Перейти к публикации
Иван Переверзев

проект решения горсовета по операторам связи

Рекомендованные сообщения

Как Вам такой заход властей?

Услуги подорожают?

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від _________ № __________

м. Дніпродзержинськ

ПРОЕКТ

Про запровадження оплатного використання

суб’єктами господарської діяльності – операторами

зв’язку, теле-, радіокомунікацій

нерухомого майна житлового фонду міста

комунальної форми власності

для здійснення господарської діяльності

Розглянувши лист голови фонду комунальної власності

м. Дніпродзержинська Островерх С.М. (вх. від 09.07.2009 № 13-07/200), враховуючи протокольне рішення наради у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Астапенка М.В. щодо запровадження плати за використання нерухомого комунального майна операторами зв’язку, теле-, радіокомунікацій, відповідно до законів України „Про телекомунікації”, „Про основи містобудування”, керуючись ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Запровадити оплатне використання суб’єктами господарської діяльності – операторами зв’язку, теле-, радіокомунікацій нерухомого майна житлового фонду міста комунальної форми власності для здійснення господарської діяльності.

2. Затвердити:

2.1. Методику розрахунку плати за розміщення, прокладення та користування, теле-, радіокомунікаційними мережами, мережами зв’язку (додаток 1).

2.2. Типовий договір про розміщення мереж зв’язку та теле-, радіокомунікацій з використанням нерухомого майна житлового фонду міста комунальної форми власності (додаток 2).

3. Заборонити неузгоджене з управлінням житлового господарства міської ради розміщення мереж та споруд зв’язку, теле-, радіокомунікацій на стінах, покрівлях, у підвалах та комунікаціях житлових будинків, споруд та прибудинковій території житлового фонду міста комунальної форми власності для здійснення господарської діяльності.

4. Суб’єктам господарювання, які використовують у своїй господарській діяльності нерухоме комунальне майно житлового фонду міста для розміщення мереж теле-, радіокомунікацій та зв’язку:

4.1. Заборонити подальше використання нерухомого комунального майна житлового фонду міста для розміщення мереж теле-, радіокомунікацій та зв’язку без погодження з управління житлового господарства міської ради.

4.2. Погодити розміщення мереж теле-, радіокомунікацій та зв’язку з використанням нерухомого комунального майна житлового фонду міста з управлінням житлового господарства міської ради та укласти до 1 липня 2010 року договори (додаток 2) на його використання в господарській діяльності.

4.3. Дозволити управлінню житлового господарства міської ради (Підгурський) здійснювати:

4.3.1. Заходи щодо демонтажу мереж теле-, радіокомунікацій та мереж зв’язку, які розміщені з використанням житлових будинків, споруд комунального житлового фонду міста, власники яких не погодили їх розміщення та не уклали договори, з 01.08. 2010.

4.3.2. Заходи щодо передачі мереж теле-, радіокомунікацій та зв’язку, розміщених з використанням нерухомого майна житлового фонду міста, в комунальну власність згідно зі ст.336 ЦК України, як таких від яких власник відмовився, у випадку відсутності їх власника.

5. Уповноважити управління житлового господарства міської ради (Підгурський):

5.1. Здійснювати розрахунки плати за використання нерухомого майна комунальної форми власності житлового фонду міста для розміщення, прокладення та користування суб’єктами господарювання теле-, радіокомунікаційних мереж, мереж зв’язку відповідно до затвердженої методики.

5.2. Погоджувати з операторами зв’язку, теле-, радіокомунікацій умови та укладати договори про розміщення мереж зв’язку та теле-, радіокомунікацій з використанням нерухомого майна комунальної форми власності житлового фонду міста з згідно з додатком 2.

5.3. Забезпечувати контроль за виконанням договорів та отримувати плату за вказаними договорами на спеціальний рахунок.

6. Управлінню житлового господарства міської ради (Підгурський) для забезпечення покладених на управління обов’язків погодити з міським головою та надати на затвердження міській раді в межах затвердженої штатної чисельності структуру управління, яка б ураховувала спеціаліста відповідної кваліфікації.

7. Інформаційно-аналітичному відділу, прес-службі міської ради (Гайнуліна) організувати оприлюднення цього рішення у міських засобах масової інформації.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на управління житлового господарства міської ради (Підгурський), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Астапенка М.В., контроль – на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради (Сокуренко).

Міський голова Я.С. КОРЧЕВСЬКИЙ

Решил развить тему..))

Снова наши исполкомовские «законотворцы» придумали очередной самоуправленческий перл.

В нашем великом государстве наверное уже не осталось отрасли, где бы голодные чиновничьи ряхи местного разлива не применили свои примитивные регуляторные сочинения.

С первого же слова нового хита столетия – уже развод.

«Запровадити»…

Что запровадити? Платное пользование?

Ну не читают наши творцы законов, не читают.

Не смотря на то, что в преамбуле проекта решения имеется ссылка на ч. 5 ст. 60 Закона "О местном самоуправлении", её наверное никто не счёл нужным прочесть, хотя наверное просто забили.

А эта статья говорит о том, что органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам.

Сначала может показаться, что это не имеет никакого значения: запровадити или передати.

Нет. Значение тут самое то.

Запровадження – это создание новой формы управления, новой формы отношений. Т.е. это создание того, что раньше ничем не было предусмотрено. Тем более, запровадження – имеет широкий смысл, который охватывает собой системность и многоразовость использования элементов такого запровадження.

Но Верховная Рада дала право органам местного самоуправление не запроваджувати, а передавати в платне користування комунальне майно. Т.е. уже Рада запровадила такой институт как передача в платное пользование коммунального имущества.

Т.е., у местного совета есть полномочие взять отдельновзятый (пардон, тавтология) объект коммунальной собственности и передать конкретному лицу в платное пользование. Это не есть запровадження користування.

Ну то ладно, наши местные законодатели вряд ли проникнутся нюансами терминологических аспектов и всё равно ни черта не поймут.

Лучше более предметно.

Поскольку мы уже разобрались с тем, что органы местной власти могут именно передавать конкретное имущество в пользование, разберёмся с особенностями такой передачи.

А такая передача может быть совершена лишь путём подписания договора аренды.

Ст. 2 Закона «Об аренде гос и ком имущества» - Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Возможно в исполкоме не знают, но перед арендой должна пройти оценка имущества, передаваемого в пользование (аренду). Представляю масштабы такой оценки всех мест жилищного фонда в городе.

И представляю сколько договоров аренды по каждому объекту необходимо заключить с каждым оператором.

Возможно, понимая неосуществимость такого плана, «законодатели» и придумали «запровадження».

Не стоит забівать о 19-й статье Конституции, согласно которой Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Т.е. эти органы могут делать лишь то и лишь так, как написано в законах. И никак иначе.

А может наши местные идеологи перепутали плату за пользовании с обязательными местными сборами, установленными Законом «О системе налогообложения»?

Ну типа збір за право використання місцевої символіки.?

По сути «запроваджена» плата и есть сбором, т.к. в ней имеются все признаки такого сбора.

Однако, этот закон говорит нам, что місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.

Кстати, а почему не сделать подобную плату для єлектросетей, водопроводных коммуникаций? Где же принцип создания равных условий для предпринимательской деятельности?

Так или иначе, после поверхностного ознакомления с проектом уже видно, что он полностью и всецело незаконен. Думаю, что если вникнуть ещё и в предлагаемую методику определения размера платежа, то написать можно в 10 раз больше.

Чего только стоит тот факт, что в названии и преамбуле проекта решения говорится о коммунальном имуществе жилищного фонда, а в методике появляются мосты и магистрали…

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Решил развить тему..))

Снова наши исполкомовские «законотворцы» придумали очередной самоуправленческий перл.

Это они еще "напряглись". Пару лет назад Татьяна Жоржевна такие перлы рассылала, что диву давался. И кстати тоже весной. В исполкоме снова сезонное обострение. :icon_mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Кстати, а почему не сделать подобную плату для єлектросетей, водопроводных коммуникаций? Где же принцип создания равных условий для предпринимательской деятельности?
Вы не поверите, но это был первый вопрос на заседании, куда пригласили представителей всех операторов. На него представители исполкома НЕ НАШЛИ ЧТО ОТВЕТИТЬ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Вы не поверите, но это был первый вопрос на заседании, куда пригласили представителей всех операторов. На него представители исполкома НЕ НАШЛИ ЧТО ОТВЕТИТЬ!

а какой тут ответ дать можно..)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
а какой тут ответ дать можно..)
Про Укртелеком тоже спрашивали, будет-ли он на равных платить, как и нас пытаются заставить били себя в грудь, что заставят его платить, как и всех. Хотелось-бы на это посмотреть. :icon_mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Про Укртелеком тоже спрашивали, будет-ли он на равных платить, как и нас пытаются заставить — били себя в грудь, что заставят его платить, как и всех. Хотелось-бы на это посмотреть. :)

я представляю, в Киеве узнают о таком, подумают, шо у нас тут совсем надышались выхлопов.. :icon_mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...