Перейти к публикации
Гость Дмитрий Федоренко

Сравнение Во Свобода И НСДАП

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Гость Дмитрий Федоренко

Всеукраи́нское объедине́ние «Свобо́да» (укр. Всеукраїнське Об'єднання «Свобода» (инф.)) — украинская радикально-националистическая[9][10][11]политическая партия.
Основана 13 октября 1991 года на учредительном съезде под названием Социал-национальная партия Украины (СНПУ). 14 февраля 2004 года на IX Съезде была переименована во Всеукраинское объединение «Свобода», а председателем партии был избран Олег Тягнибок. В 2012 году партия получила 37 мест из 450 в Верховной Раде Украины VII созыва, набрав 10,44 % голосов избирателей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

програми партій порівняти - ні ? ;)

 

нічого спільного там немає .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а в какой части сравнивать собираетесь?

програми партій порівняти - ні ? ;)

 

нічого спільного там немає .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а в какой части сравнивать собираетесь?

а всю програму . я вже її колись порівнював - але , на жаль , це порівняння десь заблукало . окрім само зрозумілого - те , що й одна - й друга партії базуються на націоналізмі ( при чому , Свобода - на поміркованому націоналізмі - а нсдап - на збоченному та викривленому до нестями - нацизмі ) - спільного - нуль . 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

хе ... таки знайшов . :) зацитую :

 

 

охохо ! понеслась душа у вирій !
по всіх нормах всіх спорів - той , хто обвинувачує - повинен доводити , що воно саме так і є, як каже .... Я поки що окрім вигуків накшталт "зіг хайль " і так далі так нічого і не побачив .
Проїхали...
Тепер вже я буду давати необхідні матеріали , і , якщо мій пост виявиться довгим - мої вибачення....

Программа НСДАП (перевод на русский)
Впервые оглашена А. Гитлером 24 февраля 1920 года на собрании в пивной «Хофбройхаус» (Мюнхен). С 01.04.1920 года - официальная программа НСДАП. В 1926 году ее положения объявлены «незыблемыми».
 


Програма ВО "Свобода" (чинна)

1. Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопределения народов в Великую Германию.
6. Сприяти масовому поверненню в Україну етнічних українців. Забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину українців та їхніх нащадків, народжених за кордоном.

7. Укласти двосторонні угоди про легалізацію заробітчан-українців. Здійснювати державний захист українців за кордоном усіма можливими засобами.

8. Створити умови для повернення на Батьківщину українським заробітчанам. Зароблені їхні гроші і майно, за умови їх вкладення у розвиток підприємницької діяльності в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються.

9. Усунути основну причину трудової міграції та демографічної кризи – забезпечити конституційне право на житло кожній українській сім'ї.

10. Встановити заборону усиновлення українських дітей чужинцями.

11. Запровадити симетричний візовий режим з іншими країнами. Дозволяти безвізовий в'їзд в Україну лише громадянам тих країн, які скасували візовий режим для громадян України.

12. Ухвалити закон про суворіші антиімміграційні заходи та вдосконалення системи утримання і депортації чужоземців-нелегалів.


2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими нациями и отмены положений Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров.
(Так , дійсно , ВО Свобода хоче РІВНОПРАВ'Я для українського народу серед інших народів , що мешкають на території України... Всього лише рівноправ'я ... )

3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель (колоний), необходимых для пропитания германского народа и для расселения избыточного германского населения.
Де у ВО Свобода такий пункт ?

4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо религиозной принадлежности. Ни один еврей не может быть отнесен к германской нации и являться гражданином Германии.
1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними українцями, які повернулися з-за кордону для постійного проживання і роботи в Україні.

2. Дозволити набувати громадянство України у виняткових випадках особам, які проживають в Україні не менше ніж 10 років, вільно володіють українською мовою, знають історію Української Держави та Конституцію України. Заборонити цим особам набувати громадянства України, якщо їх притягали до кримінальної відповідальності.

3. Передбачити сувору кримінальну відповідальність за незаконне надання та отримання громадянства.

4. Викорінити незаконну практику подвійного громадянства. Позбавляти українського громадянства осіб, які приховують те, що вони є громадянами іншої держави. 5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость, на правах иностранца.
14. Запровадити обов'язкову реєстрацію іноземних громадян, які прибувають на територію України. Запровадити, у зв'язку з загрозою міжнародного тероризму та злочинності, єдину систему біометричного контролю для всіх, хто в'їздить в Україну (база даних відбитків пальців, сітківки ока тощо).

15. Укласти з іншими державами, з територій яких нелегальні мігранти потрапляють в Україну, угоди про реадмісію (повернення нелегалів).

16. Забезпечити місця в гуртожитках вишів першочергово українським, а не іноземним студентам.

17. Здійснювати регулярні перевірки матеріалів реєстрації іноземців, що прибувають з навчальних закладів, зі списками студентів, які дійсно в них навчаються. Забезпечити своєчасний виїзд з території України студентів, яких відрахували з навчальних закладів. 


6. Право избирать и быть избранным должно принадлежать исключительно гражданам Германии. Поэтому мы требуем, чтобы все должности любого уровня - имперские, областные или муниципальные занимали только граждане Германии. Мы боремся против разлагающей парламентской практики занятия должностей только в зависимости от партийной принадлежности без учета характера и способностей.
11. Скоротити термін перебування на посаді Президента України до чотирьох років (одна і та сама особа може обіймати цю посаду не більше ніж два терміни поспіль). Обирати Президентом можна лише громадянина України за народженням, який проживає останні 20 років в України, досяг 35-ти річного віку, володіє і спілкується державною мовою, не був судимий і не притягувався до відповідальності за проступки антиукраїнського характеру.

12. Запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими виборчими списками. Обирати депутатом Парламенту можна громадянина України, який останні 10 років проживає в Україні, досяг 18-ти років, володіє і спілкується державною мовою, є дієздатним та несудимим.

29. Запровадити практику якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – референдуми, плебісцити, загальні збори тощо. Проводити місцеві референдуми з життєво важливих питань. Запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування.


7. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботиться о возможностях для работы и жизни граждан Германии. Если невозможно прокормить все население государства, то лица чуждых наций (не граждане государства) должны быть высланы из страны.
Будь ласка , подібний пункт у програмі ВО Свобода ...

8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица негерманской расы, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, немедленно покинули рейх.
Будь ласка , подібний пункт у програмі ВО Свобода ...

9. Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями.
Цей пункт є в Конституції України ... А Ви проти того , щоб в Україні всі мали рівні права та обов'язки???

10. Первейшей обязанностью каждого гражданина Германии будет выполнение работы, умственной или физической. Деятельность каждого гражданина не должна расходиться с интересами общества в целом, должна протекать в рамках общества и, следовательно, быть направлена для общей пользы.
Посилання на подібний пункт програми ВО Свобода , будь ласка ...

11. Мы требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность вредит общим интересам. Преступления против нации, совершенные ростовщиками, спекулянтами и т.д. должны наказываться смертной казнью, несмотря на расу и убеждения. Мы требуем уничтожения нетрудовых доходов и процентного рабства.
Посилання на подібний пункт програми ВО Свобода , будь ласка ...

12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от нации каждой войной, личнре обогащение во время войны должно рассматриваться как преступление против нации. Мы требуем, следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей.
В Україні , дякувати богам , війни немає ... проте , якби була - Ви б були проти цього пункту ?

13. Мы требуем национализации промышленных трестов.
Посилання на подібний пункт програми ВО Свобода , будь ласка ...

14. Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных коммерческих предприятий.
еее... а Ви проти ??? і , аналог у програмі ВО Свобода , будь ласка ...

15. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения для стариков.
46. Ухвалити новий Пенсійний кодекс. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією.

47. Надавати неповносправним громадянам та дітям-сиротам адресну допомогу у розмірі, не меншому ніж розмір прожиткового мінімуму коштом державного соціального страхування.

48. Узаконити розмір неоподаткованого мінімуму, який би дорівнював розмірові мінімальної заробітної плати.


16. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи их в наем по дешевым ценам мелким производителям, самого строго учета за тем, чтобы мелкие производители получали бы общественную поддержку всюду - на государственном уровне, в землях или общинах.
45. Ухвалити новий Кодекс законів про працю – Трудовий кодекс України. Розробити тарифікаційну шкалу погодинної оплати праці, встановивши її розмір на рівні середньоєвропейського. Встановити розмір максимальної погодинної заробітної плати у працівників бюджетної сфери, яка б не перевищувала мінімальну більше ніж у 5 разів.

23. Ухвалити Податковий кодекс. Скасувати податок на додану вартість. Встановити для підприємств верхню межу суми усіх податків та зборів не більше ніж 30% (окрім спеціально обумовлених випадків). Зменшити податкове навантаження на трудовий прибуток громадян України до 12%.

24. Зменшити економічний тиск держави на дрібне та середнє підприємництво, запровадивши прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки.

25. Встановити податок з прибутку в розмірі 5% на ту частину прибутку підприємств, яку направляють на технологічне оновлення засобів виробництва згідно з передовими технологіями.

26. Запровадити єдиний соціальний податок з доходів громадян у розмірі 20% замість ряду існуючих податків і платежів.

27. Знизити споживчі ціни на товари першої необхідності шляхом додаткового оподаткування предметів розкоші.

30. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу (дрібні та середні підприємці, високооплачувані працівники), який становитиме не менше ніж 60% від працездатного населення. Забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи та максимально спростити дозвільну систему. Запровадити державну програму економічної просвіти громадян.


17. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с интересами германской нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд, аннулирования процентов по закладным, запрещение спекуляций землей.
17. Ухвалити закон про державний земельний кадастр України. Провести повну інвентаризацію земельних ділянок.

18. Заборонити в Україні продаж землі сільськогосподарського призначення. Надавати її у довгострокове володіння українським громадянам із правом родинного успадкування. Визначити законом підстави припинення такого володіння в разі використання землі за нецільовим призначенням чи в разі погіршення її продуктивності.

19. Дозволити особам, які законним способом набули право власності на сільськогосподарські угіддя (під час розпаювання), продавати ці земельні наділи лише державі. Не визнавати право власності на сільськогосподарські угіддя, набуте в результаті боргових розписок.

20. Зобов'язати громадян, які бажають набути у користування землю сільськогосподарського призначення у розмірі, більшому ніж середній розмір селянського земельного паю, скласти кваліфікаційний іспит.

21. Дозволити право власності на землю лише на присадибні земельні ділянки та ті, що перебувають під житловими будинками й іншою нерухомістю. Не дозволяти право власності на землю іноземцям та особам без громадянства.

22. Заборонити зміну цільового призначення сільськогосподарських земель, за винятком державних потреб. Повертати у державну власність землі, що не використовуються за цільовим призначенням. Створити відділ внутрішнього розслідування у Державному комітеті земельних ресурсів України.


18. Мы требуем объявить безжалостную борьбу с преступностью. Мы требуем ввести смертную казнь для преступников против германского народа, ростовщиков, спекулянтов и .др., вне зависимости от общественного положения, религиозной и национальной принадлежности.
1. Провести люстрацію влади. Усунути від влади аґентуру КҐБ та держслужбовців, які працювали на керівних посадах в КПСС.

2. Оприлюднити списки агентів КҐБ СССР, які перебували або перебувають на державній службі в Україні та інших суспільно значущих посадах.

3. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та, після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.

4. Встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на виборні посади з допомогою поліграфа ("детектора брехні") на причетність до корупційних дій, співпраці з іноземними спецслужбами та подвійного громадянства.

5. Ухвалити Закон про контроль не тільки доходів, але й видатків державних посадовців та членів їхніх сімей.

6. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип "чим вища державна посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин".

8. Ввести кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії.

28. Обмежити законом лихварські відсотки за банківськими кредитами для населення та підприємств України.

29. Заборонити видачу кредитів в іноземній валюті; виняток – суб'єкти господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Перевести заборгованість за кредитами, виданими фізичним особам в іноземній валюті, у національну валюту за курсом, який був на момент видачі кредиту. Різницю компенсувати коштом валових витрат банків та валютних резервів Національного Банку України.


19. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического мирового порядка, немецким народным правом.
20. Запровадити обрання: місцевих суддів – громадою строком на 5 років, суддів апеляційних судів – з'їздом суддів місцевих судів строком на 7 років, суддів Верховного Суду – з'їздом суддів України строком на 10 років.

21. Підвищити віковий ценз судді до 30 років. Обирати суддею можна громадянина України, який має досвід роботи в галузі права не менше ніж 5 років, є дієздатним та несудимим, і який останні 10 років проживає в Україні та володіє і спілкується державною мовою.

22. Забезпечити функціонування єдиного реєстру судових рішень з метою однакового застосування закону всіма судами держави.

23. Здійснювати відшкодування моральних або матеріальних збитків, яких зазнає особа через помилкові або неправомірні рішення органів державної влади, місцевого самоврядування та дії посадовців, у повному розмірі коштом винуватців. Відшкодовувати збитки за неправомірне судове рішення коштом судді, що його ухвалив.


20. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу возможность получить высшее образование и занять руководящее положение, государство должно заботиться о всестороннем широком развитии всей нашей системы народного образования. Программы всех учебных заведений должны быть приведены в соответствие с требованиями практической жизни. С самого начала развития сознания ребенка школа должна целенаправленно обучать учащихся пониманию идеи государства. Мы требуем, чтобы особо талантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, получали бы образование за счет государства.
1. Ухвалити Закон "Про захист української мови" замість чинного "Про мови в Українській РСР". Створити Державний комітет мовної політики, відповідальний за захист та поширення української мови.

2. Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно до кількості українців – не менше, ніж 78% їх площі та ефірного часу.

3. Забезпечити синхронний звуковий переклад державною мовою іншомовних виступів, передач та фільмів на телебаченні і радіо. Здійснювати переклад коштом власників ЗМІ.

4. Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відео- продукцію, програмне забезпечення.

5. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади. Зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів.

6. Запровадити до програм усіх вишів України обов'язковий курс "Культура української мови" обсягом не менше ніж 72 години.

7. Перевірити відповідність мови викладання в усіх без винятку навчальних та виховних закладах до офіційного статусу навчальних закладів. Позбавляти ліцензій навчальні заклади, якщо викладання у них здійснюється іноземними мовами без належного оформлення статусу закладу з іноземною мовою викладання. Припинити постачання навчальних посібників та підручників іноземною мовою коштом Державного бюджету України у заклади, що не мають офіційного статусу закладів з іноземною мовою викладання.

8. Культивувати кращі традиції української педагогіки. Припинити практику механічного копіювання іноземних зразків, зокрема Болонського процесу.

9. Розширювати мережу дошкільних освітніх закладів. Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад.

10. Відновити і зберегти систему позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

11. Забезпечити випускникам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце.

12. Ухвалити державну програму патріотичного виховання та ґартування характеру молодого покоління. Забезпечити активне дозвілля і оздоровлення дітей та юнацтва. Сприяти поширенню мережі дитячо-юнацьких та молодіжних патріотичних організацій, спортивних секцій, гуртків, літніх таборів для дітей та юнацтва.

13. Змінити принципи надання звань кандидата наук і доктора наук та структуру Вищої атестаційної комісії України (ВАК) для забезпечення реального, а не формального контролю за якістю дисертаційних робіт.

14. Стимулювати повернення українських науковців, що виїхали закордон.

15. Запровадити програми стимулювання співпраці між українськими та провідними іноземними науковими лабораторіями.

16. Привести патентне законодавство України у відповідність з провідною світовою практикою патентного законодавства. Забезпечити отримання науковцями-розробниками не менше ніж 25% від суми, отриманої з продажу прав на патент за їхній винахід.

17. Вилучити з фондів дитячо-юнацьких та публічних бібліотек совєтську пропагандистську літературу. Закуповувати коштом бюджету національні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно для поповнення фондів бібліотек, музеїв, фонотек, відеотек, репертуару театрів, музичних колективів тощо.

18. Надавати на конкурсній основі державні стипендії і ґранти на здійснення мистецьких проектів, створення національних творів літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно, вистав, концертних програм, телерадіопрограм тощо.

19. Розвивати мережі концертних залів, кінотеатрів, книгарень, виставкових залів та галерей, забезпечивши для них сприятливі умови оренди.

20. Внести питання захисту національного інформаційного простору до компетенції РНБО. Створити громадське радіо та телебачення, конкурентноспроможну українську кіноіндустрію.

21. Позбавляти ліцензій ті ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду.


21. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние населения путем введения обязательных игр и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи. '
1. Запровадити довгострокову державну програму культивування в суспільстві здорового способу життя, що включає пропаганду духовного і фізичного здоров'я, боротьбу з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням.

2. Запровадити обов'язкове державне соціальне медичне страхування. Забезпечити ґарантований базовий пакет невідкладної первинної медичної допомоги, що надається безоплатно коштом державного медичного фонду.

3. Реалізувати програму "Репродуктивне здоров'я нації". Заборонити переривання вагітності, окрім випадків, зумовлених медичними висновками та доведених у судовому порядку фактів зґвалтування. Прирівняти у кримінальному законодавстві незаконне здійснення абортів до замаху на вбивство.

4. Здійснювати політику економічного протекціонізму щодо вітчизняної фармацевтичної промисловості й медичного приладобудування. Забезпечити суворий державний контроль за якістю та цінами на лікарські препарати, особливо імпортного виробництва.

5. Відновити і повернути у державну власність санаторно-курортні комплекси. Заборонити перепрофілювання санаторіїв. Заборонити приватизацію курортних та санаторних земель на всій території України.

6. Затвердити державну житлову програму, згідно з якою сім'я з трьома дітьми отримує державний безвідсотковий кредит, сім'я з чотирма дітьми – державний безвідсотковий кредит, 50% якого сплачує держава, сім'я з п'ятьма дітьми і більше – безкоштовне житло від держави. Запровадити пільгові кредити на придбання житла для молодих сімей.

7. Збільшувати розмір виплат українським сім'ям у зв'язку з народженням кожної наступної дитини пропорційно до росту цін на дитячі товари.

8. Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв у будь-якій формі на всій території України. Встановити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії (у тому числі так званих "легких наркотиків") та сексуальних збочень.

9. Надати право місцевим громадам обмежувати торгівлю алкогольними напоями.

10. Встановити спеціальний податок на алкогольні напої, тютюнові вироби, генетично модифіковані продукти харчування. Отримані кошти спрямовувати на програми подолання соціальних хвороб (туберкульоз, онкологічні та серцево-судинні захворювання, діабет, ВІЛ/СНІД, венеричні захворювання, наркоманія).

11. Дозволяти продаж генетично-модифікованих продуктів харчування лише зі спеціальним маркуванням. Відводити для генетично-модифікованих продуктів окремі полиці у торговельних закладах.

12. Організувати належний державний контроль за охороною здоров'я працівників, санітарними умовами праці громадян та безпекою на виробництві.

13. Надати мешканцям регіонів України, які постраждали від техногенних забруднень, статус, прирівняний до чорнобильського.

14. Зберігати наявні заповідні території та парки і створювати нові рекреаційні зони.

15. Переносити за межі населених пунктів на безпечну відстань усі підприємства, що здійснюють хімічні або біологічні викиди в атмосферу.

16. Зобов'язати фізичних та юридичних осіб відшкодовувати у подвійному розмірі збитки, нанесені довкіллю.


22. Мы требуем ликвидации наемного войска и создания народной армии.
6. Делімітувати (встановити договором) та демаркувати (позначити на місцевості пограничними знаками) державні кордони України, у тому числі – морські. В разі подальшого зволікання Росії – встановити державні кордони в односторонньому порядку (за прикладом Естонії). Забезпечити належну прикордонну охорону. Запровадити візовий режим з Росією.

7. Вимагати від країн, які обіцяли безпеку та недоторканість кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї (Будапештський меморандум, 1994 р.), дієвих, а не паперових ґарантій. Укласти чіткі двосторонні угоди з США та Великобританією про негайну повномасштабну військову допомогу Україні в разі збройної агресії Росії.

8. Звернутися до Генеральної асамблеї та Ради Безпеки ООН з вимогою дати оцінку заявам Росії про можливість нанесення превентивних ядерних ударів без оголошення війни.

9. Відновити ядерний статус України у зв'язку з порушеннями Будапештського меморандуму Росією (одним з ґарантів безпеки України): конфлікти довкола о. Тузла та Керченської протоки, прямі погрози, брутальний політичний та економічний тиск, регулярні спроби піддати в сумнів територіальну цілісність України посадових осіб Росії. Відновити тактичний ракетно-ядерний арсенал держави. Звернутися до США та Великобританії про сприяння та допомогу в ядерній програмі України.

10. Розпочати реальні, а не декларативні дії, які уможливлюють Україні інтеграцію до європейських структур безпеки: очистити владу та силові структури від агентури Москви; знешкодити фінансовані Росією підривні організації; делімітувати та демаркувати кордони; погасити осередки сепаратизму; нейтралізувати усі територіальні претензії до України; забезпечити виведення російських військових баз з української території; негайно реформувати та розбудовувати ЗС та ВМС України.

11. Вимагати від країн-членів НАТО вигідних для України умов, чітких ґарантій та конкретних термінів можливого вступу України до Альянсу. Розробити та втілювати паралельний план безпеки і оборони України.

12. Розвивати власну систему попередження про ракетний напад та засобів дій у відповідь на самостійній чи спільній з іншими країнами основі. Відновити у повному обсязі системи ППО країни для захисту всього повітряного простору. Зміцнити об'єктове ППО для захисту стратегічних об'єктів та багатонаселених міст. Звернутися до країн Заходу з проханням надати Україні в оренду мобільні системи ППО для розгортання протиракетного і протиповітряного щитів в обмін на надання оперативної інформації з українських радіолокаційних станцій у Севастополі та Мукачевому. Перевірити таким чином реальну готовність країн-членів НАТО до співпраці з Україною в сфері оборони та безпеки.

13. Встановити фінансування Збройних Сил України на рівні 5% від ВВП (до подолання технічного відставання ЗСУ від країн-сусідів), враховуючи нагальну потребу реформування та переозброєння війська. Реформувати ЗС України, у т.ч. ВМС і ВПС, оснастити їх кораблями, літаками, ракетними ударними комплексами та комплексами ППО 4-го та 5-го покоління, переозброїти наявну техніку (літаки, кораблі) сучасними зразками озброєння. Розбудовувати військово-промисловий комплекс для забезпечення сучасним вітчизняним озброєнням українського війська та ефективної участі України у світовому ринку зброї.

14. Заборонити приватним структурам продавати українську зброю за кордон. Створити єдине державне підприємство торгівлі озброєнням та забезпечити суворий контроль за ціноутворенням і надходженням виручених коштів у державний бюджет України. Спрямувати усі виручені від продажу зброї кошти винятково на потреби оборони. Ліквідувати практику зняття з бойового чергування будь-якого озброєння для продажу іншим державам.

15. Розробити і планомірно впровадити до 2017 року нову програму реформи та побудови українського війська, яка забезпечить реальну обороноздатність держави. Створити високотехнічну і професійну контрактну армію – регулярні війська. Заснувати народний резерв ЗСУ.

16. Створити єдину систему вишколу та мобілізації резервістів (за швейцарським зразком). Відновити у повному обсязі систему початкової військової підготовки та цивільної оборони у загальноосвітній школі та мережу військових кафедр у вишах.

17. Створити ефективну контррозвідувальну службу для гарантування безпеки українського запілля та боротьби проти диверсантів і саботажників імовірного противника.

18. Встановити паритет сил на Чорному морі. Добудувати та ввести до складу ВМСУ ракетний крейсер "Україна" (однотипний із флагманом ЧФ РФ крейсером "Москва"). Реорганізувати та посилити берегову охорону Чорноморського узбережжя. Встановити на стратегічно важливих напрямках на чорноморсько-азовському узбережжі України протикорабельні та протичовнові ракетні комплекси для захисту водного простору, розмістити сучасні протиповітряні протиракетні комплекси для прикриття військ берегової охорони та морської піхоти ВМС. Збільшити чисельність військ в Криму, переоснастити їх сучасними ракетно-артилерійськими установками та бронетехнікою для швидкого розгортання та протидії можливій агресії23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и ее распространения в прессе. С целью создания германской национальной прессы мы требуем, чтобы: а) все редакторы и издатели германских газет были бы гражданами Германии;

б) не германские газеты должны получать специальное разрешение государства на издание. При этом обязательно, чтобы они издавались на немецком языке;

в) негражданам Германии запрещалось бы по закону иметь любой финансовый интерес или влияние на германские газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Мы требуем объявления непримиримой борьбы с против с литературными и культурными течениями, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий направленных на это

21. Позбавляти ліцензій ті ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду.

22. Зобов'язати всі ЗМІ інформувати громадян про власників видань та каналів (для преси – у кожному номері; для ТБ та радіо – щоденно в ефірі).

23. Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо- та відеопродукцію. Запровадити податок на ретрансляцію іноземних радіо- та телевізійних програмних продуктів, тиражування та прокат музичної і кінопродукції. Спрямувати отримані кошти на розвиток національного інформаційного простору.

24. Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. Встановити оподаткування на рекламу, яку транслюють під час показів фільмів іноземного виробництва, на користь національного кіно.

25. Встановити обов'язкові квоти ефірного часу на радіо та ТБ для національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів чи виконавців та обов'язкові квоти екранного часу на ТБ та в кінопрокаті для фільмів вітчизняного виробництва.

26. Встановити пільгове оподаткування у сфері розвитку новітніх інформаційних технологій та сучасних електронних мереж. Ліквідувати на території України монополію транснаціональних корпорацій у галузі інформаційних технологій..


24. Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеданиям в государстве до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не выступают против морали и чувств германской расы. Партия как таковая стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана убеждениями, с какой-либо конфессией. Она борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что германская нация может достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на принципах приоритета общих интересов над частными.
Свобода віросповідання - у Конституції ...

25. Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной централизованной имперской власти. Непререкаемый авторитет центрального политического парламента на территории всей империи во всех ее организациях. Создание сословных палат и палат по профессиям для осуществления принятых империей общих законов в отдельных федеральных землях. Лидеры партии берут на себя обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями.
9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про пропорційне представництво в органах виконавчої влади українців та представників національних меншин.

10. Винести на всенародне обговорення проект Конституції, згідно з яким Українська держава є президентською республікою, Президент України є главою Української Держави, головнокомандувачем Збройних Сил України і безпосередньо очолює Уряд України.

13. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх програмних засад, дебатів тощо. Заборонити платну політичну рекламу у ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії.

14. Зобов'язати кандидатів на всі виборні посади вказувати в офіційних біографіях національну приналежність, усі попередні (від радянських часів) партійні та державні посади і судимості – не лише непогашені, але й погашені. Знімати кандидатів з реєстрації через приховування біографічних фактів або позбавляти депутатів мандату, якщо приховування виявиться після виборів.

15. Забезпечити рівну участь у виборчих комісіях представникам усіх політичних сил, що беруть участь у виборах.

16. Скасувати депутатську недоторканість щодо кримінальних та економічних злочинів. Заборонити притягнення до юридичної відповідальності депутатів усіх рівнів за їхню політичну позицію, висловлювання і характер голосування в радах та їхніх органах (окрім випадків антиукраїнської, антидержавної, українофобської діяльності).

17. Обмежити термін дії парламенту та місцевих рад з п'яти до трьох років. Скоротити кількість народних депутатів України у парламенті до 300.

18. Запровадити дактилоскопічне голосування (за відбитком пальця) з метою забезпечення винятково особистої участі народних депутатів у роботі парламенту.

19. Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам протягом чинності їхніх повноважень.

24. Винести на всенародне обговорення проект закону про нову трирівневу систему адміністративно-територіального устрою України, яку складають 300 повітів, а також міста, селища і села.

25. Запровадити мажоритарну систему виборів для депутатів сільських, селищних та міських рад, пропорційно-мажоритарну (змішану) – для депутатів повітових рад. Обирати депутатом місцевої ради можна громадянина України, який на день виборів досяг 18 років, є дієздатним, не судимим і проживає на території громади не менше ніж 5 років.

26. Забезпечити територіальним громадам право шляхом таємного, рівного і прямого виборчого права обирати на 3 роки сільського, селищного, міського та повітового голову, який очолює виконавчий комітет.

27. Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів місцевих рад, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ шляхом плебісциту.

28. Забезпечити підвищення ролі місцевого самоврядування шляхом перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між центральними органами влади і органами місцевого самоврядування за принципом: формування бюджету "знизу вгору".

29. Запровадити практику якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – референдуми, плебісцити, загальні збори тощо. Проводити місцеві референдуми з життєво важливих питань. Запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування.

30. Поглибити вплив місцевого самоврядування на життєдіяльність громади шляхом створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення. Дозволяти наділяння землі та нове будівництво у населених пунктах тільки за згодою цих органів. Спірні земельні та будівельні питання вирішувати шляхом проведення місцевих референдумів.


як бачимо , між двоиа програмами майже немає нічого спільного... а те , що є - невже Ви будете протестувати проти , скажімо , підвищення пенсій , утворення середнього класу абощо ...

п.с. може щось недобачив - очі вже злипаються

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

та да

Гитлер умел четко все изложить - 25 пунктов

а Тягныбок размазал на стонадцать пунктов

Шо ж там спильного!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А как они Конституцию Украины (гарантия равенства прав и свобод гражданам) собираются с люстрацией увязать?

Без суда и следствия, вот так - одним махом..

Хотя.. тьху это а не пункт

Это как Кучма с Януковичем государственность руского языка обещали

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кучма вообще на этом пункте в кресло президента въехал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вот шо сравнивать?

Гитлер за 13 лет к власти пришел

А наши националисты? за 23 года - 10% мест в парламенте

тьху.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кучма вообще на этом пункте в кресло президента въехал.

та ото ж й ці - першим пунктом люстрація. 

От проблема, яку конче треба вірішити!

Й буде всім щастя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

то так і не відповіли на запитання :

 

7. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботиться о возможностях для работы и жизни граждан Германии. Если невозможно прокормить все население государства, то лица чуждых наций (не граждане государства) должны быть высланы из страны.
Будь ласка , подібний пункт у програмі ВО Свобода ...

8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица негерманской расы, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, немедленно покинули рейх.
Будь ласка , подібний пункт у програмі ВО Свобода ...

9. Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями.
Цей пункт є в Конституції України ... А Ви проти того , щоб в Україні всі мали рівні права та обов'язки???

10. Первейшей обязанностью каждого гражданина Германии будет выполнение работы, умственной или физической. Деятельность каждого гражданина не должна расходиться с интересами общества в целом, должна протекать в рамках общества и, следовательно, быть направлена для общей пользы.
Посилання на подібний пункт програми ВО Свобода , будь ласка ...

11. Мы требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность вредит общим интересам. Преступления против нации, совершенные ростовщиками, спекулянтами и т.д. должны наказываться смертной казнью, несмотря на расу и убеждения. Мы требуем уничтожения нетрудовых доходов и процентного рабства.
Посилання на подібний пункт програми ВО Свобода , будь ласка ...

12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от нации каждой войной, личнре обогащение во время войны должно рассматриваться как преступление против нации. Мы требуем, следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей.
В Україні , дякувати богам , війни немає ... проте , якби була - Ви б були проти цього пункту ?

13. Мы требуем национализации промышленных трестов.
Посилання на подібний пункт програми ВО Свобода , будь ласка ...

14. Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных коммерческих предприятий.
еее... а Ви проти ??? і , аналог у програмі ВО Свобода , будь ласка ...

 

А как они Конституцию Украины (гарантия равенства прав и свобод гражданам) собираются с люстрацией увязать? Без суда и следствия, вот так - одним махом..

а чому це Ви вирішили - що без суда та слідства ?  :chok_mini:  :icon_mrgreen:  :icon_mrgreen:  :icon_mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

та ото ж й ці - першим пунктом люстрація. 

От проблема, яку конче треба вірішити!

Й буде всім щастя

поки країну в прірву ведуть саме екс- коммі та ті , хто виріс на цій ідеології - різноманітні там комсомольці та інша гидота .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

виправив назву теми . сорь . Модератор .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А найдите у тягнібоковцев

вот єтот пункт

Лидеры партии берут на себя обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями.

 

щас, пожертвують вони своїми життями. Розігнались

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

поки країну в прірву ведуть саме екс- коммі та ті , хто виріс на цій ідеології - різноманітні там комсомольці та інша гидота .

ну, хто там комі?

не смішіть. Останні комі , що були на держпосадіх, вже на пенсії рибу ловлять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ну, хто там комі?

не смішіть. Останні комі , що були на держпосадіх, вже на пенсії рибу ловлять

і їхні викормиши - різноманітні Януковочі , Тигипки , Симоненки .....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

і їхні викормиши - різноманітні Януковочі , Тигипки , Симоненки .....

Леша, это даже смешно читать. 

Агитка предвыборная, которую Вы всерьез принимаете. 

Папа Ильенко обласканый коммунистами. Премии и регалии. Теперь сынок папку за причандали возьмет?

И так по списку. 

А мы с Вами как были в ж..е, так и останемся. Или вы надеетесь, что паном станете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отпрыска Черновола вспомним?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ага, чем он готов пожертвовать ради великой цели?

Лимонову этому постоянно что-то на ноги падает - ала-ла! Покушение!

Отпрыска Черновола вспомним?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да он уже пожертвовал. Идеалами отца и доверием избирателей. Он от Закарпатья баллотировался в ВР, если не ошибаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А Рома Василишин! Вы ж поните этого националиста?

Как только появилась возможность здрыстнуть - он и переметнулся

Шо он там с Коневым организовывал?

Изменено пользователем Шинелька

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да я и одного журналиста знаю с коммунистическими взглядами стойкими... Бывшими до зарплаты с другой стороны фронта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А Юлька? 

как только лишили черной икры с чем там еще - так смертельно заболела

камеру ей с евроремонтом, лечение за границей..

а как же "я з народом!"

 

Шо там с чем сравнивать?

Мне смешно прям. Гимлера и Фарионшу?

так рядом не стояла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Местного :)

3. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих фахівців, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та, після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.

 

Представила свободовца с чубчиком местного на освободившейся должности))))))))))))))))))

ему бы на освободившуюся койку в отделении))

Но по принципам патриотизма пройдет же, зараза))0

Изменено пользователем Шинелька

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...