирання прибудинкових територій повинно забезпечувати нормальний рух мешканців житлових будинків і включати: 
- підмітання та зсув снігу, які повинні розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки до під'їздів житлових будинків;
- під час ожеледиці необхідно посипати сходи, тротуари, пішохідні доріжки до під'їздів житлових будинків протиожеледними матеріалами. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають. 
7). Житлово-експлуатаційні підприємства, які забезпечують утримання відповідних прибудинкових територій, зобов’язані:
- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати, мітли, льодоруби, тощо);
- мати достатній запас протиожеледного матеріалу для своєчасного проведення протиожеледних заходів.
5.6.3. Порядок проведення санітарного очищення об'єктів благоустрою, збереження зелених насаджень, включає в себе:
- регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;
- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами; 
- регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд; 
- вивозити сміття з території загального користування, ринків один раз на день, з будинків комунальної власності міста – п’ять разів на тиждень, з домоволодінь приватного сектору – згідно з укладеними договорами, але не менше ніж чотири рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу на тиждень; 
- утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів, у належному санітарному стані;
- встановлювати на території загального користування урни для сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;
- контролювати стан зливоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують або балансоутримувачів. Відповідальні за утримання мереж підземних комунікацій, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх закриття; 
- регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше        10см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;
- проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів, а також заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
- проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев із висадкою нових;
- не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
- з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
-  проводити відновлення елементів благоустрою після проведення ремонтних  робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення їх санітарного та технічного стану. 
5.6.3.1. Заборонити розклеювання на опорах ліній електропередач, стовбурах, стовпах, парканах, деревах, будівлях, інших елементах благоустрою  об'яв, реклам, окрім спеціально передбачених для цього місць; 
5.6.4. Встановлення та утримання урн  покладається на:
- підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються по обидві сторони біля входу в будинки, споруди об’ємом, не менш за 40 літрів;
- підприємства, установи, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;
- балансоутримувачі парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 метрів і об’ємом, не менш за                     70 літрів. Кількість урн встановлюється з розрахунку 1 урна не менш ніж на                800 кв. метрів площі.;
- транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.
5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі забруднення – промивати. 
5.6.6. Миття сміттєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів на тиждень. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 метрів від місця їх встановлення. Відповідальність за проведення зазначених заходів покладається на підприємства, що здійснюють прибирання території міста відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених виконкомами районних у місті рад.
5.6.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним для під’їзду  спецтранспорту. 
5.6.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають.
5.6.9. Зимове прибирання повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати: 
- підмітання та зсув снігу, які повинні  розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих будинків, місця для зупинок маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території місць зупинок маршрутних транспортних засобів;
- видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення, снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування    снігових    валів   не   допускається   на   перехрестях,  пішохідних доріжках, місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, або інші для цього визначені місця. 
- під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок  маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми протиожеледними матеріалами. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають. 
5.6.10. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця, посипають протиожеледними матеріалами житлові підприємства, підприємства, організації, установи, фізичні особи-підприємці, громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок передано за договором. 
5.6.11. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території,  зобов’язані: 
- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби і т.п.); 
- мати достатній запас протиожеледного матеріалу для своєчасного проведення протиожеледних заходів;
5.6.12. Полив проїжджої частини доріг та тротуарів проводиться із застосуванням спеціальних машин та механізмів відповідно до норм та стандартів визначених чинним законодавством.
5.6.13. Власники, балансоутримувачі, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання протиожеледною сумішшю  закріплених за ними територій, та інші послуги з благоустрою, або проводити їх самостійно.
5.6.14. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 
5.6.15. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням Дніпродзержинської міської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), на використання  
яких отримано дозвіл спеціально  уповноважених  органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами. 
5.6.16. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, не призначених для цього. 
  5.6.17. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів. 
5.7. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою
5.7.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законодавством або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).
5.7.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законодавством або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законодавством.
5.7.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:
- навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини тощо, з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;
  - уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
5.7.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
  5.7.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.
У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.
5.7.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах навколо водоймищ забороняється:
- влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
- влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об’ємом понад 1 кубічний метр на добу;
- влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;
- застосування сильнодіючих пестицидів;
- проведення будь-яких земляних робіт (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також діяльність з садівництва та городництва;
- влаштування загонів для худоби;
- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі стоянок для автомобілів;
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.7.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.
Изменено пользователем kentavr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Обсуждаем проект Правил благоустройства города. Часть 2.

 

Розділ 6. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування

6.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. № 105, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.06.2003 № 154, цих Правил, інших нормативно-правових актів. 
6.2. Утримання зелених насаджень включає: догляд за деревами і кущами; догляд за газонами; догляд за квітниками: улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт; коткування доріжок; косіння трав, згрібання та вивезення  опалого  листя, згрібання та  вивезення стовбурів та гілля; систематичне очищення доріжок, алей, сходів від снігу, льоду; посипання піском сходів; інвентаризація об'єктів і споруд зеленого господарства відповідно до ГКН 03.08.007-2002 „Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України”. 
6.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження 
в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень,  які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно видалені. У разі несвоєчасного видалення насаджень в охоронних зонах, коли дерева біля кореневої шийки досягли діаметра 5см і більше, їх відновна вартість стягується в установленому порядку.
Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення  дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок міського бюджету, а на земельних ділянках, переданих у постійне користування  або в оренду, - за рахунок їх власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
6.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за погодженням з виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради, раз на п’ять років з квітня по жовтень. 
6.5. Місця посадки та породи нових зелених насаджень визначаються власником або уповноваженою ним особою, балансоутримувачем зелених насаджень згідно плану соціального розвитку міста.
6.6. Утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на власників, користувачів, балансоутримувачів і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 
6.7.Усі роботи з утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій, або на договірних засадах з іншими підприємствами, установами, організаціями. 
6.8. Під час проектування територій комплексного благоустрою, об’єктів загального користування передбачати такі нормативні показники озеленення: міські парки – 65-80%, сквери – 75-85%, бульвари – 60-75%; обмеженого користування: житлові райони - не менше - 25 %, ділянки шкіл - 45 - 50%, ділянки дитячих установ - 45 - 55%, ділянки громадських будинків - не менше 40%, ділянки навчальних закладів - близько 50 %, ділянки культурно-освітніх установ - 40 - 60%, ділянки установ охорони здоров'я - 55 - 65%; спеціального призначення: вулиць - не менше 25%, біля санітарно-захисних та охоронних зон - 60 - 80%.
  У разі неможливості здійснити заходи з озеленення у повному обсязі, забудовник укладає договір з балансоутримувачем на висадку зелених насаджень в іншому місці в межах району, в якому проводилися будівельні роботи, за рахунок вивільнених коштів.
6.9. При виконанні будівельних робіт замовникам таких робіт балансоутримувачі зелених насаджень передають зелені насадження під охоронну розписку. Копія охоронної розписки надається Інспекції з благоустрою міста, у триденний строк з дня її складання.
6.10. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:
- огороджує дерева на території будівництва;
- у процесі виконання робіт з будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев. Відстань лунок одна від одної повинна складати: для висадки ширококронних високорослих дерев – від 8 м до 10 м; для висадки середньорослих – від 6м до 8м; для висадки низькорослих (до 10 м) – від 4 м до 5 м; для висадки вузькокронних різної висоти – від 3 м  до 4 м.
- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних електричних мереж  і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику; 
- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;
- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному органом місцевого самоврядування для використання під час створення зелених насаджень;
- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин та механізмів на відстані менш за 2,5м від дерева і 1,5м від чагарнику та на території розташування зелених насаджень.
6.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність та виконання робіт по збереженню зелених насаджень і належному догляду за ними, а також знищення санітарних трав  та бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.
У разі неможливості здійснювати ці заходи самостійно керівники вищезазначених підприємств укладають договори з іншим підприємством, яке має технічні можливості та спеціалістів на виконання повного обсягу робіт.
6.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник будівельних робіт зобов’язаний в установленому порядку оформити ордер на видалення зелених насаджень та компенсувати відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.
6.13. видалення дерев, кущів, газонів і квітів здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006  № 1045.
6.14. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.
6.15. В місті повинен вестися облік зелених насаджень та складатися їх реєстр за видовим складом та віком. Облік зелених насаджень проводиться органом місцевого самоврядування.
6.16. На території розташування зелених насаджень забороняється:
- виконувати земляні,  будівельні та інші роботи  без  дозволу, виданого в установленому порядку;
- самовільно влаштовувати городи,  пошкоджувати  дерева,  кущі, квітники, газони;
- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
- влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів;
- влаштовувати зупинки  пасажирського  транспорту  та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
- влаштовувати ігри на газонах;
- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати 
інші правила протипожежної безпеки;
- підвішувати на деревах гамаки,  гойдалки, мотузки для сушіння 
білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо 
вони можуть пошкодити дерево;
- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
- рвати квіти, ламати гілки дерев;
- винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
- випасати худобу,  вигулювати  та  дресирувати  тварин  у   не 
відведених для цього місцях;
- здійснювати ремонт,  обслуговування  та  миття   транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.
6.17. Відповідальними   за   збереження  зелених  насаджень  і належний догляд за ними є:
- на об'єктах  благоустрою державної чи комунальної власності -балансоутримувачі цих об'єктів;
- на територіях установ,  підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;
- на  територіях земельних ділянках, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій;
- на безхазяйних територіях, пустирях - органи місцевого самоврядування;
- на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.
Розділ 7. Вимоги до утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж.
7.1. Утримання вуличного освітлення та  зовнішніх мереж включає: нагляд  за справністю електромереж, устаткування та споруд; заміна електроламп, миття та протирання світильників; ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування; виправлення окремих опор, підвісок, кронштейнів тощо; фарбування металевих опор та арматури, а також їх 
очищення від об'яв та реклами; заміна дроселів та відбивачів; огляд кабельної та телефонної лінії; Роботи по заміні та відновленню збитих опор внаслідок дорожньо-транспортних пригод,  а також пов'язані з ними ліквідації пошкоджень  електромереж, освітлювальної арматури та іншого устаткування.
7.2. Власники об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.
7.3. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об’єктів благоустрою.
7.4 Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи,  технічний стан та утримання. 
7.5. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин, які повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.
7.6. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.
7.7. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка встановленого рішенням Дніпродзержинської міської ради, залежно від пори року та природних умов.
7.8. Розміщення обладнання архітектурно – художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим виконавчим органом Дніпродзержинської міської ради та відповідним органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою).
7.9. Відключення освітлення у темний час доби забороняється. 
7.10. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати діючим нормативам. 
Розділ 8. Утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
8.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені малі архітектурні форми. 
8.2. Відповідальність за збереження та утриманням малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на виконавчі органи міської ради.
8.3.Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення.
8.4. У разі розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності поза межами тротуару, до неї з тротуару, повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш ніж 1,5 м.  та встановлено дві урни для сміття об’ємом не менш 40 літрів. 
8.5. Підключення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.   
8.6. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками не укладено договорів про водопостачання та водовідведення – у разі необхідності в наданні цих послуг,  а також обов’язково – на вивезення відходів.
8.7. Під час розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.
8.8. Балансоутримувачі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в тому числі і тих, в яких встановлені телефонні автомати, зобов’язані утримувати такі тимчасові споруди в належному технічному та санітарному стані, а також забезпечити збереження телефонних автоматів, відповідно до договору з власником телефонних автоматів.
8.9. Балансоутримувачі телефонних автоматів зобов’язані забезпечити належну їх роботу, регулярне обстеження. Своєчасне проведення ремонтних робіт, постійно підтримувати телефонні автомати у належному технічному та естетичному стані.
Розділ 9. Вимоги до утримання місць розташування зовнішньої реклами
9.1. Засоби зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів протягом трьох діб, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів.
9.2. При заміні рекламного сюжету та розташуванні автотранспортних засобів з пошкодженням при цьому «зеленої зони» рекламодавцю (розповсюджувачу зовнішньої реклами) необхідно відновити елементи «зеленої зони» самостійно, або залучити для цього на умовах договору інше підприємство. 
9.3. Стан благоустрою місць розташування зовнішньої реклами включає:
- своєчасне прибирання випадкового сміття; покіс трави; прибирання снігу; облаштування тротуарним покриттям (тротуарна плитка визначеного зразка); оновлення декоративного оформлення фундаменту; інше (у відповідності до індивідуального проекту).
Площа благоустрою місця розташування рекламного засобу визначається договором тимчасового користування але у всякому випадку: 
- для конструкцій типа бігборд – в радіусі 15м;
- для конструкцій типа сітілайт – 4 кв.м.
9.4. У  разі необхідності видалення зелених насаджень розповсюджувач зовнішньої реклами отримує відповідні ордери в порядку, визначеному пунктом 6.12 цих Правил. 
9.5. У випадках використання елементів благоустрою у якості місця розташування засобу зовнішньої реклами, відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його балансоутримувач (крім безпосереднього місця розташування засобу зовнішньої реклами).
         9.6. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, 
порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе  розповсюджувач  зовнішньої реклами згідно із законодавством.
9.7. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.
 
Розділ 10. Порядок утримання території мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів
 
10.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативних актів. 
10.2. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування». 
10.3. До утримання належить:
- запобіжні   роботи   із   захисту   споруд   від повені, намерзлого льоду, заторів і пожеж; 
- пропуск паводкових вод та льодоходу; 
- усунення окремих дрібних пошкоджень настилів,  поручнів, 
колесовідбійних огорож,  підтягування  гайок,  укріплення  конусів тощо. 
- захист опор  від  розмивання  шляхом  укладання кам'яних матеріалів або залізобетонних брил,  улаштування протирозмивальних кілець та зміцнення додатковими забивними або буровими палями, улаштування нових або перебудова існуючих льодорізів, часткова  або повна заміна елементів прогінних конструкцій,  у тому числі повна заміна дерев'яних конструкцій  на залізобетонні в спорудах з капітальними опорами, улаштування або заміна сполучень мосту з підходами з укладанням залізобетонних  перехідних  плит  і  улаштування у разі необхідності дренажу за устоями, нагнітання цементного  розчину  за тунельне обкладання, тампонування пустот за обкладанням, перекладка порталів тунелів, а також миття стін тунелів; 
- прочищення водовідвідних труб, опор і русла річок біля моста,  а також труб, вхідних і вихідних лотків та заставок після пропуску паводкових вод;
- розведення та наведення розвідних та наплавних мостів, 
утримання в справному стані розташованих на них механізмів та устаткування;
- упорядкування  протипожежних засобів та інвентарю і систематичний догляд за ними;
- улаштування і ремонт пристроїв для періодичних оглядів конструкцій споруд; 
- планові обстеження і випробування споруд, роботи за їх технічною паспортизацією.
10.4. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється. 
10.5. Прибирання підземних переходів поряд з загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій на відстані 3 м до сходів. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами. 
10.6. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїжджу частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками. 
 
Розділ 11. Порядок утримання технічних засобів регулювання
дорожнього руху
 
11.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів забезпечує балансоутримувач власними силами або може на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства, організації.
11.2. Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху включає: очищення і миття дорожніх знаків, транспортних і пішохідних огорож та інших елементів дорожнього обладнання; нанесення та відновлення дорожньої розмітки; технічну паспортизацію та інвентаризацію об'єктів з періодичним обліком інтенсивності руху транспорту і пішоходів, інструментальним випробуванням міцності дорожнього одягу та замірами рівності та слизькості покриття, ведення обліку та аналізу дорожньо-транспортних пригод, що сталися з причини незадовільних дорожніх умов, розробку з подальшим погодженням з відділом ДАІ дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом, які перебувають на балансі комунальних організацій, розробку заходів щодо ліквідації умов виникнення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, ремонт, фарбування, заміна окремих деталей світлофорів.
11.3. Використання та утримання зазначених у цьому пункті елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», інших норм та правил. 
11.4. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.
 
Розділ 12. Порядок здійснення благоустрою при будівництві та ремонті об’єктів благоустрою
 
12.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства та цих Правил.
12.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:
- комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17.2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення»;
- організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою.
12.3. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.
12.4. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається відповідним управлінням міста Дніпродзержинської міської ради.
12.5. Підрядник будівництва (реконструкції) зобов'язаний:
- забезпечити обов'язкову огорожу будівельного майданчика, згідно з типовим проектом, до початку земляних та будівельних робіт;
- забезпечити влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів та освітлення території;
- встановити інформаційні стенди при в'їзді на територію будівельного майданчика з ескізом проекту, його назвою, строками початку та завершення будівництва, прізвищем та контактними телефонами замовника, підрядника та  субпідрядника та забезпечити цілодобову охорону об'єкта;
- при необхідності встановити на виїзді з території будівельного майданчика спеціальну установку з оборотним водозабезпеченням для миття виїжджаючих з майданчика машин;
- не допускати виїзд брудного  автотранспорту з будівельного майданчика без його попереднього миття;
- забезпечити виконання вимог санітарного стану на території        будівельного майданчика, в місцях відпочинку та прийому їжі будівельниками;
- не допускати (без відповідного дозволу) звалення будівельного, побутового сміття, а також його накопичення як на території будівельного майданчика, так і за його межами;
- забезпечити вивантаження будівельного сміття та сипучих будівельних матеріалів тільки за допомогою спеціальних рукавів або коробів;
- не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття (відходів), а також сипучих матеріалів відкритим способом;
- при проведенні ремонтних (реставраційних) робіт фасадів, будинків, споруд використовувати протипилові засоби (захисну сітку, плівку, легкі огорожі та інше) відповідно до проекту виконання робіт;
- здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом;
- проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. 
- не рідше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт; 
- не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, дороги та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
- передбачати під час проектування об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд комплексний благоустрій прилеглої території;
- не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;
- на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи з будівництва підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час.
 
Розділ 13. Порядок здійснення благоустрою при проведенні
масових заходів
 
13.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення. 
13.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори і підприємством, установою чи організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами–підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається. 
13.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Дніпродзержинська міська рада в особі органів місцевого самоврядування, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається. На відповідальні особи покладається контроль за забезпеченням належного санітарного та технічного стану об’єктів благоустрою на території яких проводиться масовий захід.
13.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно. 
13.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними нормами та правилами.
13.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку, з отриманням відповідних дозволів. 
13.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та інші) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних  переходів,  місць для зупинки  транспортних засобів. 
13.8. Забороняється розміщення на об’єктах благоустрою пересувних  тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності без наявності паспорта прив’язки тимчасової споруди виданого у встановленому порядку відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності». 
 
Розділ 14. Порядок виконання робіт з благоустрою  при будівництві, реконструкції і ремонті наземних та підземних інженерних мереж
 
14.1. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, повинен відповідати діючим нормативним документам та цим Правилам.
14.2. Порядок обов’язковий для виконання суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, які виконують будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію наземних і підземних інженерних мереж. Проведення робіт здійснюється при отриманні ордеру (дозволу) за зверненням заявника до відповідного органу, регулюється  цими Правилами та чинним законодавством. 
14.3. При виконанні робіт, пов'язаних з закриттям чи обмеженням руху транспорту, проектні організації зобов'язані розробити та погодити схему організації руху транспорту і пішоходів з відділом ДАІ міста та виконавчими органами міської ради. 
14.4. При комплексних роботах з прокладання інженерних мереж у проектно-кошторисній документації необхідно передбачати витрати на відновлення всіх елементів благоустрою, які буде порушено в процесі робіт. 
14.5. При виконанні будівельно-монтажних і ремонтних робіт, організації повинні підтримувати чистоту прилеглої території, забезпечити безпечні умови руху транспорту і пішоходів, робити складування матеріалів і конструкцій згідно з цими Правилами.
14.6. Відповідальний представник міської ради підписує підсумковий акт перевірки готовності об’єкту тільки після завершення робіт по благоустрою та прилеглої до цих об’єктів території. 
 
Розділ 15. Вимоги до благоустрою при проведенні аварійних робіт.
 
15.1. Після одержання сигналу про аварію на об’єкті благоустрою необхідно вислати аварійну бригаду балансоутримувача об’єкту, яка під керівництвом відповідального повинна приступити до ліквідації аварії, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей, руху транспорту та збереженням розташованих поруч підземних мереж, елементів благоустрою та споруд. Паралельно з виконанням аварійних робіт проводиться оформлення дозволу (ордеру) на проведення робіт в установленому порядку.
15.2. Про проведення аварійних робіт балансоутримувач об’єкту, на якому проводяться аварійні роботи, повідомляє інспекцію з благоустрою міста, зацікавлені організації та виконавчий орган міської ради.
15.3. Виконавці робіт до ліквідації аварії повинні облаштувати місце аварії відповідним огородженням, дорожніми знаками, встановити на місці робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення робіт та вибачення за тимчасові незручності.
15.4. В разі передбаченого порушення дорожнього покриття виконавець зобов’язаний до початку робіт облаштувати місце проведення робіт відповідно до Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97, затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26 вересня 1997 р. № 190.
15.4. Підприємства, організації, громадяни міста, що утворили відвали ґрунту, будівельний матеріал чи сміття, що перешкоджає виконанню аварійних робіт, зобов'язані на першу вимогу негайно і за свій рахунок очистити ділянку для виконання аварійних робіт.   15.4. Організації, що виконують роботи з ліквідації аварії, зобов'язані протягом 3-х днів після усунення аварії відновити елементи благоустрою, які було пошкоджено при ремонтних роботах, власними силами, або укласти договори на виконання відновлювальних робіт із спеціалізованими підприємствами та закрити ордер (дозвіл) на проведення аварійних робіт у встановленому порядку.
15.5.  Виконавець робіт повинен на вимогу контролюючих організацій пред’явити ордер (дозвіл) на проведення робіт, необхідну документацію та графік проведення робіт. 
В разі необхідності присутності представника зацікавлених підприємств та організацій при проведенні аварійно-ремонтних робіт, розпочинати проведення  робіт без зазначених представників забороняється.
15.6. При неявці на місце робіт викликаних представників зацікавлених організацій, або відсутності повідомлення від зацікавлених організацій про недоцільність присутності своїх представників, необхідно викликати їх вдруге. 
При повторній неявці викликаного на місце робіт представника зацікавленої організації, або відсутності повідомлення про недоцільність присутності представників зацікавлених організацій, відшкодування збитків, понесених внаслідок ушкодження або знищення об’єкту, покладається на балансоутримувача цього об’єкту. 
15.7. До прибуття представників зацікавлених організацій проведення робіт забороняється.
15.8. Зацікавлені організації, на утримані яких знаходяться підземні комунікації, об’єкти, елементи благоустрою, можуть забезпечити присутність свого представника на весь час проведення робіт або на будь-якому її етапі.
 
Розділ 16. Вимоги з благоустрою при виконанні земляних робіт.
 
16.1 Розробка ґрунту в траншеях і котлованах при перетинанні ними підземних комунікацій, допускається тільки після встановлення ручною шурфовкою фактичного місця розташування цих споруджень. 
Місце розташування підземних інженерних мереж і споруджень, розташованих паралельно осі спорудження, (уздовж брівки чи траншеї стійки котловану), повинне визначатися шурфовкою не рідше, ніж через 25 погонних метрів, уздовж траси. 
16.2 Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій і при їхньому перетинанні виконувати відповідно до вимог діючого нормативного документа.
16.3. При виконанні земляних робіт необхідно забезпечити заїзд у двори (квартали) і вхід у приміщення, для чого організація, що робить розкопування, зобов'язана побудувати через траншею мости і пішохідні містки з поручнями відповідно до проекту.
16.4. При виявленні на трасі будівництва діючих комунікацій і споруджень, не зазначених у проекті, виконавець робіт зобов’язаний негайно сповістити про це відповідні експлуатаційні організації та інспекцію з благоустрою, забезпечити їхнє збереження. 
16.5. При завданні шкоди об’єкту або його елементу підземної комунікації, елементу благоустрою, будинку, споруді тощо під час проведення робіт, виконавець робіт зобов'язаний негайно сповістити про це інспекцію з благоустрою та балансоутримувача з наступним відшкодуванням завданої шкоди. Виконання робіт у безпосередній близькості від місця ушкодження повинне бути припинене до прибуття представника балансоустримувача. 
Усунення ушкоджень  виконується балансоутримувачами за рахунок організації, що завдала шкоди. 
Усунення ушкоджень, що сталися не з вини організації, що проводить роботи, здійснюється за рахунок, балансоустримувача.
Роботи з усунення ушкоджень розпочинаються негайно після їх виявлення та проводяться у найкоротші строки.
Строки початку та закінчення робіт з усунення ушкоджень погоджуються з Інспекцією з благоустрою території міста.
16.6. У разі виникнення необхідності реконструкції існуючих підземних комунікацій, не передбачених проектом, роботи можуть виконуватися тільки після узгодження з відповідною проектною організацією, балансоутримувачем. 
16.7. Забороняється засипати землею, сипучими матеріалами та сміттям кришки люків колодязів і камер, придорожні лотки і кювети, зелені насадження, а також складувати матеріали і конструкції на газонах, трасах, підземних інженерних мережах і під'їздах до наземних споруджень, в охоронних зонах ліній електропередач.
16.8. У випадку необхідності тимчасового складування ґрунту, що виймається з траншеї в місцях розташування колодязів, геодезичних знаків, газових ківерів - будівельна організація відгороджує ці об’єкти своїми силами та за власний рахунок з забезпеченням під'їздів до них та оточуючих їх споруд. 
16.9. При неможливості виконання земляних і монтажних робіт на проектній трасі керівництво організації, що виконує роботи, зобов'язано скликати на місце робіт комісію в складі представників замовника, проектної організації, інспекції з благоустрою території міста, балансоутримувача споруд, елементів благоустрою, що заважають здійсненню будівництва, а також балансоустримувачів об’єктів, елементів благоустрою, наземних і підземних мереж та споруд, розташованих у зоні робіт.
16.10. Будівельна організація, що виконує поперечні розкриття дорожнього покриття у межах смуги трамвайних шляхів, зобов'язана узгодити виконання цих робіт з балансоутримувачем трамвайних колій в установленому порядку.
16.11. Відключення і підключення підземних і наземних інженерних комунікацій виконується силами їх балансоутримувачів за рахунок виконавця робіт.
16.12. Відключення від інженерних мереж будинків (споруд), що зносяться чи ремонтуються, повинно виконуватись за проектами, погодженими із власниками інженерних комунікацій. При цьому повинне бути безперебійне інженерне забезпечення будинків, що залишаються, і споруд, що були пов’язані з відключеними комунікаціями. 
16.13. Реконструкція чи розбирання підземних чи надземних мереж і споруд, підключених до міських інженерних комунікацій, може виконуватися тільки після одержання погодження зацікавлених організацій. 
16.14. Порядок і час проведення робіт в межах тротуарів і проїжджої частини, що не потребують обмеження чи закриття руху транспорту, визначаються виконавчим органом міської ради. 
16.15. Організація руху транспорту при виконанні підземних робіт на проїжджій частині чи вулиці при встановленні огорож з перекриттям тротуару чи проїжджої частини (частково чи цілком) балансоутримувачем об’єктів узгоджується з відділом ДАІ.
16.16. Для пішохідного руху по обидва боки вулиці, як правило, повинна залишатися смуга тротуару шириною не менш ніж 1,5 м. В особливих випадках один тротуар може бути зайнятий, але з обов'язковим збереженням руху пішоходів на всій ширині протилежного тротуару. 
16.17. У зимовий час балансоутримувач об’єктів організовує посипання мостів і пішохідних містків через траншеї проти ожеледним матеріалом та очищення їх від снігу та льоду.
16.18. Засипання траншей (котлованів) після будівництва чи реконструкції, ремонту підземних мереж і споруд, об’єкту благоустрою можуть виконуватись тільки після складання організацією виконавця робіт акта на приховані роботи, підписаного представниками технічного нагляду замовника та організації, що буде експлуатувати, споруджувані чи реконструйовані підземні мережі і споруди. 
16.19. Засипання траншей (котлованів) повинно виконуватись з дотриманням технічних умов, будівельних норм і правил, проектно-кошторисної документації і необхідних запобіжних заходів із збереження конструкцій і їхньої ізоляції. 
16.20. Траншеї, котловани на проїзній частині вулиць (проїздів) і площ, трамвайних шляхів, на ділянках озеленення повинні засипатися піском під технічним наглядом балансоутримувача об’єкту та експлуатаційних організацій. 
  16.21. Організація, що виконує роботи в межах проїжджої частини, після засипання траншеї, повинна скласти акт про ступінь ущільнення ґрунту (піску) у траншеї (котловані) та затвердити його у встановленому порядку. 
16.22. Підприємства, установи, організації, які виконують будівельні та ремонтні роботи зобов’язані відновити згідно з технічними вимогами всі порушені елементи благоустрою власними силами або із залученням на договірних засадах  підприємств різної форми власності в терміни зазначені в дозволі (ордері) на виконання робіт.
16.23. Відновлення дорожнього покриття повинно виконуватись з урахуванням погодних умов.
16.24. Балансоутримувачі повинні забезпечувати встановлення кришок оглядових колодязів, дощеприймальних камер, що розміщені на проїжджій частині, на рівні дорожнього покриття. 
16.25. Якщо протягом року після здачі траншеї (котловану) для відновлення дорожнього покриття утворяться осідання, що викликають необхідність повторного виконання дорожніх робіт, замовник виконання робіт забезпечує відновлення, здійснює відповідний ремонт за власний рахунок в строки, встановлені Інспекцією з екологічної безпеки та благоустрою міста.
16.26. Організація – виконавець робіт, протягом 24-х годин повинна повідомити відділ ДАІ про закінчення робіт на проїжджій частині дороги і зняття тимчасових дорожніх знаків. 
16.27. До початку робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту доріг і тротуарів повинні бути виконані всі передбачені комплексним чи окремим проектом робіт з будівництва нових, реконструкції і ремонту існуючих підземних мереж та споруд. 
16.28. У випадку неможливості прокладки підземних комунікацій до початку дорожніх робіт, замовник на цю прокладку зобов'язаний закласти труби або футляри в місцях перетинання проїзної частини і тротуару споруджуваної чи реконструйованої дороги. 
 
Розділ 17. Вимоги до поводження з відходами
 
17.1.Суб’єкти господарської діяльності повинні:
- вживати ефективні заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення;
- запобігати забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення – ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища.
        17.2. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм та способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища.
      17.3. Відходи та складові побутових відходів що містять токсичні речовини, необхідно збирати окремо від інших побутових відходів, накопичувати в окремих контейнерах. Вивезення цих відходів здійснювати в обов’язковому порядку за договорами зі спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, на спеціалізовані підприємства, де проводиться їх знешкодження та знищення.
      17.4. Збір та тимчасове розміщення відходів суб’єктами господарської діяльності, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводити на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.
17.5. Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів.
17.6. Категорично забороняється спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках.
 
Розділ 18. Здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста
 
18.1. Контроль за виконанням Правил спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.
18.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою міста Дніпродзержинськ здійснюється міською радою та її виконавчими органами.
18.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою території міста, виконанням цих Правил, в тому числі озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, міська рада утворює інспекцію з благоустрою території міста. 
Положення про інспекцію з благоустрою території міста затверджується Дніпродзержинською міською радою.
18.4. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста Дніпродзержинськ здійснюється шляхом:
- проведення перевірок територій;
- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
- участі в обговоренні проектів благоустрою території міста Дніпродзержинськ, іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування Дніпродзержинської міської ради, підприємств, установ, організацій;
- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Дніпродзержинськ. 
18.5. Громадський контроль у сфері благоустрою міста Дніпродзержинськ здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 №7.
Громадські інспектори  беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста Дніпродзержинськ; проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності; надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій.
Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством. 
 
Розділ 19. Відповідальність громадян та юридичних осіб
за порушення Правил благоустрою території міста
 
19.1 Порушення правил благоустрою території міста Дніпродзержинськ тягне за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
19.2. Уповноважена особа має право запрошувати особу, що притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання пояснень та ознайомлення її з протоколом про адміністративне правопорушення, а також інших осіб для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, що перевіряються у справі. 
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності від отримання другого примірника протоколу або неявки ознайомлення з протоколом другий примірник складеного протоколу та копії інших матеріалів що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим листом із зворотнім повідомленням  вручення та з описом вкладення протягом десяти календарних днів разом з супровідним листом направляється особі в конверті з позначкою особисто. Відміткою про вручення другого примірника протоколу про адміністративне правопорушення у цьому випадку є підпис на зворотному повідомлення про вручення, датою вручення є дата, зазначена на цьому повідомлені. 
Виконавчі органи  міської ради, особи яких уповноважені на складання протоколів про адміністративне правопорушення, можуть отримати доступ до персональних даних третіх осіб, які знаходяться у володінні розпорядників публічної інформації шляхом розроблення спільних заходів щодо запобігання адміністративним правопорушенням із володільцями персональних даних,  які будуть надавати доступ інших суб’єктів відносин до персональних даних певної фізичної особи чи групи фізичних осіб.
19.3. Особи уповноважені на складання протоколів про адміністративне правопорушення можуть в своїй роботі залучати спеціалістів та інформацію інших державних установ та організацій виконавчих органів міської ради, самоорганізації населення та представників громадських організацій.
19.4. Притягнення осіб, винних у порушенні цих правил благоустрою, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог діючого законодавства.
19.5. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження  розміру  стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку такс, методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність таких такс,  методик, розрахунків  не  може  бути  підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку рішенням  органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного  метра території  міста  або  базової вартості одного квадратного  метра  землі  на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.
19.6. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою території міста, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. 
19.7. Оцінка завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у разі:
1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;
2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою; 
б) здійсненні ремонту інженерних мереж;
в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
г) прокладанні нових інженерних мереж;
ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.
         19.8. У випадках пошкодження чи знищення елементів  благоустрою, визначених пунктом 19.5 цих правил, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи  благоустрою) власними   силами   або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. 
19.9. Порядок визначення відновної вартості  об'єктів благоустрою затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №826.
19.10. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою,   визначається балансоутримувачем за методикою визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.10.2006 №356. 
19.11. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних  мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи  благоустрою, не виявлено, відновлювальні  роботи  проводяться  за рахунок власника об'єкта благоустрою.
 
Розділ 20. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста та заходи з його реалізації
 
20.1. Проект рішення Дніпродзержинської міської ради „Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ” підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у газеті «Відомості» або розміщенню на офіційному сайті Дніпродзержинської міської ради у мережі Інтернет. 
20.2. Суб’єкти зі сфери благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет до управління комунального господарства міської ради за адресою: 51931, м.Дніпродзержинськ, вул. Москворецька,14.
20.3. Заходи з реалізації проекту благоустрою території міста затверджуються рішенням Дніпродзержинської міської ради.
 
Розділ 21. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста
 
21.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Дніпродзержинської міської ради. 
21.2. Проект рішення Дніпродзержинської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному розділом 20 цих Правил.
 
 
 

Секретар міської ради                                                  О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Дніпродзержинської міської ради «Про внесення змін до рішення Дніпродзержинської міської ради від 29.02.2012
№ 406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ»
 
Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11березня 2004 року №308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Дніпродзержинської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ», як регуляторного акту.

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом державного регулювання.
Благоустрій - це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота міста – оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі Дніпродзержинської міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування міста.
На сьогодні в місті діють Правила благоустрою, затверджені рішенням  Дніпродзержинської міської ради від 29 лютого 2012 року № 406-20/VI.
Деякі положення діючих Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб, з реалізації напрямків, спрямованих на забезпечення належного, технічного, санітарного та екологічного стану благоустрою, їх збереження та створення сприятливих умов життєдіяльності в місті Дніпродзержинськ.
2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за
допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання
Ринковий механізм – це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. 
Метою державного регулювання є:
- затвердження нових Правил благоустрою міста, а разом з ними і досягнення основних цілей - закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мити регуляторного акту.
Превагою обраного способу – є формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.
Таким чином, питання щодо нових Правил благоустрою міста повинно визначатися виключно на місцевому рівні та не може визначатися за допомогою ринкових механізмів.
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.
Визначену проблему пропонується розв'язати за допомогою діючого регуляторного акту затвердженого рішенням Дніпродзержинської міської ради від 29 лютого 2012 року № 406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинська» шляхом змін та доповнень до них.
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта
За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у цьому Аналізу.
Очікуваними вигодами та витратами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:
Вигоди Витрати
Територіальна громада міста - покращення санітарного стану міста;
- відкритість та доступність для громадян інформації про благоустрій населених пунктів;
- поліпшення зовнішнього благоустрою міста, естетичного вигляду об’єктів благоустрою ( вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту, кладовища, тощо); - витрати на утримання в належному естетичному стані територій громади
СПД - наявність документу, що регламентує основні вимоги щодо організації виконання робіт з благоустрою міста; 
- визначення чіткої і прозорої процедури отримання дозвільних документів ( на виконання земельних робіт, робіт з благоустрою прилеглої території, знесення зелених насаджень);
- гарантовані та рівні можливості суб’єктів господарювання у здійснені діяльності з благоустрою міста; - витрати на утримання в належному санітарному стані територій власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень та інших об’єктів благоустрою;
- витрати на отримання необхідної дозвільної документації, передбаченої чинним законодавством
Органи влади - упорядження відносин між суб’єктами  благоустрою;
- збільшення інвестицій на благоустрій, зокрема на утримання пам’яток культури, парків, скверів, тощо;
- утримання об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою - витрати на розробку документа та його інформаційне супроводження 
 
В проекті регуляторного акту визначені окремі вимоги, виконання яких є життєво необхідними. Вимоги будуть обов’язковими і для громадян і для суб’єктів господарювання всіх форм власності. Важливим є те, що суб’єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства, зможуть на власний розсуд вибирати шляхи утримання в належному стані власних або орендованих земель, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшим фінансовими витратами.
Місцеве самоврядування
-  підвищення рівня благоустрою та покращення санітарного стану міста;
- витрати – на замовлення та розробку технічної документації з питань благоустрою території міста Дніпродзержинськ - схеми прилеглих територій до об’єктів благоустрою (їх частин), що перебувають у власності (користуванні) підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб
Суб’єкти господарювання
- забезпечення благоустрою, належного санітарного стану прилеглих територій;
- витрати, пов’язані з забезпеченням благоустрою, належного санітарного стану прилеглих територій;
 
Населення
- покращення рівня благоустрою міста; створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
5. Визначення цілей державного регулювання.
Цілями регуляторного акту є врегулювання питання, що стосується:
- підвищення свідомості територіальної громади м.Дніпродзержинська та суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо утримання території міста у належному санітарному стані.
- забезпечення державних, громадських та приватних інтересів прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою міста та визначення комплексу заходів необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.
- закріплення положень щодо здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою м. Дніпродзержинськ;
- визначення відповідальних осіб за порушення Правил благоустрою 
м. Дніпродзержинськ;
6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин
Альтернативним способами досягнення мити регуляторного акту є:
6.1.Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі діючих Правил благоустрою міста.
На сьогоднішній день цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання в належному санітарно технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, малих архітектурних форм, територій загального користування, зелених насаджень у зв’язку з тим, що в Правилах благоустрою не в повної мірі визначені важелі впливу щодо регулювання відносин, що виникають у сфері благоустрою. Повною мірою не забезпечує охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб, з реалізації напрямків, спрямованих на забезпечення належного, технічного, санітарного та екологічного стану благоустрою, його збереження та створення сприятливих умов життєдіяльності в місті Дніпродзержинськ.
Стаття 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення (надалі КУпАП) передбачає відповідальність за порушення державних стандартів норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Але , зазначена стаття не систематизує конкретних видів порушень благоустрою населених пунктів. Відсутність конкретизованих видів порушень благоустрою не дозволяє притягнути до відповідальності осіб винних в порушені правил, не передбачених чинним законодавством.
6.2. Прийняття спеціального Закону України, який би встановив обов’язкові правила місцевого благоустрою.
Прийняття такого Закону є недоцільним з огляду на розмежування функцій компетенції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян у сфері благоустрою територій населених пунктів.
6.3. Добровільне виконання юридичними та фізичними особами дій спрямованих на утримання міста у належному санітарному стані збереження елементів благоустрою та зелених насаджень.
Використання зазначених дій на добровільних засадах не є методом, що забезпечує прикладання постійних зусиль щодо збереження благоустрою міста, о скільки такі діє мають здійснюватися виключно на добровільних засадах, а для зазначеного засобу є не ефективною.
Таким чином, затвердження нових Правил благоустрою міста, а разом з ними і досягнення основних цілей - закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мити регуляторного акту.
Превагою обраного способу – є формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.
Прийняття рішення Дніпродзержинської міської ради «Про внесення змін до рішення Дніпродзержинської міської ради від 29.02.2012 № 406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ» забезпечить:
- визначення розміру меж прилеглої до підприємств, установ, організацій території у числовому значенні;
- правильне визначення відповідальних осіб за невиконання заходів з благоустрою, порушення державних стандартів, норм і правил благоустрою міста Дніпродзержинськ;
- порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою
 м. Дніпродзержинськ;
- підвищення свідомості територіальної громади м. Дніпродзержинськ та юридичних осіб щодо утримання території міста у належному санітарному стані.
Таким чином, єдиним прийнятним заходом є прийняття рішення Дніпродзержинської міської ради Про внесення змін до рішення Дніпродзержинської міської ради від 29.02.2012 № 406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ»
Для досягнення поставлених цілей пропонуються такі альтернативні способи:
а) позитивні:
- відповідальність суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів і елементів благоустрою;
- здійснення будь-якої діяльності з виконанням санітарних і будівельних норм і правил.
б) негативні:
- нездійснення (невиконання) обов’язків і правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою;
- відсутність коштів для фінансування робот по утриманню і відновленню об’єктів і елементів благоустрою.
На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається здійснення заходів, пов’язаних з охороною об’єктів і елементів благоустрою, здійснення постійного контролю за виконанням правил благоустрою та притягнення осіб до відповідальності, винних в порушені Правил благоустрою.
7. Аргументація, щодо переваг обраного способу досягнення встановлених цілей
Прийняття регуляторного акту установить чіткі вимоги до суб’єктів господарювання до порядку роботи підприємств, установить однакові вимоги для всіх суб’єктів господарювання всіх форм власності та надасть більші можливості для контролю даної сфери виконавчим органам влади на території міста; а також зменшить кількість звернень громадян в зв’язку з порушенням чинного законодавства України.
Перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мету можливо в коротший строк, з меншими витратами
8. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.
Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, є прийняття рішення Дніпродзержинської міської ради «Про внесення змін до рішення Дніпродзержинської міської ради від 29.02.2012 № 406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ»
Проектом рішення передбачено:
- визначення розміру меж прилеглої до об’єктів благоустрою, що перебувають у власності (користуванні) підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб територій та закріплення їх за допомогою договорів укладених між адміністраціями районів міста Дніпродзержинськ та суб’єктами господарювання всіх форм власності;
- порядок здійснення благоустрою та утримання території;
- вимоги до утримання елементів благоустрою;
- контроль у сфері благоустрою;
- відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою територій міста Дніпродзержинськ.
9. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
Досягнення мети, зазначеної у цього Аналізу є можливим завдяки затвердженню рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Дніпродзержинської міської ради від 29.02.2012 № 406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ». 
Максимальна ефективність від дії даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей забезпечиться у разі виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.
10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі, в разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв’язку з тим, що метою проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акта приносить вигоди без залучення додаткових коштів, як з боку суб’єктів господарювання, так і міського бюджету.
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати 
у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені
Це: 
- порядок здійснення благоустрою та утримання території;
- вимоги до утримання елементів благоустрою;
- контроль у сфері благоустрою;
- відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою територій міста Дніпродзержинськ.
12. Можливість впровадження та виконання вимог регуляторного  акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування , фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги. 
Для впровадження вимог регуляторного акта будуть задіяні виконавчі органи апарату Дніпродзержинської міського ради, органи державної виконавчої влади.
Досягнення встановлених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги. 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акта, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.
Також, слід зазначити, що в даному випадку, має місто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, як, зокрема: зміни діючого законодавства, що може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень.
Тобто, ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованого регулювання, оскільки наслідки відмови значно гірші за наведених.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього буде внесено відповідні коригування та доповнення.
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим, тому що для наведення належного порядку та покращення санітарного стану території міста заходи з благоустрою повинні виконуватись систематично як суб’єктами підприємницької діяльності так і мешканцями міста.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючих Правил будуть вносить відповідні корегування.
15. Визначення показників результативності регуляторного акта
1. Показником результативності рішення є :
- кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;
- розміри витрачених коштів на утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб;
- розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою;
- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта;
- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких поширюватиметься дія акта;
- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;
- розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних на наземних комунікацій) або у разі аварій, інших дій;
- обсяг послуг з проведення благоустрою міста за рахунок міського бюджету;
- кількість укладених договорів на вивезення сміття та відходи;
- кількість письмових інформаційних повідомлень контролюючих органів щодо порушень норм чинного законодавства з благоустрою міста;
- зменшення кількості скарг від мешканців міста щодо стану благоустрою міста.
Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є:
- дотримання порядку утримання та прибирання вулиць міста, прибудинкових територій, парків, скверів, і т.і.;
- дотримання порядку при проведенні робіт про прокладанню нових інженерних мереж та інших робіт пов’язаних з розриттям територій загального користування;
- загальне покращення санітарного стану міста, естетичного вигляду об’єктів благоустрою;
- дотримання порядку утримання тварин;
- виконання вимог щодо дотримання тиші в громадських містах.
2. У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 №1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/ або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:
- прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації, а саме  на сайті Дніпродзержинської міської ради;
- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування.
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Заходи відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом.

Розробниками проекту рішення Дніпродзержинської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинська» шляхом змін та доповнень до них є департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради.
Пропозиції та зауваження стосовно даного питання приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу за адресою: 
- вул., Москворецька буд.14, департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.
 
 
Директор департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва 
міської ради Е.Ю. ГОНЧАР
 
 
Понізов С.Є, (05692) 37222
ОвдієнкоТ.П.
Изменено пользователем kentavr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.), що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору, та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Ларьки с хлебом и шаурмой (МАФы) я так понимаю под это определение не попадают и соответственно будут снесены в тот же миг, по принятию этих правил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

і встановлюється тимчасово,
Может дать более развернутое определение этому термину? А то у нас и десятилетия - временно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 15 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 400 кв. метрів зазначених територій.

Сколько будет урн на бульваре с размером 4 метра в ширину и 100 метров в длину?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Збір листя для його подальшого вивезення та утилізації здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках.
А это как? На других улицах не будет листва собираться для вывезения? Тогда следующее предложение о запрете сжигания будет игнорироваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Денис, простыня была выложена в расчете на то, что "многабукав" никто читать не будет, ну что ж ты делаешь )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сколько будет урн на бульваре с размером 4 метра в ширину и 100 метров в длину?

Бульвар не может быть 4 метра в ширину. Даже просто улица не может.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Миття і дезінфекцію контейнерів для збору твердих побутових відходів необхідно здійснювати не рідше, як раз на 10 діб у літній період року,
:bv:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Бульвар не может быть 4 метра в ширину. Даже просто улица не может.

Т.е. Вы не видите противоречие в утверждениях "урна каждые 15 метров" и "одна урна на 400 кв. м."?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Денис, простыня была выложена в расчете на то, что "многабукав" никто читать не будет, ну что ж ты делаешь )))

Продолжайте.

Там даже под спойлер текст спрятан для тех, "кто читать не будет" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Т.е. Вы не видите противоречие в утверждениях "урна каждые 15 метров" и "одна урна на 400 кв. м."?

Я думаю, Вы сами ее не увидите, учтя полную ширину, скажем проспекта Свободы, который фактически является бульваром, или проспекта Аношкина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Может дать более развернутое определение этому термину? А то у нас и десятилетия - временно.

Логично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Денис, простыня была выложена в расчете на то, что "многабукав" никто читать не будет, ну что ж ты делаешь )))

Это точно.И что интересно,можно долго обсуждать,критиковать,доказывать явные несуразицы этого проекта,вносить предложения но всё равно менять ничего не будут.Это типа игры в демократию,пообсуждайте,а мы примем то что нам надо (смотри тему про камеры наблюдения).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это точно.И что интересно,можно долго обсуждать,критиковать,доказывать явные несуразицы этого проекта,вносить предложения но всё равно менять ничего не будут.Это типа игры в демократию,пообсуждайте,а мы примем то что нам надо (смотри тему про камеры наблюдения).

Спасибо. Можете не продолжать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я думаю, Вы сами ее не увидите, учтя полную ширину, скажем проспекта Свободы, который фактически является бульваром, или проспекта Аношкина.

Спасибо. Можете не продолжать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо. Можете не продолжать.

Та где уж мне убогому о высоких материях "благоустройства города" рассуждать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо. Можете не продолжать.

Пожалуйста. Собственно, мысль и не требовала продолжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Та где уж мне убогому о высоких материях "благоустройства города" рассуждать...

Кто сказал убогому? Скорее не настроенному на конструктивное общение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кто сказал убогому? Скорее не настроенному на конструктивное общение.

Отвечу вашими же словами:"Спасибо. Можете не продолжать."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отвечу вашими же словами:"Спасибо. Можете не продолжать."

:bs:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Может дать более развернутое определение этому термину? А то у нас и десятилетия - временно.

немає нічого більш постійного , ніж те , що примотано синьою ізолентою (с) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Стул. Гавно. Муравей.

 

 

Давайте обсуждать

это вы так уничтожаете  насекомых ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Продолжайте.

Там даже под спойлер текст спрятан для тех, "кто читать не будет" :)

Конкретики маловато.

Документ "за все хорошее против всего плохого", не более того.

ИМХО, конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...