Перейти к публикации
Михаил Балтакса

Украина - член Совбеза ООН!

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

В четверг, 15 октября, в Генеральной Ассамблее ООН Украину 177 голосами выбрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН сроком на 2 года.

Об этом после подсчета голосов объявил председатель 70-й сессии ГА Могенс Люккетофт.

Так, делегаты 193 стран-членов ООН в ходе тайного голосования определили пять стран, которые с 1 января займут место в Совбезе сроком на два года.

Кроме Украины, которая представила группу европейских и других государств, в региональной группе африканских стран непостоянными членами определили Египет и Сенегал, Уругвай представит латиноамериканские страны, Япония - азиатско-тихоокеанскую группу.

Эти страны заручились поддержкой двух третей членов Генассамблеи.

Напомним, что Украина была одним из основателей ООН и уже трижды избиралась непостоянным членом Совета Безопасности ООН: в 1948-1949 годах, в 1984 -1985 годах и в 2000-2001 годах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Україна – фундатор ООН.

 

Україна була однією з держав — засновниць Організації і ста­ла повноправним членом ООН з дня її заснування.

Велика роль у створенні ООН належить колишньому СРСР, який виніс на своїх плечах основний тягар Другої світової війни.

У серпні — вересні 1944 р. на пропозицію СРСР відбулися попе­редні переговори представників Радянського Союзу, США та Ве­ликобританії, внаслідок яких було розроблено «Пропозиції щодо створення Всесвітньої міжнародної організації безпеки», які й стали основою Статуту ООН.

На Ялтинській конференції (7 лютого 1945 р.) радянська деле­гація внесла пропозицію, щоб кілька радянських республік були запрошені на конференцію Об'єднаних Націй як засновники міжнародної організації безпеки. Сторони підтримали цю пропо­зицію стосовно УРСР і БРСР, і було прийнято рішення, що уста­новча конференція Об'єднаних Націй відкриється 25 квітня 1945 р. у Сан-Франциско.

Український уряд наполегливо і цілеспрямовано готувався до цієї конференції. Було складено меморандум, у якому всебічно висвітлювався історико-культурний розвиток українських зе­мель, неспростовно, з посиланням на численні факти доводилось законне право України як однієї з держав, що найбільше потерпі­ли від фашистської агресії, брати участь у створенні нової міжна­родної організації.

У перші дні роботи конференції у Сан-Франциско радянська делегація порушила питання про включення УРСР та БРСР до складу держав — засновниць ООН. Цю пропозицію було при­йнято, і6 травня 1945 р. українська делегація на чолі з народ­ним комісаром закордонних справ УРСР Дмитром Мануїльсь-ким прибула до Сан-Франциско. Д. Мануїльський очолив на конференції комітет, де була сформульовані преамбула, цілі й принципи Статуту ООН. З ініціативи УРСР до Статуту було включено ряд важливих положень, зокрема положення про сприяння міжнародному співробітництву у вирішенні економіч­них і соціальних проблем, про загальну повагу і дотримання прав та основних свобод людини незалежно від расової належ­ності, статі, мови і релігії.

25 червня 1945 р. дев'яте пленарне засідання конференції схвалило Статут ООН, Статут Міжнародного Суду та Угоду про підготовчу комісію, а 26 червня відбулося підписання установчо­го акта цієї організації — Статуту ООН. 22 серпня 1945 р. Прези­дія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Статут ООН. З моменту створення ООН і до дня проголошення незалежності України ООН була фактично єдиною трибуною, через яку міжна­родна громадськість отримувала інформацію про історію і куль­туру українського народу. Представників України не раз обирали на високі пости у різних органах ООН.

Новий етап участі незалежної України в міжнародних органі­заціях почався з 24 серпня 1991 року. Цього ж року, вперше за 45 років членства в ООН, делегація України брала участь у роботі сесії ГА ООН, керуючись тільки інтересами власної держави.

Сучасними пріоритетними сферами діяльності ООН для України є:

 розробка ефективних підходів до зміцнення міжнародної та регіональної безпеки;

—більш повне залучення ООН до процесу роззброєння, зо­крема ядерного, зниження військового протистояння у різних ре­гіонах світу, проведення конструктивного діалогу з проблем кон­версії, участь у формуванні нових і зміцненні існуючих регіо­нальних структур безпеки, налагодження співробітництва з ними;

 використання досвіду ООН для розв'язання соціально-еко-номічних проблем, експертної допомоги в інтересах державного будівництва України, сприяння переходу до ринкової економіки;

використання унікальних можливостей ООН для ведення діалогу з представниками інших держав.

Перебуваючи у вересні 1995 р. у Києві, Генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос Галі зазначив: «У тому, що стосується Орга­нізації Об'єднаних Націй, роль України є унікальною і важли­вою. Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми зміцнимо наші відносини, особливо у сфері інформації».

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Президент Петр Порошенко назвал голосование в ООН "победой". По его словам, эта победа особенно ценна тем, что "мы ее достигли в ситуации, когда мир оказался перед самыми сложными вызовами в последние десятилетия".

 

74202_big.jpg

 

Павел Климкин очень тепло приветствовал постоянного представителя США в ООН Саманту Пауэр. Фото: EPA/UPG

Изменено пользователем kentavr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Президент Петр Порошенко назвал голосование в ООН "победой". По его словам, эта победа особенно ценна тем, что "мы ее достигли в ситуации, когда мир оказался перед самыми сложными вызовами в последние десятилетия".

ну да, за незаконное правительство, за хунту пришедшую вооруженным путём и устраивающую зверства над мирным населением проголосовало 177 стран из 193

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Избрание Украины непостоянным членом Совбеза премьер-министр Арсений Яценюк назвал "выдающимся международным событием".

 

Избрание Украины непостоянным членом Совета Безопасности ООН – мировой ответ на агрессию России.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Арсений Яценюк.

"Международная поддержка избрания Украины в состав Совета Безопасности ООН – это солидарность и доверие к нашему государству. В то же время это очень выразительный мировой ответ на агрессию России. Мир все хорошо понимает", – отметил он.

Яценюк назвал избрание Украины "выдающимся международным событием", а также поблагодарил украинских дипломатов и "каждую страну, которая поддержала нас".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ну да, за незаконное правительство, за хунту пришедшую вооруженным путём и устраивающую зверства над мирным населением проголосовало 177 стран из 193

 

Куда катится мир... зрада же зрадная в стране... а мире одни ушлепки в розовых очках... 

 

13560937128192.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Порошенко: Приоритеты Украины в ООН – борьба с терроризмом и гарантии безопасности странам, отказавшимся от ядерного оружия

 

Среди приоритетов будущей работы Украины в Совете Безопасности ООН будут совершенствование миротворческой деятельности Организации, борьба с терроризмом, а также предоставление действенных гарантий безопасности странам, отказавшимся от ядерного оружия.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Петр Порошенко.

"Ключевой миссией нашего членства в Совете Безопасности будет решительное отстаивание целей и принципов Устава ООН, разработанных при ведущей роли Украины еще 70 лет назад. Речь идет о безусловных и неизменных ценностях, положенных в основу нашего мироустройства, – мирное урегулирование конфликтов, уважение к принципам справедливости и международного права", – отметил он.

По словам Порошенко, Украина будет уделять "значительное внимание реформированию Совета Безопасности ООН и противодействию злоупотреблению правом вето постоянными членами".

"Совершенствование миротворческой деятельности ООН, борьба с терроризмом и его проявлениями, предоставление юридически обязывающих гарантий безопасности странам, которые добровольно избавились от ядерного оружия, – все это будет среди приоритетов будущей работы Украины в Совете Безопасности", – заявил Порошенко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Ирина Геращенко: Украине важно использовать год членства в Совете Безопасности ООН для реформы Совбеза

 

Получение Украиной статуса непостоянного члена Совета Безопасности ООН является однозначной победой украинской дипломатии. Такое мнение в своем Facebook высказала нардеп, представитель президента Украины по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Теперь важно использовать этот год для реформы Совбеза. Нужно приложить все усилия для ограничения права вето, которое РФ использует как лицензию на убийство", – отметила она.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Россия отреагировала на избрание в Совбез ООН Украины

 

В Министерстве иностранных дел России заявили о готовности к сотрудничеству с новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН, к которым относится и Украина.

 

Об этом сообщила пресс-служба МИДа РФ.

 

"15 октября Генеральная Ассамблея ООН избрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 гг., которыми стали Египет, Сенегал, Украина, Уругвай, Япония. Рассчитываем, что, участвуя в работе этого органа ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, эти государства будут активно способствовать закреплению центральной роли Организации в мировых делах, повышению ее эффективности и авторитета в реализации глобальной повестки дня, выступать за политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций на основе строгого соблюдения целей и принципов Устава ООН и международного права", — отмечается в сообщении.

 

"Со своей стороны готовы к конструктивному сотрудничеству с вновь избранными членами Совета Безопасности", — утверждают в российском МИДе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...