Перейти к публикации
alexand311

Карточки банков. Читать всем, и знать закон.....

Рекомендованные сообщения

Рекомендую всем ознакомится и знать нормативную базу. Это конечно не панацея для Украины, у нас законы для "лохов". 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 17.05.2012 р.

До питання про виплату заробітної плати та соціальних виплат через платіжні картки

Кожний працюючий громадянин має право на отримання винагороди за виконану роботу та соціальний захист в межах, встановлених законодавством. Зазначене право громадян гарантується Конституцією України та законами, що регулюють питання оплати праці та соціального захисту.

Так, статтями 43 та 46 Конституції України встановлено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право, зокрема, гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Сьогодні ж ми поговоримо про форму оплати праці та форму виплати пенсій, інших видів соціальних виплат та допомог.

Форми виплати заробітної плати визначені статтею 23 Закону України "Про оплату праці", згідно з якою заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється.

Частиною другої цієї статті передбачено, що заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України. Разом з тим, до сьогодні Кабінетом Міністрів України не визначено вказаного порядку, а отже вказаний механізм виплати заробітної плати не діє.

При цьому статтею 24 вказаного вище Закону передбачено, що виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. І лише за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

Аналогічно вказане вирішується і в законодавстві, що регулює питання виплати пенсій. Так, відповідно до роз'яснення Пенсійного фонду України, що міститься на його веб-порталі, пенсія виплачується щомісячно організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій, в строк не пізніше за 25 число місяця, за який виплачується пенсія, винятково в грошовій формі за вказаним в заяві місцем фактичного мешкання пенсіонера в межах України або перераховуються на визначений цією особою банківський рахунок в порядку, передбаченому законодавством.

Тобто, відповідно до чинного законодавства громадянин самостійно вирішує питання обрання форми отримання належних йому виплат.

Разом з тим слід відмітити, що останнім часом розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури.

Вказані процеси практично поглинули механізм виплати заробітних плат, пенсій, інших видів соціальних виплат та допомог. На сьогодні майже кожний громадянин має зарплатну, пенсійну чи іншу соціальну платіжну картку.

Разом з цим останнім часом зросла кількість звернень та скарг громадян на погіршення обслуговування банками операцій з платіжними картками, пов'язаними з виплатою заробітної плати, пенсій та інших соціальних платежів (далі - зарплатні картки). Аналіз таких скарг свідчить про те, що вони стосуються нав'язування банками поряд із зарплатними картками нових кредитних продуктів у вигляді кредитних карток, емітованих на ім'я власника зарплатної картки без отримання згоди клієнта на використання нової послуги чи кредитної лінії.

При цьому деякі банки у процесі запровадження кредитних продуктів заходять настільки далеко, що отримати кошти з зарплатної картки можливо лише за умови активації кредитної картки.

Такий механізм, з огляду на наведені норми законодавства, є не те що неприпустимим, а й порушує гарантоване Конституцією України право громадянина на своєчасне одержання винагороди за працю.


У зв'язку з цим вважаю за необхідне зазначити, що банкам слід частіше звертати увагу на норму статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", яка зобов'язує їх докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку та клієнтів та забороняє вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

А громадянам, у свою чергу, пам'ятати, що відносини банку з клієнтом є суто договірними і регулюються відповідно до умов укладеного вами договору. Тобто, підписуючи договір на обслуговування зарплатної картки, слід звертати увагу на запропоновані банком супутні послуги та на механізм їх дії, оскільки усі спірні питання, які виникають між клієнтом та банком, вирішуються в договірному порядку, а в разі недосягнення згоди - згідно з законодавством України.

Так, відповідно до статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" держава забезпечує споживачам захист їх прав, який відповідно до статті 22 цього Закону здійснюється судом.

Підводячи підсумок сказаного, зауважу, що законодавством встановлена добровільність обрання громадянином форми виплати належних йому платежів та неприпустимість нав'язування зі сторони банків додаткових умов одержання готівкою заробітної плати та інших соціальних виплат. При цьому вважаю, що проблема агресивного запровадження паралельно функціонуючих зарплатних та кредитних карток банків лежить не лише в юридичній площині, а й у психологічній. Проте, це вже тема для іншої статті.

Перелік нормативно-правових актів

1. Конституція України // Офіційний вісник України - 2010 - N 72/1. - Ст. 2598.

2. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. - 2003. - N 11. - Ст. 461.

3. "Про банки та банківську діяльність": Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради. - 2001. - N 5 - 6. - Ст. 30.

4. "Про захист прав споживачів": Закон України від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - N 7. - Ст. 84.

5. "Про оплату праці": Закон України від 24 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N 17. - Ст. 121.

Л.М. Кравченко, заступник начальника Управління - начальник відділу Управління фінансового законодавства Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин, кандидат юридичних наук, доцент

http://www.minjust.gov.ua/40252

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

 • Похожие публикации

  • Автор: alexand311
   Церковь и Банк. О первой мы промолчим, потому что речь пойдет о банках. Точнее о кредитных уловках, о которых нарочно умалчивают финучреждения. Помимо того, что они зарабатывают на наших деньгах, они же пытаются и обмануть своих клиентов.
   1. Непогашенный кредит
   Это самая распространенная банковская уловка, суть которой заключается в следующем: клиент, внеся последнюю выплату за кредит, остается должен банку совсем мизерную сумму денег — буквально несколько гривен. После этого банк с «чистой» совестью и исподтишка начинает на остаток насчитывать штрафы и проценты. Спустя три года, когда проходит срок исковой давности, банковские работники могут нагрянуть с требованием оплатить остаток по кредиту и все штрафы, насчитанные банком. А это, поверьте, может быть немаленькая сумма — несколько тысяч гривен. Доказать то, что кредит был погашен вовремя, клиент не сможет. Так как квитанция об оплате, скорее всего, была выброшена и уничтожена самим клиентом.
   Как так получается, что клиент, погасив строго по графику кредит, остается должен банку? Чаще всего недобросовестный банк просто выдумывает этот долг.
   Что делать:
   Чтобы не попасться на крючок, достаточно после последней выплаты по кредиту потребовать справку, что кредит полностью погашен и Вы не имеет никаких долгов перед финучреждением. Ну и конечно, необходимо хранить все квитанции об оплате как минимум 3 года.
   2. Старая зарплатная карта
   Почти все украинцы хоть раз в своей жизни меняли работу, а с ней и банк, обслуживающий зарплатную карту. Вот только мало кто знает, что банковский счет платежной карты необходимо в срочном порядке закрыть, а не выбрасывать обнуленную карту. Ибо спустя неопределенное время банковский счет, который не был закрыт, уходит в «минус» — появляется отрицательный баланс. Как так могло случиться, если этой картой никто не пользовался? Ответ прост: банк списал деньги, к примеру, за СМС-банкинг, а также за годовое обслуживание (а это как минимум 121 грн). И в итоге банк по схеме, упомянутой в первом пункте, на эти деньги насчитывают проценты и штрафы. И история повторяется.
   Что делать:
   Чтобы не попасться на банковскую уловку необходимо сразу после увольнения закрыть текущий счет в банке. Для этого необходимо в ближайшем отделении Вашего банка написать заявлении о закрытии счета. И, конечно же, обязательно возьмите справку, что банковский счет закрыт. Кроме того, счет можно переоформить на себя и пользоваться им в своих целях.
   3. Технический овердрафт
   Эта уловка применяется с карточками, на которых был установлен овердрафт. Если у вас дебетовая карта, которая позволяет снимать большую суму, нежели имеется на банковском счете, будьте особенно бдительны. Потому что, во-первых, проценты по овердрафту могут выходить за рамки разумного. Во-вторых, погашать необходимо всю сумму сразу, а не по частям, как если бы Вы взяли кредит. Кроме того, дебетовая карта психологически предрасполагает тратить больше, чем Вы зарабатываете. В таких случаях и возникает неумышленный «минус» на карточке.
   Что делать:
   Чтобы точно контролировать Ваши расходы с карточки, необходимо подключить СМС-банкинг. Помните, что он тоже платный (в среднем 3-5 грн в месяц).Церковь и Банк. О первой мы промолчим, потому что речь пойдет о банках. Точнее о кредитных уловках, о которых нарочно умалчивают финучреждения. Помимо того, что они зарабатывают на наших деньгах, они же пытаются и обмануть своих клиентов
   Источник.
   Брать иль не брать – вот в чем вопрос: как вовремя отказаться от банковского кредита
   Если вы взяли кредит, но потом посчитали, что вам не потянуть его обслуживание, у вас в запасе есть 14 дней: вы можете отказаться и вернуть в банк деньги, уплатив за пользование кредитом за эти самые 14 дней.
   Многие уже попробовали на вкус кредитные деньги. Как любят повторять в банках и кредитных союзах: быстро, дешево, удобно! Но при этом забывают упомянуть – не всегда безопасно! Ведь кредит – это своеобразное лекарство, стимулятор вашей системы финансового здоровья. И как любое лекарство, принятое вовремя и в нужных дозах, помогает вашему финансовому организму пережить определенные трудности. А что бывает, если мы принимаем лекарства, прописанные врачом не вовремя, да еще и больше предписанного? Так можно навредить своему здоровью, вместо того, чтобы его поддержать! То же самое и с кредитом, эдаким своеобразным и очень опасным финансовым лекарством.
   Что нужно знать в самом начале?
   Прежде чем брать любой кредит, в банке или в кредитном союзе, надо начать с элементарного просчета своего текущего семейного бюджета. Суммируйте свои доходы как минимум за предыдущий год. То же самое сделайте со своими расходами. Причем в расходы включите не только постоянную составляющую (питание, одежда, обувь, образование, отдых, квартплата, транспорт), но и возможную переменную составляющую, так называемый форс-мажор (болезнь кого-то из членов семьи, неплановый ремонт автомобиля и т.д.). Т.е. ваш бюджет должен иметь «запас прочности» как минимум в 20%. А теперь, отняв от вашей годовой суммы дохода ваши расходы, увеличенные на 20%, получаем те денежные средства, которые вы сможете потратить на обслуживание кредита. Если после этой простой арифметической операции вы получили «нуль» или, не дай Бог, отрицательную величину, забудьте о кредите вообще. Это, прежде всего, в интересах вашего финансового здоровья.
   Если вы все же человек рисковый и решили брать кредит даже при таких неблагоприятных раскладах, посчитайте, от каких статей расходов вы сможете отказаться на время, пока будете погашать этот кредит. Вот это и будет ваш запас финансовой прочности при кредитовании. Точно такой же процесс проходят при получении кредита все юридические лица в банках. И поверьте, если вышеприведенные расчеты показывают грядущие убытки, ни одна фирма не может рассчитывать на какой-либо кредит!
   Как выбрать кредит?
   Если вы решили брать кредит в кредитном союзе, помните одно очень важное условие: после того, как вступили в члены кредитного союза, вы сознательно отказались от всех степеней защиты, которые может дать Закон «О защите прав потребителей». В этом случае вы уже не потребитель, а один из собственников этого кредитного союза. Следовательно, свои споры вы можете решать исключительно в суде, а не в Госпотребинспекции. И при этом нормы Закона «О защите прав потребителей» к вам уже не применимы.
   Если же вы пришли кредитоваться в банк, первое, что жизненно необходимо сделать, – это попросить у работника банка показать вам, где в банке находится «Памятка заемщику банка», утвержденная НБУ. Она небольшая, написана доступным для потребителя языком, и в ней содержатся все условия и особенности получения кредита, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. В соответствии с письмом НБУ от 10.11.2008 г. № 40-511/4640-15577 такая Памятка не просто должна быть размещена на видном и доступном для потребителя месте, но к тому же должна быть распечатана кеглем не меньше 14-го. Т.е. эту Памятку может прочесть и человек со слабым зрением. Пересказывать содержание этой Памятки в данной статье не имеет смысла, потому что заемщик должен ознакомиться с ней именно в банке! Это, так сказать, последнее предупреждение, прежде чем принять окончательное решение.
   Если эта Памятка в банке отсутствует или вам говорят, что сейчас ее найдут и распечатают, уходите из этого банка сразу, не задумываясь. Здесь ваши права потребителя на получение полной, достоверной и самое главное – своевременной информации уже изначально нарушаются. А значит, ожидать от данного банка уважения ваших прав в дальнейшем не приходится!
   Принимая решение о кредитовании, помните: стоит семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, т.е. взять кредит! И не забывайте – если вы все же взяли кредит, но потом посчитали, что вам не потянуть его обслуживание, у вас в запасе есть 14 дней, когда вы можете отказаться от кредита, вернуть в банк деньги и уплатить за пользование кредитом за эти самые 14 дней. Эту возможность вам предоставляет п.6 ст.11 Закона Украины «О защите прав потребителей»!
   Михаил Стрельников
   советник главы Госпотребинспекции, председатель правления организации «Фінансова грамота України»
   Материал предоставлен изданием «Личный счет»
 • Сейчас на странице   0 пользователей

  Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
 • Создать...