Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!Помогите разобраться в ситуации.У меня у мужа двое детей под опекой 16 и 13 лет и один наш совместный ребенок 1 год и 3 мес.У мужа на работе до сих пор высчитывают подоходный налог.Должны высчитывать или нет?Если нет то с какого момента?И как быть дальше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А он заявление с приложением св-в о рождении писать и предоставлял справку с места вашей работы что вам не предоставляется налоговая льгота?

Отправил в личку номер телефона. Зовут его Анатолий, думаю он Вам поможет.

юридическая консультация

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А он заявление с приложением св-в о рождении писать и предоставлял справку с места вашей работы что вам не предоставляется налоговая льгота?

нет не писал а куда надо предоставить справку с места работы?И какая налоговая льгота?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Податковий кодекс України

Ст. 169.1

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

Т.е. ваш муж имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% прожиточного минимума из расчёта на каждого ребёнка.

169.2.2. Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги).

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги утверждён Постановою Кабінету Міністрів України №1227 от 29.12.2010.

Сделал витяг:

1. Цей Порядок визначає правила подання платником податку з доходів фізичних осіб (далі - платник податку) документів для отримання (застосування) податкової соціальної пільги, на яку він має право згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс).

2. Платник податку подає роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги) за встановленою Державною податковою службою формою.

4. Підставою для отримання (застосування) платником податку (якщо розмір нарахованого (отриманого) місячного доходу у вигляді заробітної плати не перевищує суми, визначеної відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу) пільги у розмірі, встановленому підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, є заява про застосування пільги (з урахуванням положень абзаців першого, другого, четвертого підпункту 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 Кодексу) .

5. Для застосування пільги з підстав, передбачених у підпунктах 169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, крім заяви про застосування пільги подають:

...

3) платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років:

- копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

- копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

Можно также ознакомится с письмом ГНС Украины "Щодо питань надання податкової соціальної пільги"

http://www.nau.kiev.ua/druk.php?name=360298-25022011-0.txt

Что касается формы заявления, которое нужно сдать работодателю, то она утверждена уже отменённым Наказом ДПА України "Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку" №461 от 30.09.2003.

После принятия Налогового кодекса новой формы по-моему не утверждали, и даже было февральское письмо ДПА, в котором налоговики говорили об отсутствии требования составлять заявление по какой-либо форме, но это письмо они же и отозвали.

Поэтому пусть ваш муж подойдёт к работодателю и спросит по какой форме нужно составить заявление.

Форма по старому приказу приведена ниже (адаптированная под НК)

Працедавцю __________________________________________________

від _____________________________________________________________,

ідентифікаційний номер платника податків ....................................,

---------------------

працюючого(ої) ______________________________________________

указується посада

ЗАЯВА

про застосування податкової соціальної пільги

1. Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в підпункті 169.1.2. Податкового кодексу України.

2. Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи:

1)__________________________________________________________;

2)__________________________________________________________;

3)__________________________________________________________;

4)__________________________________________________________;

5)__________________________________________________________.

Наведена інформація є достовірною.

3. Мені відомо, що згідно пп. 169.2.1. п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

"__" __________ ____ року ___________________________

(дата) (підпис)

Изменено пользователем Иван Переверзев

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Моя бабушка решила продать квартиру и переехать в село, но вот незадача: почемуто отдел субсидий не дает ей такой возможности до полного погашения субсидии ,которая ей начислялась как пенионеру в течении нескольких лет.Это законно? Что можна предпринять в данной ситуации?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Какие пособия можно оформить , если симья состоит из папы(кратковременные ,неофициальные зароботки), мамы(домохозяйка)и ребенка(3года)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Моя бабушка решила продать квартиру и переехать в село, но вот незадача: почемуто отдел субсидий не дает ей такой возможности до полного погашения субсидии ,которая ей начислялась как пенионеру в течении нескольких лет.Это законно? Что можна предпринять в данной ситуации?

что значит не даёт возможности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Какие пособия можно оформить , если симья состоит из папы(кратковременные ,неофициальные зароботки), мамы(домохозяйка)и ребенка(3года)?

судя по всему никаких

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

судя по всему никаких

а пособие для малообеспеченных разве уже не начисляется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Согласно п. 10 Порядка ( http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=250-2003-%EF )

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють... (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; ...).

Возможно я забежал вперёд, полагая, что родители не стоят на учёте в центре занятости как безработные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Согласно п. 10 Порядка ( http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=250-2003-%EF )

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють... (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; ...).

Возможно я забежал вперёд, полагая, что родители не стоят на учёте в центре занятости как безработные.

папа снят с биржы и в течение года не может снова стать на биржу, а мама в декрете до 6-ти лет от биржи!

что значит не даёт возможности?

наложен арест на имущество до погашения задолженности по субсидии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

папа снят с биржы и в течение года не может снова стать на биржу, а мама в декрете до 6-ти лет от биржи!

если кто-либо из трудоспособных членов семьи не зарегистрирован как безработный, семья не имеет права на получение помощи.

наложен арест на имущество до погашения задолженности по субсидии.

кем наложен? по какому иску? задолженность перед кем?

опишите подробнее ситуацию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

папа снят с биржы и в течение года не может снова стать на биржу, а мама в декрете до 6-ти лет от биржи!

Простите за то что вмешиваюсь, но что значит "СНЯТ С БИРЖИ"? Насколько я знаю, то с биржи не "СНИМАЮТ", а люди снимаются с учета в случае трудоустройства, просто ему пособие не выплачивается по безработице, а так статус безработного он не терял и на учете должен числится! Пособие действительно выплачивают только один год, но статус безработного, который стоит на учете по трудоустройству у него не отнимается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С приходом в садик нового воспитателя (которая я так понимаю хочет показать перед руководством себя) появились правила написанные от руки которые должны по ее мнению исполняться строго и за невыполнение которых грозит расстрел mad.gif . Вопрос такой насколько законно требование оплаты (питание + фонды группы + фонды садика + аэробика + анг. язык) в срок строго до 10 числа (ато вашего ребенка не поставят на питание уже с 11го числа) допустим у людей зарплата 20го?

И еще может ли один родитель потребовать отчет о том куда расходуются деньги фондов если окна , эл.баки , и т.д приходиться оплачивать отдельно и на каком основании ?

Ну и еще на что ссылаться что бы не делать прививку (вернее манту) ...?

Спасибо за ранее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вопрос такой насколько законно требование оплаты (питание + фонды группы + фонды садика + аэробика + анг. язык) в срок строго до 10 числа (ато вашего ребенка не поставят на питание уже с 11го числа) допустим у людей зарплата 20го?

Что касается платы за питание, то требования администрации ДНЗ не лишены законных оснований.

Согласно п. 2.7 Порядка встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

( http://zakon.rada.go...i?nreg=z0953-02 )

Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальнихзакладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

И еще может ли один родитель потребовать отчет о том куда расходуются деньги фондов если окна , эл.баки , и т.д приходиться оплачивать отдельно и на каком основании ?

Не только можете потребовать отчёт об использовании благотворительных взносов. Руководитель детсада обязан систематически отчитываться об этом.

Даже Минобразования в своём письме от 15.04.2011 №1/9-289 указало на эту обязанность руководителей ДНЗ.

( http://www.nau.kiev....ode=v-289736-11 )

Ну и еще на что ссылаться что бы не делать прививку (вернее манту) ...?

Ссылайтесь на:

- статьи 42, 43 Закона "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

( http://zakon.rada.go...306610784817443 )

- статью 12 Закона "Про захист населення від інфекційних хвороб":

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку ... профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. ... Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

( http://zakon.rada.go...gi?nreg=1645-14 )

- статью 5 Конвенції про права людини та біомедицину:

Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи.

( http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_334 )

Хотя никто не будет слушать. Будут одни проблемы.

Изменено пользователем Иван Переверзев

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте!

Моей маме в сентябре исполнится 55 лет.Мой брат - инвалид с детства,есть справка (до 6-ти летнего возраста).О норме,которая предусматривает ей льготу в виде выхода на пенсию в 50 лет,мы не знали,в ПФ вовремя не обратились,отказа от них тоже нет.Имеет ли смысл сейчас ворошить этот вопрос,можем ли мы что-то выиграть в суде?Или,как говорится,поезд ушёл?Подскажите,пожалуйста,как быть.

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте!

Моей маме в сентябре исполнится 55 лет.Мой брат - инвалид с детства,есть справка (до 6-ти летнего возраста).О норме,которая предусматривает ей льготу в виде выхода на пенсию в 50 лет,мы не знали,в ПФ вовремя не обратились,отказа от них тоже нет.Имеет ли смысл сейчас ворошить этот вопрос,можем ли мы что-то выиграть в суде?Или,как говорится,поезд ушёл?Подскажите,пожалуйста,как быть.

Спасибо.

Судя по всему вы имеете в виду норму абз. 3 ст. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

Тимчасово, до прийняття відповідного закону:

- жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

Ответ на ваш вопрос содержится в ст. 45 указанного закона:

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;

3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Как видно, по общему правилу пенсия назначается с дня обращения. Есть только три случая, когда пенсия может назначается с момента возникновения определённых обстоятельств, среди которых вашего случая нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поступила на курсы,период обучения три месяца, по условии в договоре: ..."інформація(консультація) містить надання Замовнику(т.е.мне) рекомендації щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету інформування (дословно с документа). Замовник(я), з моменту підписання данного Договору, надає Виконавцю(им) необхідні документи та ІНФОРМАЦІЮ для якісного інформування(консультування)"...

Ещё в начале обучения я попросила преподавателя осветить два вопроса которые меня интересуют, преподаватель с ангельской улыбкой пообещала мне рассмотреть эти темы. И вот уже прошло два месяца я иногда напоминаю об обещании но каждый раз получаю вежливый ответ что "потом рассмотрим"

время идёт,я плачу деньги и не получаю то что мне надо.Боюсь что скоро пролетит время нашего обучения, а мне так ничего и не расскажут.

Как мне себя "обезопасить" и грамотно(может в письменном виде) предупредить что если я не получу информацию, то откажусь платить за последний месяц(хотя 100грн. уже внесены авансом).

Кстати, в Договоре есть пункт:"За невиконання або НЕНАЛЕЖНЕ виконання зобов"язань за даним Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством"...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

по той информации, что вы дали, ответить на ваш вопрос не представляется возможным.

попробуйте сюда выложить скан всего договора.

Дніпродзержинськ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Во-первых, не указан срок предоставления услуг. Вы написали 3 месяца, но в договоре этого не видно.

Во-вторых, не определён порядок и сроки расчётов. Неясно на каком основании вы им перечислили 100 грн.

В-третьих, согласно п. 2 исполнитель должен вам предоставить рекомендацию (в ед. числе) по совершенствованию и организации работы. Типа получил рекомендацию и свободен?

Я к тому, что условия договора позволяют исполнителю показать вам как запускается программа 1С на компьютере и как осуществляется отражение какой-то проводки, и всё. Рекомендация получена, до свидания.

Выражение "У разі випадку, якщо..." вообще не от мира сего.

Ну да ладно.

Ещё один вопрос - какие-либо акты предоставления услуги составлялись между вами и исполнителем?

Вообще, как по мне, нужно расторгать договор в связи с нарушением исполнителем его условий. Если нет актов на предоставленные услуги, подписанных вами, то это свидетельствует о непредоставлении услуги. Т.е. вы в данном случае можете требовать расторжения договора из-за отсутствия предоставленных услуг. Доказать обратное будет проблематично для исполнителя. Но это следует делать, если вы будете видеть, что действительно не получите того, что хотите. Поэтому оплачивать остальную сумму по договору я бы сейчас не стал.

В связи с изложенным, в данном случае можно устно предложить исполнителю заключить дополнительное письменное соглашение к договору, в котором указать конкретные вопросы, по которым вас обязаны проконсультировать, в т.ч. и те, о которых вы упоминали.

В случае, если исполнитель откажется это делать, расторгайте договор на основаниях, описанных в предыдущем абзаце.

Изменено пользователем Иван Переверзев

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...