Перейти к публикации
Angie

Я - родитель. Как воспитывать ребёнка

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

В сов.союзе была такая присказка. Не хочешь - ударим рублём.:icon_mrgreen: (или как-то так)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, mild patriot сказал:

Черга дочки мити підлогу в кухні. Години три регулярного культурного нагадування та відповідей "зараз іду" з її кімнати. Гаркнув та ледве не стукнув ногою по дверях - пішла нарешті, "на від'єбись" повозюкала шваброю. Інакше ніяк, душерятівні бесіди марні! Головне не прибити під гарячу руку...

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сьогодні витяг у кімнаті дочки з-під килиму на підлозі кухонний ніж та обгортку від сушених кальмарів.

Дуже тягло на фізичне насильство, але стримався (тьху-тьху). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

 • Похожие публикации

  • Автор: kog1982
   ДОДГО "Правозахисна Спілка "Допоможемо Дітям"звертаються з проханням підтримати петицію про створення дитячих ОМБУДСМЕНІВ м Кам'янське ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ З ПРАВ ДІТЕЙ ( ДИТЯЧИХ ОМБУДСМЕНІВ) У М. Кам'янське  https://e-dem.in.ua/dniprodzerzhynsk/Petition/View/736
   І. Загальні положення. 

   1.1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї. 

   1.2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

   1.3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги. 

   II. Мета та основні завдання Уповноваженого. 

   2.1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України. 

   2. 2. Основні завдання Уповноваженого:- сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у м Кам'янське.;- підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;- моніторинг стану дотримання прав дітей в місті;- вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади міста до проблем дітей;- надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції. 

   III. Порядок визначення Уповноваженого. 

   3.1. Уповноважені визначаються шляхом відкритого конкурсу письмових робіт та презентації програм діяльності Уповно­важених. 

   3.2. Умови проведення конкурсу.Учасниками конкурсу можуть бути учні віком від 14 до 17 років. Конкурс про­водиться в два етапи. 

   3.2.1. Першій етап конкурсу проводиться у формі письмових робіт в СЗОШ міста.Тема роботи оголошується разом з початком конкурсу за 20 днів до підведення підсумків 1 етапу. Разом з письмовою роботою учасники подають аплікаційну форму учасника конкурсу (додаток 1).Роботи викладаються у довільній формі на двох аркушах учнівського зошиту та передаються у встановлені терміни до Кам'янське міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

   3.2.2. Другий етап конкурсу проводиться у вигляді презентацій програм Уповно­важених, публічних виступів, рольових ігор, дебатів тощо. 

   3.2.3. Журі конкурсу (додаток 2) визначає терміни проведення конкурсу, теми письмових робіт, презентацій, публічних виступів конкурсантів, рольових ігор та дебатів. Журі на основі колегіального рішення визначає переможців кожного етапу конкурсу. Переможці визначаються з урахуванням ґендерного підходу. 

   IV. Права і обов'язки Уповноваженого. 

   4.1. Уповноважені проводять свою роботу під керівництвом координатора від Кам'янське міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або від відділу у справах неповнолітніх Кам'янське міської ради у співпраці з управлінням освіти Вінницької міської ради, відділом у справах сім'ї молоді та туризму Кам'янське міської ради. Відповідний наказ по відділу (установі), що координує діяльність Уповноважених, призначає координатора та затверджує окремий графік роботи Уповноважених у приміщенні відділу у справах неповнолітніх міської ради. 

   4.2. Уповноважений має право: 

   4.2.1. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників; 

   4.2.2. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації; 

   4.2.3. Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством прав; 

   4.2.4. Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями; 

   4.2.5. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції; 

   4.2.6. Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташовані у школах скриньки звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів; 

   4.2.7. Звертатись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управлінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів. 

   4.3. Обов'язки Уповноваженого Уповноважений зобов'язаний: 

   4.3.1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей; 

   4.3.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права; 

   4.3.3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди. 

   V. Набуття та припинення повноважень. 

   5.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у м.Кам'янське , виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та успішно пройшла конкурсний відбір. 

   5.2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами прове­дення відкритого конкурсу за письмовою згодою батьків. 

   5.3 Набуття повноважень. Повноваження Уповноваженого починаються з моменту оголошен­ня переможців останнього етапу конкурсу. 

   5.4. Припинення повноважень.Повноваження Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого ви­конання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення вісімнадцяти років. 

   Додаток 1 

   До Положення про Уповноважених з прав дітей ( дитячих омбудсменів) у м. 
   Кам'янське 
   Аплікаційна форма учасника конкурсу на обрання Уповноваженого з прав дітей (дитячого омбудсмена) у м. Кам'янське    1. ПІП  
   2.  
   Дата народження  
   3. 
   Навчальний заклад  
   4. Клас (група)  
   5. Домашня адреса  
   6. Телефон  
   7. Додаткова інформація (досвід, навички, захоплення тощо)  


   Додаток 2 

   До Положення про Уповноваженихз прав дітей (дитячих омбудсменів) у м. . 
   Кам'янське 
   Склад журі конкурсу на визначення Уповноважених з прав дітей(дитячих омбудсменів) у м.Кам'янське 

   Голова журі: - начальник управління освіти міської ради. 

   Члени журі: 

   1. Начальник (або представник) відділу у справах сім’ї, молоді та туризму міської ради. 

   2. Начальник (або представник) відділу у справах неповнолітніх міської ради. 

   3. Директор (або представник) Кам'янське міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

   4. громадської організації (за згодою). 

   5. громадської організації (за згодою). 

   6. Голова правління громадської організації 

   7. Голова правління громадської організації за згодою). 

   http://www.vmr.gov.ua/Ombudsmen/Lists/ObudsmenSection/ShowContent.aspx?ID=4

  • Автор: kogushka8
   ДОДГО "Правозахисна Спілка "Допоможемо Дітям" требует увольнения Директора Камянского центра социальных служб семьи детей и молодёжи Днепропетровской области Васильева Надежда Юрьевна нарушает права детей и превышает свои должностные обязанности..Это письмо мэру Каменского написали воспитанники детского дома семейного типа супругов Берелет — Ольховик. Сейчас здесь проживает семеро детей разного возраста, и этот ДДСТ — один из «старейших» в городе. Всего же подобных домов в Каменском на сегодняшний день -15. 

   «Приятно, что дети растут именно в таком теплом семейном кругу. Убежден, что эти люди совершают настоящий подвиг. Ведь взять чужих детей и воспитывать как родных – очень тяжело и физически, и психологически. Каждый ребенок должен иметь дом и семью, а мы должны сделать все, чтобы это стало возможным», – говорил секретарь городского совета Александр Залевский год назад, посещая ДДСТ супругов Берелет — Ольховик. 

   Что же произошло и от кого сейчас надо защищать этот дом? 

   По словам отца семейства Сергея Ольховика, все началось несколько месяцев назад, когда из их ДДСТ ушли обратно в приют две девочки. Не часто, но так бывает в приемных семьях. Правда, за существование с 2011 года этой семьи такое здесь случилось впервые. В приюте девочки якобы написали заявления о том, что к ним применялось насилие. 

   «Нас проверяют соответствующие службы регулярно, и, как правило, без предупреждения, и если бы такие факты всплыли, то они бы уже давно были зафиксированы. Ежемесячно приходят психологи, беседуют с детьми, и так уже не первый год! 

   …Однако то, что творилось в новогодние праздники в нашем доме, стало настоящим кошмаром, как для нас, так и для детей. 26 декабря на елке у мэра мы были всей семьей. Во время представления мне на мобильный телефон позвонила Надежда Васильева, одна из сотрудниц службы по делам детей. «Немедленно бросайте все и везите в приют мобильный телефон для одной из девочек»! Я ответил отказом, так как согласно закону еще не было ни приказа, ни акта передачи всех личных вещей для бывшей воспитанницы. А без этих документов приют возьмет ее вещи только как гуманитарную помощь, которую должен разделить на всех! Да и потом в положении о ДДСТ нет такого, чтобы приобретались мобильные телефоны — это была моя личная инициатива. Но Васильеву это не остановило. «Я Вас закрою, Вы не человек, Вы не любите детей и т.д.». 

   Продолжилась история сразу же после нового года. 3 января — звонок — «Мы к вам идем с проверкой». Но почему-то вместо одного, как положено, пришло сразу два психолога — проверяющих, якобы один из них на практике! Приказа на второго проверяющего мне даже не дали в руки. С детьми психологи почему-то отказались общаться, и вышли на улицу, а недалеко от дома стояла незнакомая машина. Не успел я отойти от калитки, звонок, а на пороге Васильева и два полицейских. И госпожа Васильева кричит — «Вот он насилует детей! Хватайте его». 

   Я опешил, говорю полицейским,- Проходите в дом, пожалуйста. 

   На крики Васильевой «высыпала» вся улица, подъехал еще экипаж полиции с мигалками. Завел я полицейского в дом, тот спросил у детей — «Все хорошо?» Те отвечают: — Да живем хорошо. «Все бы так дети жили», — резюмировал полицейский, когда взял их пояснения. На шум вокруг ДДСТ приехали кураторы — секретарь горсовета Александр Залевский, начальник службы — Галина Пелипас, и дети стали невольными свидетелями выяснения отношений между взрослыми дядями и тетями — пустил проверяющих Сергей Ольховик в дом или нет. Но есть запись в журнале, что они были в доме. На следующий день проверяющие психологи пришли снова. Но тут взбунтовались уже дети! Они категорически отказались общаться с «гостями», мотивируя это тем, что им испортили все праздники, и теперь вся улица знает, что они приемные, а еще у их матери, Натальи поднялось давление, и ее госпитализировали. 

   В итоге был составлен акт о том, что в связи с повышенной эмоциональной обстановкой в доме, дети отказываются общаться с новыми психологами. Я тоже отказался заставлять детей насильно общаться с психологами, у нас никогда такого в семье не было. 

   Возмущенные дети написали письмо на имя мэра с просьбой разобраться в ситуации, оградить их от общения с такими чиновниками, и собрались прийти на прием к городскому голове с приглашением посетить их уютный дом. Ведь ДДСТ существует более 6 лет, и такого безумного «рвения» соцработников еще не было». 

   Начальник службы по делам детей Галина Пелипас пока не комментирует возникшую ситуацию и действия ее подчиненных, идет служебная проверка. 

   Так же не комментирует ситуацию и Надежда Васильева. Но судя по телефонному разговору стало понятно, что она хочет закрыть ДДСТ, и, похоже, не только этот…http://dndz.com.ua/pysmo-horodskomu-holove/
   https://e-dem.in.ua/dniprodzerzhynsk/Petition/View/604

  • Автор: kog1982
   ПРОГРАМА Кандидата у народні депутати України Кожушка Миколи Миколайовича
   по одномандатному виборчому окрузі № 27 позачергових виборах
   народних депутатів України 17 липня 2016 року
   Я, Кожушко Микола Миколайович 03.01.1982 р.н. для виборців  одномандатного виборчого округу № 27, якщо буду обраний, ініціюю наступні дії:Вважаю, що пріоритетом держави та громадян є турбота про майбутнє наших дітей. 
   1.Буду наполягати на арешті  Рената Ахметова та всіх членів "Партії Рігіонів-Опоблока" та всьх йх майна, з подальшою націоналізацією на користь Держави.
   2. Зменшення тарифів для населення в ЖКХ.на 100%
   3. Люстрація всіх суддів, прокурорів, міліції, чиновників всіх рівнів, замість них молодь за фахом.
   4. Кредитування малого та середнього бізнесу Державою.
   5. Зменшення податків для всього населення та підприємства.
   6. Кожному молодому чиновнику буду ініціювати виділення житла.
   7. Буду ініціювати перевірку та  проведення всіх бюджетних тендерів на відкритому аукціоні у засобах масової інформації та за участю громадськості.
   8. Буду ініціювати виділення кожній родині з соціально не захищеним верст населення ,житлової площі.
   9. Буду ініціювати очищення річки Дніпро.
   10. Буду ініціювати збільшення заробітної плати всім робітникам підприємств, установ всіх форм власності до 10 тисяч гривень на місяць.
   11. Буду ініціювати перевірку діяльності з 2005 року Дніпропетровської міської ради, всіх районних у місті рад . У випадку доведення фактів крадіжок, муніципального, державного, комунального майна, фактів розкрадання бюджетних коштів, громадянами Іваном Куліченко, Анатолієм Коваленко та іншими державними службовцями, доб’юся їх ув’язнення пожиттєво, та повної конфіскації їх майна, банківських рахунків та майна і рахунків всіх їх родичів.
   12. Буду ініціювати зміни в Кримінальному Кодексі України , щодо введення в ст.364, 365, 366, 367, 368 вищої міри -  довічного ув’язнення, та конфіскації всього майна злочинців та всіх їх родичів та розстріл за корупцію.
   13. Всі дороги округу, які знаходятьсяміста Дніпропетровська, будуть відремонтовані.
   14. У всіх будинках , які потребують реставрації та капітального ремонту будуть відремонтовані,для цього збираюсь ініціювати виділення коштів у Верховній Раді України та місцевих радах.
   15. Буду ініціювати  індексація пенсій і заробітних плат, соцівльніх виплат, стипендій на 100%
   16. Буду ініціювати у ВРУ смертну кару за сепаратизм, тероризм, захоплення адміністративних будівель та інших посягань на Державну цілісність України.
   17. Буду ініціювати зменшення цін на ліки.
   18 індексація пенсій і заробітних плат, соцівльніх виплат, стипендій..Для збора  фінансової підтримки.Картка "Приват Банк" 4149625804366068,картка"Ощадбанка" 5167490068946756
              
  • Автор: neobars
   Жизнь стала не выносимой и дабы не «наломать дров» пишу еще на ваш форум.
    
   Ситуация следующая. Соседи справа ведут себя полностью неадекватно. Постоянные пьянки, крики, драки (да-да именно драки – пару раз видел эту мамашу с разбитым в кровь лицом). Причем это всё происходит в основном с 21:00 до 6:00.
    
   Никакие разговоры «по-хорошему» не действуют. Милиция (полиция) на вызовы не приезжает. Соседи снизу (пенсионеры) в тихом шоке.
    
   Недавно они купили себе музыкальный центр! На минуточку – нонсенс. Люди, которым соцстрах выплачивает пособие на детей – покупают себе музыкальный центр и бухают чуть ли не через день в компании таких же как они гостей!
    
   После того как у них появился музыкальный центр и когда у них «веселье», теперь еще веселятся 2-3 этажа ниже. Объясню – мебели в квартире минимум и акустический эффект сами можете себе представить. Дрожат не только пол и стены, но и мебель в соседних квартирах. По времени, также - 9 вечера - 5-6 утра.
    
   Придя домой после работы, в надежде хоть как-то отдохнуть, понимаешь, что вернулся не домой а в ежедневный ад.
    
   Теперь у меня вопросы к уважаемому сообществу и к Олегу Владимировичу в частности.
   Я, как и все работающие нормальные люди, плачу ежемесячно подоходный, «пенсионку» и соцстрах. Получается я как бы «спонсирую» эти все пьянки и дурдом не дающий мне нормально жить и отдыхать после работы по вечерам? Круто! Где логика???
     Милиция (полиция), Олег Владимирович, в каком случае должна приехать? Только тогда когда опять в этой квартире кого-то подрежут, как было в прошлом году? А если «решить вопрос» локально, без участия милиции – потом если что и самому под суд?
     Куда смотрит наш соцстрах и проверяющие, которые к ним ходят? Ведь теоретически они должны видеть условия жизни двух малышей и грудничка, которые голые постоянно в одних трусиках бегают по квартире, а родители в этой время «накатывают» по следующей.
     И опять вопрос к соцстраху, а почему бы вам не спросить у ваших «страдальцев» на какие деньги они купили себе музыкальный центр и на какие деньги они «бухают»? Сейчас водка, насколько я в курсе, не такая уже и дешевая. Собственно куда уходят «деньги на детей»? Ужас, если честно…
  • Автор: Мама Оля
   26 сентября в 11.00 в Днепропетровске в парке Шевченко состоится встреча родителей детей-инвалидов г.Днепропетровск с проведением мероприятий для деток.Развлекать детей будут волонтеры,а родители будут общаться с Натальей Алексеевой ,возглавляющей общество родителей детей-инвалидов "Осередок" в Днепропетровске.
   Родители из Днепродзержинска тоже приглашены.
   Я созванивалась с Натальей и она может помочь создать такое же общество в Днепродзержинске (типа филиал от них).Главное найти инициативных родителей,желающих быть активистами (или учредителями,ну или как еще сказать) и защищать интересы наших детей.
   Отзовитесь,кто со мной!!!!!!
    
    
 • Сейчас на странице   0 пользователей

  Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×