Перейти к публикации
Виталий Куприй

Разработана новая версия Регламента горсовета

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Для обсуждения общественности выносится следующий документ:
[url="http://grad-dndz.info/node/2070"]http://grad-dndz.info/node/2070[/url]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Виталий Куприй' post='363216' date='27.11.2010, 19:01']Для обсуждения общественности выносится следующий документ:
[url="http://grad-dndz.info/node/2070"]http://grad-dndz.info/node/2070[/url][/quote]
Что вы подразумеваете под пунктом 1 статьи 1?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Дядя Бо' post='363267' date='27.11.2010, 20:28']Что вы подразумеваете под пунктом 1 статьи 1?[/quote]
Что вам там непонятно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Виталий Куприй' post='363317' date='27.11.2010, 21:18']Что вам там непонятно?[/quote]
є юридичною особою. Это как?

Изменено пользователем Дядя Бо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Дядя Бо' post='363339' date='27.11.2010, 21:45']є юридичною особою. Это как?[/quote]
Від ДМР можуть укладаться договори, є печатка, юр.адреса, тощо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Виталий Куприй' post='363347' date='27.11.2010, 21:51']Від ДМР можуть укладаться договори, є печатка, юр.адреса, тощо[/quote]
И кто будет иметь право подписи финансовых документов? Спрос с кого? С юрика или с физика?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Статья 4 пункт 4.
На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатської діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

p.s. МОЖ СРАЗУ ПРО ПЕНСИЮ ПРОПИСАТЬ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Виталий Куприй' post='363216' date='27.11.2010, 19:01']Для обсуждения общественности выносится следующий документ:
[url="http://grad-dndz.info/node/2070"]http://grad-dndz.info/node/2070[/url][/quote]
Виталий, пожалуйста, не давайте ссылки на сайте - выкладывайте здесь то, что хотите обсудить.
Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Editor' post='363406' date='27.11.2010, 23:03']Виталий, пожалуйста, не давайте ссылки на сайте - выкладывайте здесь то, что хотите обсудить.
Спасибо.[/quote]
Хорошо. Просто иногда читать будет неудобно

РЕГЛАМЕНТ
Дніпродзержинської міської ради VI скликання

Регламент Дніпродзержинської міської ради VI скликання (далі міська рада) конкретизує порядок скликання і проведення сесії міської ради (підготовку і розгляд питань), формування і функціонування постійних і тимчасових комісій, депутатських груп, окремих депутатів, а також діяльність посадових осіб, яка визначена цим Регламентом.

Стаття 1. Правові основи діяльності міської ради
1. Відповідно до Конституції України, Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста Дніпродзержинськ, наділена власною компетенцією, є юридичною особою.
2. Порядок діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Європейською хартією місцевого самоврядування, цим Регламентом та іншими законодавчими актами.
3. У випадку дострокового припинення повноважень деяких депутатів, унаслідок чого до складу міської ради входить менше двох третин депутатів від загального складу ради, до обрання необхідної кількості депутатів така рада є правомочною при наявності більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради
1. Діяльність міської ради базується на принципах:
- народовладдя;
- верховенства права;
- законності;
- гласності;
- виборності;
- колегіальності;
- сполучення міських і державних інтересів;
- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;
- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою м. Дніпродзержинська;
- державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;
- судового захисту прав місцевого самоврядування.
2. Гласність роботи ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань ради, поширення інформації про її діяльність в газеті міської ради, інших засобах масової інформації.
За рішенням міської ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.
3. Представники телебачення, радіо і преси, акредитовані при міській раді, відвідують пленарні засідання і засідання постійних комісій безперешкодно (крім закритих засідань). Порядок акредитації визначається відповідно ст.3 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
4. На пленарні засідання міської ради і засідання постійних комісій можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста будь-якої форми власності.
5. Головуючий на засіданнях міської ради або постійних комісій повідомляє депутатам про осіб, які присутні на засіданнях за офіційним запрошенням або викликом.
6. Почесні депутати Дніпродзержинської міської ради й інші особи, які присутні на пленарних засіданнях міської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого відношення до того, що відбувається на засіданнях, і не порушувати порядок. У випадку порушення порядку вони після попередження за вказівкою головуючого на засіданні можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання. Депутат міської ради може бути видалений з сесійної зали тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.
7. Робота Дніпродзержинської міської ради ведеться державною мовою відповідно до чинного законодавства.

Стаття 3. Правовий статус Регламенту міської ради
1. Депутати міської ради зобов'язані дотримуватися Регламенту і керуватися ним у своїй діяльності. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря ради та постійну комісію мандатну та з питань депутатської етики.
2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, зупиняються міським головою.
3. Під час пленарних засідань контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

Стаття 4. Повноваження депутатів міської ради
1. Правовий статус депутатів міської ради, їхні права й обов'язки визначені Конституцією України, Законами України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України.
2. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії міської ради і закінчуються в день відкриття першої сесії ради наступного скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
3. Повноваження депутата за його особистою заявою можуть припинитися достроково тільки за рішенням міської ради. Депутат особисто подає заяву про дострокове припинення своїх депутатських повноважень міському голові з обов'язковою реєстрацією, відповідно до установлених вимог.
4. На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатської діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Стаття 5. Права та обов'язки депутата міської ради
1. Депутат міської ради зобов’язаний:
- додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів;
- брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
- виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.
- визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення
- періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Міська рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями. Звіт депутата проводиться відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
2. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
Кожний депутат міської ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
3. Депутат міської ради має право:
- офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;
- порушувати перед органами і організаціями, передбаченими частиною першою цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;
- доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою;
- вносити на розгляд органів і організацій, передбачених частиною першою цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді;
- обирати і бути обраним до органів міської ради;
- офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;
- пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;
- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
- вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
- порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданнях;
- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформацій будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних міській раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
- порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних міській раді органів, підприємств, установ, організацій;
- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
- ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань міської ради та її органів до їх опублікування;
- оголошувати на засіданнях міської ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо воно мають суспільне значення;
- об’єднуватися з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту міської ради.
- знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
- на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;
- на невідкладний прийом;
- вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.
4. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.
5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів міської ради визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.
6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатові міської ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

Стаття 6. Участь депутата міської ради в пленарних засіданнях ради
1. Депутат міської ради зобов'язаний дотримуватися Регламенту міської ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради і її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях ради. У випадку неможливості прийняття участі в пленарному засіданні, депутат не пізніше ніж за два дні до пленарного засідання сповіщає про це міського голову, секретаря ради через відділ організації діяльності міської ради, а у випадку неможливості участі в засіданні постійної комісії – голову цієї комісії не пізніше ніж за два дні до її засідання.
2. Депутат зобов'язаний зареєструватися перед початком засідання міської ради. Реєстрація депутатів та запрошених, які прибули на сесію, починається не пізніше як за 30 хвилин до початку роботи сесії.
3. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
4. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

Стаття 7. Доручення виборців
1. Виборці можуть надавати депутату міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей. Доручення мають бути підтримані більшістю учасників зборів та не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської ради та її виконавчого комітету.
2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом міської ради до відома міської ради або її виконавчого комітету.
3. Міська рада та її виконавчий комітет аналізують доручення виборців та з урахуванням матеріальних, у тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів міської ради.
4. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних комісій міської ради. Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду міською радою та її виконавчим комітетом доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.
5. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською радою.

Стаття 8. Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання та порядок їх внесення
1. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних із його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату міської ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
4. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані в місті.
5. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.
6. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради та обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.
7. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові міської ради, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
8. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.
9. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
10. Відділ організації діяльності міської ради зобов’язаний отримувати від депутата міської ради будь-які звернення, запити, запитання якщо вони адресовані посадовим особам органів місцевого самоврядування та ставити на вимогу депутата на другому примірнику зазначених документів вхідний номер, дату отримання, прізвище та посаду особи, яка їх отримала. Отримані документи негайно передаються адресатам.
12. Відділ організації діяльності міської ради негайно інформує депутата про отримані відповіді на його звернення, запити, запитання, поштову та іншу кореспонденцію на його ім’я, якщо вони надійшли на адресу міської ради.

Стаття 9. Постійні комісії міської ради
1. Порядок створення постійних комісій, їх повноважень та порядок діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основними принципами та напрямками діяльності постійних комісій міської ради та цим Регламентом.
2. Кількість постійних комісій, назви, повноваження і їх функціональна спрямованість визначаються рішенням міської ради, виходячи з необхідності регулювання тих або інших сфер господарського та соціально-культурного розвитку міста.
3. Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права та зобов’язані брати участь в роботі своєї комісії. У разі неможливості взяти участь в засіданні комісії її член попереджає за два дні голову відповідної комісії через відділ організації діяльності міської ради.
4. До складу постійної комісії повинно входити не менше п’яти і не більше восьми депутатів міської ради.
5. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.
6. Постійні комісії здійснюють свою діяльність у формі засідань, які проводяться в приміщені міської ради. Постійними комісіями при розгляді питань, що відносяться до їх ведення, за необхідністю, яка визначається рішенням комісій, можуть призначатися додаткові виїзні засідання за місцем розташування об’єкту розгляду. Засідання постійної комісії правомочні при наявності не менш половини від загального складу комісії.
7. Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд міської ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.
8. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
9. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головою комісії, а в разі відсутності - заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні та секретарем комісії.
11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
13. Для підготовки розгляду питань на сесії міської ради засідання постійних комісій скликаються в плановому порядку. Голова постійної комісії (або за його дорученням секретар постійної комісії) надає інформацію про день, час, місце проведення цих засідань до відділу організації діяльності міської ради, який оприлюднює її в газеті міської ради ”Відомості”, по міському радіомовленню або на офіційному сайті міської ради не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну. Вказана інформація також надається відділом організації діяльності міської ради всім зацікавленим особам на їх вимогу.
14. Голова постійної комісії (або за його дорученням її секретар) доводить до відома членів постійної комісії, а також запрошених осіб інформацію про день, час, місце проведення її засідання, а також про його порядок денний не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну.
15. Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені міської ради.

Стаття 10. Депутатські групи та фракції міської ради.
10.1. Депутатські групи:
1. Депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах.
2. Депутати об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п'яти депутатів.
4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї депутатів, виходу або виключення з неї визначаються самою групою. Вступ у групу і вихід з неї здійснюються депутатом шляхом подачі заяви на ім'я її керівника.
5. Депутати які входять до складу депутатської групи, обирають голову, який очолює депутатську групу.
6. Депутатська група реєструється міською радою за поданням її голови, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Реєстрація групи здійснюється шляхом оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради або головою групи вказаного повідомлення.
7. Про зміну в складі депутатської групи її голова письмово повідомляє міського голову. Депутати, що заявлені в повідомленні, повинні персонально поставити підпис у підтвердження про свою згоду про ці зміни.
8. Жодна депутатська група не має права виступати від імені міської ради.
9. Організація діяльності депутатських груп визначається міською радою.
10. Діяльність депутатської групи припиняється:
а) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною третьою цієї статті;
б) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
в) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.
11. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
12. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

10.2. Депутатські фракції:
1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.
2. Рішення про утворення депутатської фракції приймається більшістю депутатів міської ради, які були висунуті на місцевих виборів певною політичною партією, оформлюється відповідно до чинного законодавства та надається міському голові для реєстрації.
2. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
3. Депутати, які увійшли до складу фракції що налічує дві та більше осіб, обирають керівника фракції, який від імені фракції представляє її інтереси в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності.
4. Депутатська фракція має назву політичної партії, яка висунула депутатів цієї фракції.
10.3. Депутатські групи/фракції мають право:
а) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
б) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
в) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
г) на рівні можливості в використанні комунальних засобів масової інформації для висвітлення своєї діяльності;
д) здійснювати інші права, передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 11. Тимчасові контрольні комісії
1. Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються з числа депутатів для здійснення контролю за конкретно визначеними радою питаннями, що відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування.
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного засідання сесії.
3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.
4. Засідання контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
5. Контрольні комісії представляють звіти і пропозиції або підготовлені проекти документів на розгляд ради.
6. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або у випадку припинення повноважень ради.

Стаття 12. Планування роботи міської ради
1. Міська рада здійснює свою діяльність відповідно до перспективного плану, який затверджується міською радою щорічно не пізніше грудня поточного року за поданням міського голови.
2. Перспективний план визначає головні напрямки діяльності міської ради та її органів, формується за пропозиціями депутатів, постійних комісій, секретаря ради та міського голови та повинен містити план регуляторних актів за пропозицією відповідного відділу (згідно з прийнятим рішенням міської ради про планування та підготовку проектів рішень міської ради, які носять регуляторний характер).
3. Організація виконання перспективного плану роботи покладається на відділ організації діяльності міської ради.
4. Пропозиції про уточнення або зміни до перспективного плану роботи розглядаються міською радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, виконкому міської ради, секретаря ради та міського голови.
5. Поточне планування роботи міської ради здійснюється на підставі планів роботи міської ради на квартал, планів роботи постійних комісій з урахуванням поточного надходження документів, їх невідкладності та актуальності.

Стаття 13. Сесії міської ради
1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань і засідань постійних комісій. Всі питання, що внесені до порядку денного сесії розглядаються на засіданнях постійних комісій. На засіданні постійної комісії доповідають особи, які внесли проекти рішень на розгляд. Висновки та пропозиції постійних комісій обговорюються на нараді голів постійних комісій під головуванням міського голови, за участю секретаря ради. Інформація про місце та час проведення такої наради надається відділом організації роботи міської ради зацікавленим особам на їх вимогу.
2. Пленарні засідання міської ради проводяться у сесійній залі (м. Дніпродзержинськ, вул. Дзержинського, 2, 3-й поверх).
3. Засідання сесії проводяться гласно. В окремих випадках місцевою радою може бути прийняте рішення про проведення закритої сесії.
4. Сесії міської ради (крім першої) скликаються міським головою відповідно до плану роботи ради в міру необхідності, але не менш одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не менш одного разу на місяць.
5. У випадку неможливості міського голови з будь-яких причин скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради відповідно до частини 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
6. У тому випадку, коли посадові особи, зазначені в пунктах четвертому та п’ятому цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію за вимогою не менш однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, чисельність яких складає не менш однієї третини від загального складу ради або постійною комісією.
7. Ініціатори проведення сесії, зазначені в п.5. цієї статті, надають міському голові заяву, в якій зазначаються мотиви, що обумовлюють необхідність проведення сесії, перелік запропонованих для розгляду питань і проекти рішень.
8. Рішення про скликання сесії, у тому числі позачергової, оформляється розпорядженням міського голови.
9. Інформацію про скликання сесії міської ради з вказівкою часу, місця проведення пленарних засідань і питань, що передбачається винести на розгляд міської ради, відділ організації діяльності міської ради доводить індивідуально до відома кожного депутата, а через засоби масової інформації – до населення міста, не пізніше, ніж за 15 днів до пленарного засідання ради, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж за день до сесії.
Запрошені особи оповіщаються в індивідуальному порядку відділом організації діяльності міської ради.
10. Проекти рішень та інші документи, розглянуті в постійних комісіях, а також проекти альтернативних рішень, інформаційні і додаткові матеріали вручаються депутатам, які були відсутні на засіданні постійної комісії, працівниками відділу організації діяльності міської ради не пізніше, ніж за 3 дні до початку чергової сесії міської ради, а у виняткових випадках - при реєстрації депутатів для участі в пленарному засіданні.
11. Сесія ради скликається також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради у порядку, передбаченому п.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 14. Позачергові сесії міської ради
1. Позачергові сесії міської ради скликаються з ініціативи осіб і органів, зазначених у пунктах 4, 5, 6 статті 13 цього Регламенту.
2. Позачергова сесія ради скликається для розгляду невідкладних питань або надзвичайних ситуацій.
3. Позачергова сесія скликається не пізніше, ніж у триденний термін після подачі пропозиції по її скликанню. Рішення про скликання позачергової сесії публікується в газеті міської ради і доводиться до депутатів міської ради за один день до відкриття сесії.
4. При відсутності можливості скликання позачергової сесії міської ради в термін, встановлений у пункті 3. цієї статті, міський голова у тижневий термін письмово повідомляє ініціаторів порушення питання про скликання позачергової сесії, про прийняте ним рішення та про визначений термін скликання сесії.
5. Документи позачергової сесії міської ради видаються депутатам під час реєстрації.

Стаття 15. Формування порядку денного сесії міської ради
1. На розгляд сесії міської ради вносяться питання, що належать до повноважень міської ради, у тому числі інформація про хід виконання раніше прийнятих рішень, а також звіти органів і посадових осіб, що міською радою відповідно створюються, обираються, призначаються або затверджуються.
2. Пропозиції з питань порядку денного можуть вноситися міському голові, секретарем ради, постійними комісіями міської ради, депутатами, виконавчим комітетом міської ради через відділ організації діяльності міської ради не пізніш, як за 15 днів до пленарного засідання ради.
3. У виняткових випадках, додаткове питання до порядку денного може бути включене не пізніше, ніж за день до пленарного засідання, при наявності проекту рішення, оформленого і погодженого відповідно до вимог цього Регламенту.
4. Міський голова враховує отримані пропозиції і формує порядок денний чергової сесії ради не пізніше, ніж за два тижні до пленарного засідання ради і видає відповідне розпорядження.
5. Розпорядження міського голови про формування порядку денного сесії разом з переліком проектів рішень міської ради, які необхідно розглянути на засіданнях відповідних постійних комісій, негайно доводиться до відома секретаря міської ради, депутатів, засобів масової інформації та оприлюднюється на Інтернет сайті міської ради.

Стаття 16. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради
1. Проекти рішень міської ради надаються їх ініціаторами секретареві міської ради через відділ організації діяльності міської ради не пізніше, ніж за 14 днів до пленарного засідання ради. Проекти подаються в паперовому вигляді та на електронних носіях.
2. Відділ організації діяльності міської ради на вимогу ініціатора ставить на другому примірнику проекту рішення міської ради відмітку про його прийняття з вказівкою дати його отримання, прізвища, посади та підпису особи яка його отримала.
3. Проект рішення міської ради повинен містити:
- назву, порядковий номер сесії;
- преамбулу (констатуючу частину) з посиланнями на відповідні законодавчі і нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів і підпунктів;
- резолютивну частину;
- додатки, довідки, аналітичні записки тощо ( якщо вони маються)
- окрему службову записку з обґрунтуванням необхідності ухвалення рішення.
4. Проекти рішень зі всіма супроводжуючими документами повинні бути підписані їх ініціаторами на кожному окремому аркуші.
5. Проекти рішень ради, що не підлягають вимогам Регламенту, до розгляду не приймаються.
6. Відділ організації діяльності міської ради погоджує проекти рішень міської ради з наступними суб’єктами з отриманням від них інформації для формування реєстру розсилки:
- начальниками управлінь, керівниками самостійних відділів, на яких відповідно до проекту рішення міської ради покладається здійснення конкретних дій;
- начальником головного фінансового управління, якщо відповідно до проекту рішення виконання конкретних дій пов'язано з фінансуванням або матеріальними витратами з міського бюджету;
- начальником юридичного відділу виконавчого комітету;
- головами постійних комісій, до компетенції яких входить розгляд питання;
- головою постійної комісії з питань правової політики, законності та правопорядку.
7. Комплект документів, необхідних для розгляду питання на сесії, повинен містити:
- проект рішення міської ради відповідно до п.4 цієї статті;
- узгодження (візування) проекту рішення із зауваженнями, що надійшли;
- реєстр розсилки рішення (у випадку його прийняття).
8. Для розгляду проекту рішення всім суб'єктам, зазначеним у пункті 6 цієї статті, надається необхідний час, але не більше ніж 1 робочий день.
9. Проекти рішень повинні пройти юридичну експертизу у відповідному органі міської ради. Юридична експертиза здійснюється протягом двох робочих днів з моменту надходження проекту рішення і супровідних матеріалів. У випадку невідповідності проекту рішень законодавству юридична служба міської ради повертає його на доопрацювання ініціатору проекту рішення з письмовими зауваженнями.
10. В проекті рішень ради особа, яка проводить погодження проекту рішення ради, біля помітки «Погоджено» ставить свій підпис і дату візування. При наявності розбіжностей ставиться помітка «Особлива думка: додається». Зауваження викладаються на окремому листі і додаються.
11. Відділ організації діяльності міської ради в проекті рішення зазначає перелік організацій, установ, підприємств, яким необхідно направити даний документ або додає окремий реєстр розсилки.
12. Повний комплект документів до проекту рішення міської ради направляється відділом організації діяльності міської ради секретареві міської ради, який після необхідної перевірки скріплює їх своїм підписом.
13. Голови постійних комісій направляють секретареві ради висновки про розгляд проектів рішень у дводобовий термін після засідання постійної комісії.
14. На вимогу ініціатора проекту рішення, з метою з’ясування на якому етапі знаходиться процес його погодження, відділ організації діяльності міської ради надає ініціатору необхідну інформацію.

Стаття 17. Пленарні засідання міської ради
1. Пленарні засідання міської ради відкриває, веде і закриває міський голова, а у випадку його відсутності – секретар ради.
2. Головуючий на засіданні міської ради:
- відкриває, закриває і веде засідання, повідомляє про перерви;
- організує розгляд питань, включених до порядку денного;
- вносить на обговорення проекти рішень міської ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;
- оголошує списки осіб, що записалися для виступів;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, дебатів, називає наступного виступаючого;
- надає слово запрошеним на сесію;
- створює рівні можливості депутатам для обговорення питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує виконання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
- виступає з офіційними повідомленнями та з інформацією на свій розсуд;
- оголошує письмові запити, надає депутатам слово для запитів і запитань;
- забезпечує дотримання порядку в залі засідань;
- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 18. Порядок розгляду питань і прийняття рішень на пленарному засіданні ради
1. Засідання міської ради відкриваються і проводяться, якщо на них присутні більше половини від загального складу ради. У випадку відсутності правомочного складу депутатів пленарне засідання ради переноситься на інший час.
2. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним ранковим і вечірнім засіданнями. Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання.
3. Головуючий повідомляє депутатам про результати реєстрації депутатів, доводить до відома депутатів інформацію про присутніх запрошених осіб.
4. За пропозицією головуючого обираються робочі органи сесії (лічильники, секретаріат) в порядку, передбаченому цим Регламентом. До складу робочих органів сесії не може бути обрано депутата, який порушує Регламент та законодавство України.
5. Після обрання робочих органів пленарного засідання ради головуючий з’ясовує, чи є в секретаріаті сесії пропозиції від депутатів щодо виступу з питання затвердження порядку денного
6. Якщо від депутатів надішли пропозиції і зауваження до формування порядку денного, то головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити, в порядку, передбаченому ст. 21 Регламенту.
7. До початку розгляду питань, винесених на сесію,головуючий, при необхідності, надає коротку інформацію про міські події особливої важливості і значимості. По інформації обговорення не проводиться.
8. До розгляду питань порядку деного депутат має право оголосити на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення. По оголошеній інформації обговорення не проводиться. Здійснення зазначеного оголошення відбувається в порядку, передбаченому ст. 21 Регламенту.
9. Рада розглядає питання на пленарному засіданні в загальному або спрощеному порядку.
У спрощеному порядку розглядаються питання, що не потребують обговорення на пленарному засіданні та якщо до секретаріату сесії від депутатів не надходили пропозиції щодо необхідності такого обговорення
10. Час для доповідей на пленарних засіданнях і для виступу в обговоренні надається згідно з установленим часовим регламентом.
11. За результатами обговорення питань, винесених на розгляд ради, приймаються рішення.
12. Рішення міської ради (крім випадків, передбачених законом) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
13. Під процедурними питаннями маються на увазі питання регулювання роботи на пленарних засіданнях. По процедурним питанням рішення міської ради не оформляється, обговорення не проводиться.
До процедурних питань відносяться:
- час початку або закінчення пленарного засідання протягом робочого дня;
- час і тривалість перерв;
- надання слова депутатам або запрошеним після закінчення терміну суперечок без попереднього запису їх на виступ;
- продовження часу виступу понад час, установлений Регламентом;
- інші організаційно-технічні питання, що визначають спосіб розгляду виникаючих на пленарному засіданні проблем.
14. Процедурні питання фіксуються в протоколі сесії міської ради.
15. Процедурні питання не вимагають їх попереднього обговорення у постійних комісіях міської ради.
16. Доручення, надані органам і посадовим особам міської ради, її виконавчому комітету, з питань, які входять до їх компетенції, фіксуються в протоколі сесії міської ради.
17. Рішення міської ради приймаються відкритим, таємним або поіменним голосуванням.
18. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством.
19. Поіменне голосування проводиться, якщо ця пропозиція була підтримана більшістю від загального складу ради. Вимога депутатами поіменного голосування має пріоритет над вимогою таємного голосування, пропозиція про поіменне голосування голосується першою незалежно від черговості подання по відношенню до пропозиції про таємне голосування, крім випадків, коли законом передбачається лише таємне голосування.

Стаття 19. Часовий регламент засідань міської ради
1. Пленарні засідання міської ради проводяться:
- ранкові з 10.00 до 13.00 годин;
- вечірні з 14.00 до 18.00 годин.
Час засідань може бути продовжений з ініціативи головуючого.
Перерви між засіданнями встановлюються на 15 хвилин через кожні дві години роботи.
Перерва на обід - з 13.00 до 14.00 години.
2. Тривалість виступів по кожному питанню:
- з доповідями до 15 хвилин;
- для інформації до 5 хвилин;
- для заключного слова до 5 хвилин;
- для пропозицій, пояснень до 5 хвилин;
3. Загальний ліміт часу по кожному питанню:
- на запитання до доповідача до 10 хвилин
- на розгляд поправок до 30 хвилин;
- на дебати до 15 хвилин;
- на виступи по голосуванню до 15 хвилин.
4. Міський голова, секретар ради і голови постійних комісій мають право брати слово для виступу позачергово.

Стаття 20. Робочі органи сесії міської ради
1. Для проведення голосування і визначення його результатів, узагальнення пропозицій депутатів по проектах рішень, які поставлені на голосування, міська рада на початку першого пленарного засідання кожної сесії обирає з числа депутатів лічильну комісію в кількості двох осіб.
2. Для ведення запису виступаючих, роботи з депутатськими запитами і зверненнями громадян, що надходять на адресу сесії міської ради, з числа депутатів обирається секретаріат сесії міської ради в кількості трьох осіб. Члени секретаріату сесії міської ради зі свого складу обирають простою більшістю голосів голову секретаріату сесії.
3. Голова секретаріату сесії розподіляє обов'язки між членами секретаріату.
Секретаріат веде реєстрацію депутатів, що виявили бажання виступити в обговоренні порядку денного сесії і передає список головуючому на пленарному засіданні ради, реєструє й оформляє пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради.
Протокол пленарного засідання веде відділ організації діяльності міської ради.

Стаття 21. Порядок надання слова на пленарних засіданнях міської ради
1. По питанню, включеному до порядку денного, доповідає ініціатор, який підготував проект рішення. По проекту рішення може бути співдоповідь. Доповідачам можуть задаватись питання. Питання задаються депутатами без попереднього запису з місця або за бажанням депутата з виходом до мікрофону. Головуючий має право робити зауваження депутатам, які намагаються задавати питання з порушенням черговості та етичних норм.
2. Виступи на пленарних засіданнях міської ради здійснюються з дозволу головуючого. Головуючий на засіданні зобов’язаний надати слово депутатам з дотриманням черговості, установленої на підставі їхніх заяв до секретаріату сесії про надання слова. З цією метою головуючий до розгляду питання порядку денного в цілому повідомляє присутніх про черговість виступу цих депутатів.
3. Прохання про надання слова для виступів, як правило, подаються в секретаріат сесії. На записках, що надійшли, головою секретаріату ставиться час надходження заявки на виступ, після цього записки одразу передаються головуючому.
У заявці зазначаються: прізвище, ім'я і по батькові депутата, питання порядку денного, від якої депутатської групи (фракції), постійної комісії уповноважений виступити депутат, або він виступає від себе особисто, дата і час подачі заявки та особистий підпис депутата.
Депутатам, що звернулися з проханням про надання слова безпосередньо до головуючого, слово надається після депутатів, які записалися в порядку черговості.
4. З одного і того ж питання допускаються виступи одного депутата не більше двох разів.
5. За два дні до пленарного засідання ради запрошена особа, почесний депутат, вправі звернутися до секретаря ради з проханням про надання йому слова по конкретному питанню порядку денного. Зазначені особи мають право виступити по обговорюваному питанню і тільки після виступу депутатів міської ради.
6. До голосування головуючий повідомляє кількість бажаючих виступити, і зачитує їхній список у порядку черговості виступів.
7. Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми або його виступ повторює те, що вже оголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий вважає, що міська рада вже одержала з даного питання достатню інформацію, він може звернутися до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.
8. У випадку виникнення непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з інших причин, головуючий має право оголосити перерву за власною ініціативою або за вимогою не менш 25 депутатів, що подали письмове звернення в секретаріат.
9. За вимогою депутатів, що не мали можливості виступити в зв'язку з припиненням суперечок або з інших причин, тексти їх виступів передаються в секретаріат і включаються до протоколу сесії.
10. Під час обговорення питань при необхідності заслуховуються пояснення юридичного відділу, фахівців.
11. У разі виникнення дебатів між доповідачами та депутатами, головуючий може запропонувати їм вийти до мікрофонів.

Стаття 22. Порядок голосування пропозицій міською радою
1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні повідомляє про перехід до голосування.
2. У випадку відсутності пропозицій до проекту рішення він ставиться на голосування ”в цілому”. В іншому випадку проект рішення ставиться на голосування ”за основу”. Якщо проект рішення не прийнятий, на голосування ставиться альтернативний проект рішення (у разі його наявності).
3. Пропозиції до проекту рішення, як правило, подаються в письмовому виді в секретаріат та повинні містити сформульований текст, що стосується одного пункту, його частини або речення.
4. Перед голосуванням виправлень, доповнень, змін до проекту рішення головуючий, або голова постійної комісії міської ради з питань правової політики, законності та правопорядку за власною ініціативою можуть зажадати проведення експертизи і висновку юристів міської ради, головного фінансового управління, інших фахівців.
5. На голосування ставляться всі пропозиції почергово.
6. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він суперечить вимогам законодавства України.
7. Тексти, пропозиції або поправки, що ставляться на голосування, повинні оголошуватися з вказівкою прізвищ їх авторів.
8. По закінченні голосування пропозиції головуючий ставить на голосування проект рішення ”в цілому”.
9. При великому обсязі проекту рішення, великої кількості поправок створюється редакційна комісія з розгляду поправок. Редакційна комісія узагальнює і систематизує поправки, представляє результати в термін, установлений головуючим, який доводить до відома депутатів текст проекту рішення з урахуванням усіх виправлень і ставить його на голосування «у цілому».
10. На голосування не ставляться виправлення редакційного характеру, пропозиції, внесені несвоєчасно.
11. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати.
12. У випадку порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
13. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, прямо передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
14. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міською радою чи за її дорученням постійними комісіями міської ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та міській раді.
У разі отримання зазначених пропозицій і зауважень головуючий на сесії ставить на голосування питання про:
а) їх підтримку або відхилення міською радою;
б) їх передачу на розгляд відповідним постійним комісіям міської ради з встановленням строків надання відповіді;
в) їх передачу на розгляд відповідним підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам з встановленням строків надання відповіді.

Стаття 23. Процедура проведення голосування на пленарних засіданнях міської ради
1. На пленарних засіданнях ради рішення приймаються відкритим голосуванням.
2. Після проведення голосування визначення його результатів здійснює лічильна комісія.
3. Після закінчення підрахунку голосів голова лічильної комісії повідомляє кількість голосів, поданих «за» розглянутий проект, «проти» розглянутого проекту, число депутатів, які утримались від ухвалення рішення.
При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
4. Результати голосування в повному обсязі фіксуються в протоколі пленарного засідання ради.
5. Після закінчення підрахунку голосів головуючий повідомляє про результати голосування.
6. У випадках, передбачених законодавством, рішення ради приймається таємним голосуванням.
7. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії.
8. Видача бюлетенів депутатам здійснюється членами лічильної комісії безпосередньо перед голосуванням.
9. Бюлетені для таємного голосування повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування по єдиній кандидатурі повинні стояти слова «за» і «проти». При голосуванні по декількох кандидатурах додатково оформляється рядок «не підтримую жодну кандидатуру».
10. У бюлетень для таємного голосування включаються всі кандидатури, що були висунуті у встановленому порядку і дали згоду балотуватися.
11. Перед таємним голосуванням проводиться перереєстрація депутатів. Кожному депутатові лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після пред'явлення ним депутатського посвідчення й особистого підпису в списку про одержання бюлетеня.
12. Заповнення бюлетеня проводиться депутатом особисто в кабіні для таємного голосування. Депутат робить позначку у квадраті напроти варіанта, що він підтримує. Заповнений бюлетень опускається у виборчу скриньку для голосування.
13. Недійсними вважаються бюлетені:
- не встановленого зразка;
- у яких підтримано дві і більше кандидатури на одну посаду;
- у яких неможливо визначити волевиявлення депутата.
14. Прізвища, додатково вписані в бюлетень, при підрахунку не враховуються.
15. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати голосування.
16. У протоколі лічильної комісії зазначаються наступні дані:
- кількість депутатів, які присутні на пленарному засіданні ради;
- кількість депутатів, які одержали бюлетені для таємного голосування;
- кількість депутатів, що прийняли участь у голосуванні;
- кількість голосів, поданих «за» запропоновану кандидатуру;
- кількість голосів, поданих «проти» запропонованої кандидатури;
- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;
- результат голосування.
17. Кандидат вважається обраним, призначеним або затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він одержить більше половини голосів від загального складу ради.
18. Головуючий на пленарному засіданні оголошує на підставі результатів таємного голосування рішення міської ради без додаткового голосування.
19. Поіменне голосування проводиться за вимогою простої більшості присутніх на сесії депутатів.
20. Перед поіменним голосуванням проводиться перереєстрація депутатів. При поіменному голосуванні оголошується перерва на 20 хвилин, під час якої депутати повідомляють лічильну комісію про свій вибір: «за», «проти» або «утримався». При повідомленні депутат надає своє посвідчення.
21. Результати поіменного голосування оголошуються головою лічильної комісії і фіксуються в протоколі сесії.

Стаття 24. Оформлення рішень міської ради
1. Прийняті рішення ради протягом трьох днів після проведення пленарного засідання ради оформляються керівниками виконавчих органів ради, іншими посадовими особами, депутатами, що готували проект.
2. Рішення міської ради друкуються на фірмових бланках ради.
3. Відділ організації діяльності міської ради направляє на підпис секретареві ради оформлені тексти прийнятих рішень та додатки до них.
4. Рішення ради підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності — секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому законодавством – іншою особою, протягом п’яти днів після проведення пленарного засідання ради і передаються до відділу організації діяльності міської ради.
5. Рішення ради в 5-денний термін з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і винесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, про що в цей же термін сповіщається секретареві ради.
6. Якщо рада у двотижневий термін з моменту надходження повідомлення про призупинення рішення відхилила зауваження міського голови і підтвердила своє рішення голосами двох третин депутатів від загального складу таке рішення ради набирає сили.
При незгоді з даним рішенням міський голова має право опротестувати його в суді.
7. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення міським головою в газеті міської ради ”Відомості”,по міському радіомовленню та на офіційному сайті міської ради, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
8. Рішення ради процедурного характеру, що стосуються внутрішньої діяльності ради та її виконавчих органів, та рішення індивідуально-правового характеру набирають сили з моменту їх прийняття.

Стаття 25. Протоколи сесії міської ради
1. Засідання міської ради протоколюються. Протоколи сесій підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності — секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому законодавством – іншою особою.
2. Хід пленарних засідань міської ради записується на електронних носіях, що зберігаються протягом скликання. У десятиденний термін з дня закінчення пленарного засідання оформлюється протокол сесії, що повинний цілком і точно відбивати хід обговорень і містити інформацію, зазначену в пункті 5. цієї статті.
3. Протокол засідання міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та ухвалення рішення міською радою.
4. Засідання ради протоколюються відділом організації діяльності міської ради.
5. У протоколі фіксуються:
- місце, дата та час проведення сесії;
- прізвище, ім'я, по батькові головуючого на засіданні;
- кількість депутатів, що є присутніми на сесії;
- запрошені на засідання сесії;
- питання порядку денного, внесені на розгляд;
- усі питання, винесені на голосування;
- повні результати голосування;
- прийняті рішення.
6. Протоколи сесії зберігаються у відділі організації діяльності міської ради протягом скликання, після чого передаються на постійне зберігання до архівного управління міської ради.

Стаття 26. Дисципліна й етика пленарних засідань міської ради
1. На засіданнях міської ради виступаючий не повинен використовувати образливі висловлювання, непристойні слова, призивати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів, припинити його виступ, а у випадку повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ. У випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні може припинити його виступ, відключивши мікрофон.
3. Якщо оратор виступає без дозволу головуючого на засіданні, то мікрофон може бути відключений без попередження.
4. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після попередження позбавляє його слова.
5. Під час засідання міської ради депутати не повинні заважати виступаючому і слухачам діями, що перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, демонстраційним уставанням і т.п.).
6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий на засіданні повторного може виносити персональні попередження і закликати до порядку.
7. У випадках систематичного порушення депутатом дисципліни й етики пленарних засідань, так само як і норм моралі, міська рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата.
8.Головуючий на засіданні не вправі порушувати Регламент, коментувати і давати оцінки виступам депутатів.
9. Не використовувати у публічних виступах недостовірні відомості стосовно органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій, їх керівників та інших посадових та службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад.

Стаття 27. Контроль за виконанням рішень міської ради
1. У кожному рішенні ради, як правило, зазначаються постійна комісія, на яку покладається контроль за його виконанням, виконавець та термін виконання рішення.
2. Відповідно до визначених у рішенні термінів постійна комісія заслуховує інформацію про хід його виконання. Інформація про хід виконання рішення готується відповідним структурним підрозділом міської ради, на який покладено виконання цього рішення. Після заслуховування такої інформації постійна комісія вправі внести пропозиції міській раді, а саме:
- зняти рішення з контролю як виконане;
- продовжити термін контролю;
- скасувати рішення;
- внести зміни та доповнення до рішення;
- прийняти додаткове рішення.

Стаття 28. Закріплення територіальних меж представництва та відповідальності депутата міської ради
1. Кожний депутат закріплюється за округом, на території якого він був обраний, здійснює на цьому окрузі свою діяльність, щомісячно проводить прийом виборців, які мешкають у даному окрузі
2. Щомісячно, за результатами прийому громадян, депутат для узагальнення питань, їх систематизації та вирішення складає протокол, який передається до відділу організації діяльності міської ради протягом трьох днів після прийому громадян.

Стаття 29. Заключні положення
1. Всю роботу щодо організаційного забезпечення міської ради здійснює відділ організації діяльності міської ради. Відділ надає допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам, забезпечує підготовку та організацію їх поточної робот%u

Изменено пользователем Виталий Куприй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Дядя Бо' post='363357' date='27.11.2010, 21:57']И кто будет иметь право подписи финансовых документов? Спрос с кого? С юрика или с физика?[/quote]
В горсовете масса юридических лиц (управления например). Все они распоряжаются бюджетными средствами и их руководители ставят подписи на финансовых документах. В чем здесь проблема? Этой практике уже много много лет.

Хочу также обратить ваше внимание, что Регламент пишется с учетом Законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О статусе депутатов местных советов" и др. Поэтому некоторые его положения - это перепечатка требований законов (может несколько видоизмененная)

Изменено пользователем Виталий Куприй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Дядя Бо' post='363363' date='27.11.2010, 22:13']Статья 4 пункт 4.
На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатської діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

p.s. МОЖ СРАЗУ ПРО ПЕНСИЮ ПРОПИСАТЬ?[/quote]
Это еще с советских времен тянется. Так что ничего нового.
мНе вот интересно: а если депутат безработный скажем, ему как оплачивается "общественная деятельность"? Али предпринимателю? Средняя зарплата Захорольского того же - ого-го для бюджета)) Парочку крыш перекрыть можно, наверное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Шинелька' post='363525' date='28.11.2010, 8:14']Это еще с советских времен тянется. Так что ничего нового.
мНе вот интересно: а если депутат безработный скажем, ему как оплачивается "общественная деятельность"? Али предпринимателю? Средняя зарплата Захорольского того же - ого-го для бюджета)) Парочку крыш перекрыть можно, наверное.[/quote]

Где то это и я хотел сказать. Может этот пунктик прибрать?

[quote name='Виталий Куприй' post='363522' date='28.11.2010, 8:11']В горсовете масса юридических лиц (управления например). Все они распоряжаются бюджетными средствами и их руководители ставят подписи на финансовых документах. В чем здесь проблема? Этой практике уже много много лет.

Хочу также обратить ваше внимание, что Регламент пишется с учетом Законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О статусе депутатов местных советов" и др. Поэтому некоторые его положения - это перепечатка требований законов (может несколько видоизмененная)[/quote]

Так систему менять нада. Распоряжаются то по своему усмотрению Кто контролировать то будет? А спрашивать с кого? Тратятся то деньги налогоплательщиков.

Изменено пользователем Дядя Бо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Шось я завис. Тема про нову версію. Це регламент, який прийнято, чи проект? Ким розроблений?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Чур' post='364144' date='29.11.2010, 13:16']Шось я завис. Тема про нову версію. Це регламент, який прийнято, чи проект? Ким розроблений?[/quote]
Цей проект розроблено мною та подано до розгляду на найближчу сесію. А чи внесе це питання міський голова, це вже питання окреме. Якщо не буде вносити, то буде привід для чергового зверенення в прокуратуру. Ну і окремо до суду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Виталий Куприй' post='364222' date='29.11.2010, 14:39']Цей проект розроблено мною та подано до розгляду на найближчу сесію. А чи внесе це питання міський голова, це вже питання окреме. Якщо не буде вносити, то буде привід для чергового зверенення в прокуратуру. Ну і окремо до суду.[/quote]
А нинішній ригламент куди?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

[quote name='Чур' post='364238' date='29.11.2010, 15:01']А нинішній ригламент куди?[/quote]
Нинішній регламент треба викинути в смітник.
Сьогодні був в раді. Мені показали проект розпорядження Сафронова про порядок денний найближчої сесії.
Мого питання про регламент, як і інших, там не має.
Це черговий злочин Сафронова. Мабуть буду писати статтю та готуватись до акції протесту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...