Перейти к публикации
Iriska27

Кредит, заочное решение, исполнительная служба

Рекомендованные сообщения

Я в суде выступаю ответчиком; судом было принято заочное решение, т.к. я в суд не явилась(из-за смены прописки и места жительства не получала повесток). Получив копию решения прочитала следующее:

" Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в 10 – денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою згодою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії."

апеляційне оскарження и апеляційної скаргу я имею право подавать? или могу только заявить о пересмотре решения?

составить заявление в суд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Я в суде выступаю ответчиком; судом было принято заочное решение, т.к. я в суд не явилась(из-за смены прописки и места жительства не получала повесток). Получив копию решения прочитала следующее:

" Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в 10 – денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою згодою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії."

апеляційне оскарження и апеляційної скаргу я имею право подавать? или могу только заявить о пересмотре решения?

Путем подачи заявы о пересмотре в суд первой инстанции, но в течении уазанных 10 дней.

На конверете указана дата.

Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд

заочного рішення

1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його

ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано

протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у

письмовій формі.

2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути

зазначено:

1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;

2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які

подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер

засобів зв'язку;

3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в

судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;

4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої

заперечення проти вимог позивача;

5) клопотання про перегляд заочного рішення;

6) перелік доданих до заяви матеріалів.

3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою,

яка її подає.

4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії

за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх

доданих до неї матеріалів.

5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої

представником відповідача, додається довіреність або інший

документ, який підтверджує його повноваження.

6. За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий

збір не сплачується.

7. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного

рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.

Касательно апелляции:

-Затраты на подачу (судебный сбор и т.д);

-Заява на поновлення строку;

-сроки рассмотрения увеличиваются;

и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Путем подачи заявы о пересмотре в суд первой инстанции, но в течении уазанных 10 дней.

На конверете указана дата.

Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд

заочного рішення

1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його

ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано

протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у

письмовій формі.

2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути

зазначено:

1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;

2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які

подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер

засобів зв'язку;

3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в

судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;

4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої

заперечення проти вимог позивача;

5) клопотання про перегляд заочного рішення;

6) перелік доданих до заяви матеріалів.

3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою,

яка її подає.

4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії

за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх

доданих до неї матеріалів.

5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої

представником відповідача, додається довіреність або інший

документ, який підтверджує його повноваження.

6. За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий

збір не сплачується.

7. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного

рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.

Касательно апелляции:

-Затраты на подачу (судебный сбор и т.д);

-Заява на поновлення строку;

-сроки рассмотрения увеличиваются;

и т.д.

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Незнаю, уместен ли мой вопрос?

Отвечает ли нормам и порядку, составленное заявление об отмене заочного решения?

"У Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Дніпропетровської області

відповідач XXX,

зареєстрована: XXX

мешкає: XXX

Про перегляд заочного рішення

Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська

Дніпропетровської області від 09.09.2009р.

по позову Закритого акціонерного товариства

комерційний банк "Приватбанк" в особі

Дніпродзержинської філії про стягненя заборгованості

за кредитним договром та договором поруки

(суддя ХХХ)

З А Я В А

04.07.2008 року я уклала із закритим акціонерним товариством «ХХХ» кредитний договір № CRED. За умовами цього договору позивач зобов'язався надати мені кредит в сумі % доларів США за умови його повного погашення 25.12.2009 року. До 07.11.2008 свої зобв'язання за цим договором я виконувала у повному обсязі. З грудня 2008, у зв'язку з тяжким матеріальним станом, я не мала коштів для погашення щомісячних платежів, про що неодноразово повідомляла працівника банку у телефонному режимі. У відповідь мені повідомили, що банк буде вимушений подати до суду. Але ніяких повісток про розгляд справи я не отримувала, у зв"язку зі зміною у травні 2009 прописки та фактичного місця проживання (копії паспорту та акту проживання додаються). 09.09.2009 р. Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (суддя ХХХ) ухвалив заочне рішення, відповідно до якого стягнув з мене заборгованість за сумою кредиту в розмірі % грн., заборгованість за відсотками в розмірі % грн., заборгованість за пенею за несвоєчасне виконання зобов’язань за кредитним договором в розмірі % грн., судовий збір в сумі % грн. та витрати на інформаційне-технічне забезпечення процесу в сумі % грн.

Вважаю, що кредитний договір № 237153-CRED від 04.07.2008 року підлягає визнанню недійсним, у зв"язку з цим 25.01.2010 р. мною була подана позовна заява до Заводського райнного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області. Підрозділ банку, який мені надав кредит, розташований в місті Дніпродзержинську по проспекту Леніна, 43, про що зазначено в пункті 7.6 договору. В силу вимог п. 8 ст. 110 ЦПК України позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.

Таким чином, моя неявка в суд пов'язана з тим, що мені не було відомо про судовий розгляд. Оскільки копію заочного рішення я одержала тільки зараз, бажаю у встановлений законом десятиденний строк від дня одержання копії рішення подати справжню заяву.

На підставі викладеного, у відповідності із ст.ст.228,229,231 ЦПК України, прошу:

Переглянути заочне рішення Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 09.09.2009 року, скасувавши його й призначивши справу до розгляду в загальному порядку.

Додатки:

- копія заяви

- копія заочного рішення суду

- копія паспорту та акту про фактичне місце проживання

- копія кредитного договору

- копія позовної заяви.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ваше обоснование также должно сводиться к тому, чтобы показать суду момент получения вами заочного решения.

Для этого закон вам и даёт срок 10 дней с момента получения, а не оглашения решения. Вы его получили например 01.01.2010, подаёте заявление о пересмотре 11.01.2010 и к заявлению прикладываете доказательство того, что получили решение именно 01.01.2010 (например, копия конверта с оттиском штампа с датой УПЗ).

Указать надо и обстоятельства, свидетельствующие об уважительности вашего отсутствия на судебных заседаниях - это как раз к тому, что я написал в первой строке этого сообщения.

Кроме того, признание недействительным кредитного договора может быть лишь основанием для приостановления производства по этому делу, пока в Заводском РС будет рассматриваться соответствующий иск.

Ваше положение усугублено тем, что в соответствии с кредитным договором вы обязаны были уведомить банк об изменении места жительства, чего вы, как я понимаю, не сделали.

Не забудьте приложить к заявлению о пересмотре копию этого заявления для банка со всеми приложенными материалами.

В общем, Kent вам всё расписал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Возвращаясь к недействительности договора.

Опять же, Днепровский суд не будет признавать кредитный договор недействительным, т.к. уже есть ваш иск в ЗРС.

Поэтому тот факт, что вы считаете этот договор недействительным - не есть основание для отказа в иске Приватбанку. Этот вопрос будет уже за пределами предмета спора в Днепровском суде.

Поэтому в случае удовлетворения вашего заявления (если суд сочтёт причины вашего отсутствия в заседаниях уважительными), суд назначит дело к новому рассмотрению, и вы заявите ходатайство о приостановлении производства на основании ч. 4 ст. 201 ЦПК, т.к. рассматривается повьязана справа в Заводском суде о признании сделки недействительной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ксажелению вы ОБЯЗАНЫ сообщать в банк или другое кредитное учереждение (пока вы им должны) о всех изменениях происшедших у вас в том числе и места жительства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Также могу сказать автору темы, что в случае нового рассмотрения дела отбивайтесь от пени.

Во многих случаях суды не удовлетворяют иски банков о взыскании пени в заявленных суммах.

Выдержка из судебного решения:

"Разом з тим, на підставі ст. 551 ч. 3 ЦК України, враховуючи, що розмір неустойки (пені), що дорівнює 12 234,01 грн., значно перевищує розмір збитків, а також те, що АКБ «Форум» поставив питання про дострокове повернення кредиту,що погіршить матеріальне становище ОСОБИ_1, суд вважає, що позовні вимоги АКБ "Форум" про стягнення пені підлягають частковому задоволенню, а тому з ОСОБИ_1 необхідно стягнути на користь АКБ "Форум" 300 грн. пені за прострочення виконання зобов'язання за договором кредиту.".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И ещё.

Также есть смысл требовать в судебном порядке расторжения договора на основании ст. 652 ЦК Украины в связи с финансовым кризисом и просить суд в качестве определения последствий расторжения договора разбить выплату долга на ежемесячные платежи на как можно больший срок. это даст вам возможность уйти от оплаты процентов.

Это можно сделать подав встречный иск по этому делу.

Выдержка:

У відповідності до ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Під час розгляду справи судом встановлено, що також не заперечувалось представником банку, те, що ОСОБА_1, як позичальник здійснювала усі необхідні дії, направлені на належне виконання взятих на себе зобов'язань, що передбачені кредитним договором, однак розмір щомісячних платежів за кредитом, з врахуванням збільшення курсу долара США до національної валюти України - гривні з жовтня 2008 року значно збільшився.

Свій дохід відповідачі отримують у національній валюті, тому повинні купувати валюту (долари США) за гривню, при цьому витрачаючи набагато більше, ніж при укладенні договору. Також позичальник та поручитель наполягають на тому, що на момент укладення кредитних договорів, вони зважали на стабільну фінансову ситуацію на валютному ринку країни та на положення ст. 6 Закону України «Про Національний Банк України», згідно якого основною його функцією є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Крім того, в них суттєво погіршилось матеріальне становище, заробітної плати не вистачає для погашення навіть половини платежів за кредитом. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Судом в процесі розгляду справи з'ясовано, що в момент укладання договору сторони не знали і не могли передбачити, що така зміна настане ( внаслідок всесвітньої економічної кризи з жовтня 2008 року на валютному ринку України спостерігається постійне підвищення курсу долара США відносно національної валюти, а як наслідок було збільшено фактичний розмір щомісячного платежу по поверненню суми кредиту та сплати відсотків за його користування).

Відповідно до ч.2 ст. 652 ЦК України, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Згідно ч. З ст. 652 ЦК України, у разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору. Згідно ст. 653 ЦК України, у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну да только после этого можно ЗАБЫТЬ навсегда о любых кредитных продуктах в любых банках. Или могут быть но условия будут хуже чем для обычных.

Да нас сейчас поставили в трудное положение курсом гривня-доллар.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Добрый день. Ситуация моя такова. Я брала в банке кредит, оформлен в доларах, а на руки получала гривны. Погашала кредит тоже гривнами. С повышением курса доллара не могла платить, банк подал в суд, Днепровским судом было вынесено заочное решение о взыскании с меня и с поручителя суммы кредита и штрафов и пени. Я написала заявление о пересмотре дела и паралельно подала иск в Заводской суд о признании кредитного договора недействительным(ведь фактически на руки я получила гривны и платежи вносила в гривнах). Была в Днепровском суде и узнала, что в пересмотре заочного отказали, причины не знаю, сказали все получите по почте, письма еще нет. В Заводском иск приняли и назначили дату суда. Вчера мне звонит мой поручитель и говорит, что была в исполнительной службе и подписала акт о том, что на днях к ней придут описывать имущество по взысканию этой суммы. В свяи со всем описанным у меня возникли вопросы:

1. Имеет ли право исполнительная служба описывать имество, если был подан иск и суд состоится?

2. Какие документы нужно отнести в исполнительню службу чтоб приостановить этот исполнительный лист?

И еще: я у банка запросила выписку (с печатью) по моему кредиту, так мало того, что они готовят ее уже две недели, так еще позвонили и сказали, что она стоит 50 грн. Имеет ли банк право брать за это деньги?(когда писала заявление на выдачу выписки про оплату ничего не говорилось)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
И ещё.

Также есть смысл требовать в судебном порядке расторжения договора на основании ст. 652 ЦК Украины в связи с финансовым кризисом и просить суд в качестве определения последствий расторжения договора разбить выплату долга на ежемесячные платежи на как можно больший срок. это даст вам возможность уйти от оплаты процентов.

Это можно сделать подав встречный иск по этому делу.

Выдержка:

У відповідності до ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Під час розгляду справи судом встановлено, що також не заперечувалось представником банку, те, що ОСОБА_1, як позичальник здійснювала усі необхідні дії, направлені на належне виконання взятих на себе зобов'язань, що передбачені кредитним договором, однак розмір щомісячних платежів за кредитом, з врахуванням збільшення курсу долара США до національної валюти України - гривні з жовтня 2008 року значно збільшився.

Свій дохід відповідачі отримують у національній валюті, тому повинні купувати валюту (долари США) за гривню, при цьому витрачаючи набагато більше, ніж при укладенні договору. Також позичальник та поручитель наполягають на тому, що на момент укладення кредитних договорів, вони зважали на стабільну фінансову ситуацію на валютному ринку країни та на положення ст. 6 Закону України «Про Національний Банк України», згідно якого основною його функцією є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Крім того, в них суттєво погіршилось матеріальне становище, заробітної плати не вистачає для погашення навіть половини платежів за кредитом. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Судом в процесі розгляду справи з'ясовано, що в момент укладання договору сторони не знали і не могли передбачити, що така зміна настане ( внаслідок всесвітньої економічної кризи з жовтня 2008 року на валютному ринку України спостерігається постійне підвищення курсу долара США відносно національної валюти, а як наслідок було збільшено фактичний розмір щомісячного платежу по поверненню суми кредиту та сплати відсотків за його користування).

Відповідно до ч.2 ст. 652 ЦК України, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Згідно ч. З ст. 652 ЦК України, у разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору. Згідно ст. 653 ЦК України, у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

CПАСИБО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
И ещё.

Также есть смысл требовать в судебном порядке расторжения договора на основании ст. 652 ЦК Украины в связи с финансовым кризисом и просить суд в качестве определения последствий расторжения договора разбить выплату долга на ежемесячные платежи на как можно больший срок. это даст вам возможность уйти от оплаты процентов.

Это можно сделать подав встречный иск по этому делу.

Выдержка:

У відповідності до ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Під час розгляду справи судом встановлено, що також не заперечувалось представником банку, те, що ОСОБА_1, як позичальник здійснювала усі необхідні дії, направлені на належне виконання взятих на себе зобов'язань, що передбачені кредитним договором, однак розмір щомісячних платежів за кредитом, з врахуванням збільшення курсу долара США до національної валюти України - гривні з жовтня 2008 року значно збільшився.

Свій дохід відповідачі отримують у національній валюті, тому повинні купувати валюту (долари США) за гривню, при цьому витрачаючи набагато більше, ніж при укладенні договору. Також позичальник та поручитель наполягають на тому, що на момент укладення кредитних договорів, вони зважали на стабільну фінансову ситуацію на валютному ринку країни та на положення ст. 6 Закону України «Про Національний Банк України», згідно якого основною його функцією є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Крім того, в них суттєво погіршилось матеріальне становище, заробітної плати не вистачає для погашення навіть половини платежів за кредитом. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Судом в процесі розгляду справи з'ясовано, що в момент укладання договору сторони не знали і не могли передбачити, що така зміна настане ( внаслідок всесвітньої економічної кризи з жовтня 2008 року на валютному ринку України спостерігається постійне підвищення курсу долара США відносно національної валюти, а як наслідок було збільшено фактичний розмір щомісячного платежу по поверненню суми кредиту та сплати відсотків за його користування).

Відповідно до ч.2 ст. 652 ЦК України, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Згідно ч. З ст. 652 ЦК України, у разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору. Згідно ст. 653 ЦК України, у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

СПАСИБО

Ну да только после этого можно ЗАБЫТЬ навсегда о любых кредитных продуктах в любых банках. Или могут быть но условия будут хуже чем для обычных.

Да нас сейчас поставили в трудное положение курсом гривня-доллар.

Честно говоря, врядли я еще когда либо захочу взять кредит, так попала что тошнит от самого слова "кредит"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Добрый день. Ситуация моя такова. Я брала в банке кредит, оформлен в доларах, а на руки получала гривны. Погашала кредит тоже гривнами. С повышением курса доллара не могла платить, банк подал в суд, Днепровским судом было вынесено заочное решение о взыскании с меня и с поручителя суммы кредита и штрафов и пени. Я написала заявление о пересмотре дела и паралельно подала иск в Заводской суд о признании кредитного договора недействительным(ведь фактически на руки я получила гривны и платежи вносила в гривнах). Была в Днепровском суде и узнала, что в пересмотре заочного отказали, причины не знаю, сказали все получите по почте, письма еще нет. В Заводском иск приняли и назначили дату суда. Вчера мне звонит мой поручитель и говорит, что была в исполнительной службе и подписала акт о том, что на днях к ней придут описывать имущество по взысканию этой суммы. В свяи со всем описанным у меня возникли вопросы:

1. Имеет ли право исполнительная служба описывать имество, если был подан иск и суд состоится?

2. Какие документы нужно отнести в исполнительню службу чтоб приостановить этот исполнительный лист?

И еще: я у банка запросила выписку (с печатью) по моему кредиту, так мало того, что они готовят ее уже две недели, так еще позвонили и сказали, что она стоит 50 грн. Имеет ли банк право брать за это деньги?(когда писала заявление на выдачу выписки про оплату ничего не говорилось)

1. Наличие иска в Заводском суде не является основанием для приостановления исполнительного производства.

Случаи, когда исполнительное производство обязательно должно быть остановлено, указаны в статье 34 Закона Украины "Об исполнительном производстве". (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606-14).

2. Подавайте срочно апелляцию на заочное решение Днепровского суда!!!! Если пропущен срок - дополнительно заявление про поновлення этого срока.

Очень важно поновити этот срок, т.к. в соответствии со ст. 40-1 указанного Закона Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ та прийняття цієї апеляційної скарги до розгляду.

Т.е. после того, как у вас на руках будет определение о принятии апелляции, предоставите его исполнителю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1. Наличие иска в Заводском суде не является основанием для приостановления исполнительного производства.

Случаи, когда исполнительное производство обязательно должно быть остановлено, указаны в статье 34 Закона Украины "Об исполнительном производстве". (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606-14).

2. Подавайте срочно апелляцию на заочное решение Днепровского суда!!!! Если пропущен срок - дополнительно заявление про поновлення этого срока.

Очень важно поновити этот срок, т.к. в соответствии со ст. 40-1 указанного Закона Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ та прийняття цієї апеляційної скарги до розгляду.

Т.е. после того, как у вас на руках будет определение о принятии апелляции, предоставите его исполнителю.

Если завтра уже прийдут исполнители, то вряд ли поможет.

Но я смотрю вопрос об открытии исполнительного производства здесь не поднимался, равно как и о добровольном исполнении решении суда.

ст. 35

5) прийняття скарги на дії державного виконавця або відмову в

його відводі

Конечно же это рпаво ВДВС, но там можно выиграть время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Если завтра уже прийдут исполнители, то вряд ли поможет.

Но я смотрю вопрос об открытии исполнительного производства здесь не поднимался, равно как и о добровольном исполнении решении суда.

ст. 35

5) прийняття скарги на дії державного виконавця або відмову в

його відводі

Конечно же это рпаво ВДВС, но там можно выиграть время.

да, просто в этом случае исполнитель может остановить ИП, но не обязан..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1. Наличие иска в Заводском суде не является основанием для приостановления исполнительного производства.

Случаи, когда исполнительное производство обязательно должно быть остановлено, указаны в статье 34 Закона Украины "Об исполнительном производстве". (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606-14).

2. Подавайте срочно апелляцию на заочное решение Днепровского суда!!!! Если пропущен срок - дополнительно заявление про поновлення этого срока.

Очень важно поновити этот срок, т.к. в соответствии со ст. 40-1 указанного Закона Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ та прийняття цієї апеляційної скарги до розгляду.

Т.е. после того, как у вас на руках будет определение о принятии апелляции, предоставите его исполнителю.

Дело в том, что из Днепровского я еще не получила письмо с отказом о пересмотре заочки, а исполнитель намерен прийти во вторик 16.02.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1. Наличие иска в Заводском суде не является основанием для приостановления исполнительного производства.

Случаи, когда исполнительное производство обязательно должно быть остановлено, указаны в статье 34 Закона Украины "Об исполнительном производстве". (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606-14).

2. Подавайте срочно апелляцию на заочное решение Днепровского суда!!!! Если пропущен срок - дополнительно заявление про поновлення этого срока.

Очень важно поновити этот срок, т.к. в соответствии со ст. 40-1 указанного Закона Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ та прийняття цієї апеляційної скарги до розгляду.

Т.е. после того, как у вас на руках будет определение о принятии апелляции, предоставите его исполнителю.

Получается, что исполнитель опишет имущество, взыщет с нас эту сумму. а если в Заводском мой иск утвердят, кто потом вернет нам все?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дело в том, что из Днепровского я еще не получила письмо с отказом о пересмотре заочки, а исполнитель намерен прийти во вторик 16.02.

Не важно. Пишите в апелляции то, что писали в заявлении о пересмотре, только с указанием того, что судом неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального.

Пусть в апелляции будет написан минимум. Когда получите на руки обжалуемое решение, напИшите тогда дополнения к апелляционной жалобе.

Главное, чтобы было определение о принятии.

Получается, что исполнитель опишет имущество, взыщет с нас эту сумму. а если в Заводском мой иск утвердят, кто потом вернет нам все?

Ещё..

Как написано в решении Днепровского суда: с кого именно взыскать сумму?

И вообще: к кому был подан иск - только к вам или к вам и поручителю?

Днепровским судом было вынесено заочное решение о взыскании с меня и с поручителя суммы кредита и штрафов и пени.

Кстати, раз вы пишите, что ДРС решением взыскивает сумму и с поручителя, его - поручителя вызывали в заседания?

По закону должны были вызывать. Как обстоят дела с регистрацией/проживанием поручителя?

Если он место регистрации не менял, значит на его адрес должны были приходить повестки.

В общем, уточните пожалуйста здесь этот момент, т.к. это может быть одним из оснований для отмены решения ДРС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Не важно. Пишите в апелляции то, что писали в заявлении о пересмотре, только с указанием того, что судом неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального.

Пусть в апелляции будет написан минимум. Когда получите на руки обжалуемое решение, напИшите тогда дополнения к апелляционной жалобе.

Главное, чтобы было определение о принятии.

Ещё..

Как написано в решении Днепровского суда: с кого именно взыскать сумму?

И вообще: к кому был подан иск - только к вам или к вам и поручителю?

Кстати, раз вы пишите, что ДРС решением взыскивает сумму и с поручителя, его - поручителя вызывали в заседания?

По закону должны были вызывать. Как обстоят дела с регистрацией/проживанием поручителя?

Если он место регистрации не менял, значит на его адрес должны были приходить повестки.

В общем, уточните пожалуйста здесь этот момент, т.к. это может быть одним из оснований для отмены решения ДРС.

Повестка ей приходила, но она на суде не была, тк маленький ребенок и она мать одиночка. Я фотографировала материалы дела в ДРС, там прикеплена только квитанция с почты о проплате за письма, никаких уведомлений с подписями в деле нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Повестка ей приходила, но она на суде не была, тк маленький ребенок и она мать одиночка. Я фотографировала материалы дела в ДРС, там прикеплена только квитанция с почты о проплате за письма, никаких уведомлений с подписями в деле нет.

Это хорошо, что нет почтовых уведомлений о вручении.

В таком случае пусть отдельно апелляцию подаёт ещё и поручитель, ссылаясь на то, что никуда не переезжала, а извещений и других документов от суда не получала.

на вас и на поручителя оформлено движимое и/или недвижимое имущество?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Блин удаляем по телефону аппендицит.

Являлась ли ВАаше поручитель ответчико м по делу?

Решением суда взыскана сумма с поручителя?

Если да, никто не мешает ей так же обратиться с заявлением о пересмотре решения и чем скорее тем лучше

Вот снесколько оснований, т.е. нарушение норм процессуального права (исходя из ваших пояснений)

Стаття 74. Судові повістки ЦПК

5. Судова повістка разом із розпискою, а у випадках,

встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів

надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або

через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою,

яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх

згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним

учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена

безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час

і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.

Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження

у справі, копії позовної заяви та доданих до неї

документів

1. Після відкриття провадження у справі суд невідкладно

надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про

відкриття провадження у справі.

2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у

справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями

доданих до неї документів, а третій особі - копія позовної заяви.

Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи,

яка бере участь у справі

1. Суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених

статтею 157 цього Кодексу, у разі:

1) неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з

інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей,

що їм вручені судові повістки;

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Блин удаляем по телефону аппендицит.

Являлась ли ВАаше поручитель ответчико м по делу?

Решением суда взыскана сумма с поручителя?

Если да, никто не мешает ей так же обратиться с заявлением о пересмотре решения и чем скорее тем лучше

Вот снесколько оснований, т.е. нарушение норм процессуального права (исходя из ваших пояснений)

Являлась. Ей приходили повестки.

взыскана с поручителя.

никто не мешает. Будет подавать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А вообще, конечно, когда уже дело дошло до исполнительной службы и до взыскания, то было бы правильным всё-таки обратиться к юристу, который бы изучил все документы и материалы.

Это куда надёжней, чем вы будете выдавать по капле информации на форуме. Оценить ситуацию и сообразить дальнейшую стратегию в таких условиях очень проблематично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Это хорошо, что нет почтовых уведомлений о вручении.

В таком случае пусть отдельно апелляцию подаёт ещё и поручитель, ссылаясь на то, что никуда не переезжала, а извещений и других документов от суда не получала.

на вас и на поручителя оформлено движимое и/или недвижимое имущество?

Ни у меня ни у поручителя нет движ/недвиж имущества, а исполнитель-то может арестовать и изьять имущество в квартире(типа компьютер, стиралка, комбайны и т.д.)(((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...